לפרטים נוספים

נשיא המדינה

39. תפקידים וסמכויות

(א) הנשיא עומד בראש המדינה.

(ב) נשיא המדינה -

(1) יחתום על כל תיקון לחוקה ועל כל חוק;

(2) ימלא תפקידים לגבי הרכבת הממשלה, פיזור הכנסת ומינוי שופטים כאמור בחוקה;

(3) מוסמך לחון בחנינה אישית אדם שעבר עבירה או להקל בעונשו;

(4) ימלא כל תפקיד ונתונה לו כל סמכות שייוחדו לו בחוקה או בחוק.

(ג) חתימתו של נשיא המדינה על מסמך רשמי טעונה חתימת קיום של ראש הממשלה או של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה, זולת מסמך הקשור בכינון הממשלה, בפיזור הכנסת או בהתפטרות הנשיא.

40. בחירה ומשך כהונה

(א) נשיא המדינה ייבחר על ידי הכנסת בהחלטה שנתקבלה ברוב חבריה ובהצבעה חשאית.

(ב) נשיא המדינה ייבחר לתקופת כהונה אחת בת שבע שנים.

41. הפסקת כהונה

(א) כהונתו של נשיא המדינה תיפסק באחד מאלה:

(1) הנשיא הגיש כתב התפטרות ליושב ראש הכנסת.

(2) הכנסת החליטה ברוב של שני שלישים מחבריה להעביר את נשיא המדינה מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כנשיא המדינה.

(3) הכנסת החליטה ברוב של שני שלישים מחבריה כי נבצר מהנשיא למלא את תפקידו לתקופה ארוכה; בהחלטה על פי עילה זו רשאית הכנסת לקבוע נבצרות קבועה או תקופת נבצרות זמנית.

 (ב) נתפנה מקומו של נשיא המדינה או נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו – ימלא יושב ראש הכנסת את מקומו.


תגובות ל: “נשיא המדינה”

 1. חנה הראל says:

  תפקידי הנשיא – ס.ק. 4 -ימלא כל תפקיד שתטיל עליו הממשלה…

 2. גלעד says:

  אפשר לוותר על נשיא המדינה.

 3. קרן קולינס says:

  תפקידו של נשיא המדינה חייב להיות ייצוגי בלבד ואסור לו לחרוג מסמכויותיו להתערב בפוליטיקה, במדיניות החוץ והפנים.

  לנשיא אסור לקבל תרומות מטייקונים ומכונים בהם הוא פעיל לא יוכלו להיות ממומנות על ידי מדינות זרות (מכון פרס לשלום).

  (הנשיא הנוכחי משמש כנשיא, שר חוץ בפועל, ראש ממשלה וכולי.
  המצב הזה חייב להיפסק!

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש