לפרטים נוספים

השר איתן בדיון: האם התרבות הפוליטית מושחתת?

השר איתן מתארח בתוכנית פוליטיקה ועונה על השאלה- האם התרבות הפוליטית בישראל מושחתת?