לפרטים נוספים
שער רשויות הממשל

38. נושאי משרה בכירים ברשויות השלטון

(א) אלו הם נושאי משרה בכירים ברשויות השלטון:

(1) נשיא המדינה;

(2) ראש הממשלה;

(3) שרי הממשלה;

(4) חברי הכנסת;

(5) שופטים;

(6) מבקר המדינה.

(ב) נושאי משרה בכירים ברשויות השלטון יצהירו אמונים עם כניסתם לתפקידם על פי נוסח שייקבע בחוק, אשר יביע את מחויבותם כלפי המדינה, וכלפי חוקתה וחוקיה, ואת היותם נאמני הציבור.

(ג) לא יכהן אדם כנושא משרה בכיר ברשויות השלטון אלא אם הוא אזרח מדינת ישראל, תושב בה ומלאו לו עשרים ואחת שנים.

(ד) נושא משרה בכיר ברשויות השלטון לא יכהן באותה עת במשרה בכירה אחרת ברשויות השלטון; ואולם רשאי חבר כנסת לכהן כשר אלא אם נקבע אחרת בחוק.

(ה) נושא משרה בכיר ברשויות השלטון לא ימלא תפקיד נוסף ולא יעסוק בעיסוק נוסף זולת משרתו, אלא בתנאים שייקבעו חוק.

(ו) משכורות, גמלאות ותשלומים אחרים של בכירים ברשויות השלטון ישולמו מאוצר המדינה.

(ז) חובותיהם וזכויותיהם של נושאי משרה בכירים ברשויות השלטון יוסדרו על פי חוק.

(ח) נושא משרה בכיר ברשויות השלטון יהיה חסין מפני כל פעולה משפטית בשל מעשה שעשה במילוי תפקידו; היקף החסינות בכל משרה ייקבע בחוק.


תגובות ל: “שער רשויות הממשל”

 1. חנה הראל says:

  חסר לי נושא של כל נושא משרה בכירה יצהיר על היקף נכסיו לפני כניסתו לתפקיד ויהיה מנוע מקבלת שכר / מענקים / תמלוגים והכנסות ממקורות אחרים

 2. גלעד says:

  על נשיא המדינה אפשר לוותר.
  השרים צרכים להיות מקצועיים ולכן חבר כנסת לא יכול להיות שר. (גם אם הוא מתפטר מהכנסת)
  אין סיבה לשלם פנסיה תקציבית לבכירי המדינה (ולעגן זאת בחוקה). ותשלומים אחרים זה פתח לשחיתות.
  עובדי מדינה צרכים לקבל משכורת בלבד.

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש