לפרטים נוספים

הממשלה אישרה היום, יום א’, את הצעת ההחלטה שיזם השר מיכאל איתן לקידום עקרונות הממשל הפתוח והצטרפות ישראל ליוזמת הממשל הפתוח הבינלאומית. במסגרת ההחלטה לוקחת על עצמה הממשלה לראשונה, לפעול לקידום עקרונות של שקיפות עבודת הממשל, שיתוף ציבור ואחריותיות. לקריאת ההחלטה המלאה, ליחצו כאן.

במסגרת ההחלטה קובעת לראשונה הממשלה כי המידע הממשלתי שייך לציבור, וכי המדינה צריכה לאפשר גישה נוחה למידע הממשלתי: “ממשלת ישראל מצהירה כי המידע המוחזק בידי הממשלה הנו משאב ציבורי, ולפיכך תפעל לספק לציבור גישה מרבית אליו”.


יוזם ההחלטה, השר מיכאל
איתן, המופקד על שיפור השירות לציבור אמר בנושא כי: “מידע פתוח הוא תרומה לעוצמה הכלכלית, לרווחת האזרחים ולדמוקרטיה. הצהרות הממשלה בהחלטה זו נותנות קריאת כיוון לפקידי הממשלה, אשר באים במגע עם האזרח, כי החובה שלהם הינה לאפשר לכמה שיותר מידע ציבורי לצאת החוצה, ולהפוך לחלק מהנכסים שהציבור יכול לעשות בהם שימוש לרווחתו, כלכלתו והעצמתו האזרחית, כל זאת בכפוף למגבלות בטחון, פרטיות וזכויות קניין. הצטרפות ישראל ליוזמה הבינלאומית לממשל פתוח תסייע לישראל להיעזר בניסיון הבינלאומי שנצבר בתחום ולחלוק את הניסיון שנצבר כאן, ותאפשר למצב את ישראל בין המדינות המובילות בתחום הממשל הפתוח בעולם”.

עוד קובעת החלטה כי הממשלה תפעל לטובת חיזוק כלי הבקרה של האזרחים על החלטות הממשלה: “ממשלת ישראל תפעל לגיבוש מדיניות בנוגע לשיתוף ציבור בתהליכי תכנון וביצוע מרכזיים בעבודת הממשלה” ו”תפעל לקידום את עיקרון האחריותיות (Accountability- אחריותם של נבחרי הציבור כלפי בוחריהם) כחלק מתפיסה השואפת למימוש זכותו של הציבור לבקר את ביצועי הממשל, ולבחון את תפקודם של נבחרי הציבור ומשרדי הממשלה, על-פי אמות מידה ברורות. ממשלת ישראל תפעל לפרסום מידע על תכניות העבודה של משרדי הממשלה ויעדי הביצוע השנתיים שלהם, להערכת רמת השירות הממשלתי ורמת הנטל הבירוקרטי ותפעל לבחינת שביעות הרצון הציבורית מפעילות הממשלה אגב שאיפה מתמדת לשיפור ולמצוינות”.

תגיות:
 

מכתב הנשיא אובמה לראש הממשלה בנושא שותפות ממשל פתוח

ישראל מצטרפת ליוזמת הממשל הפתוח של הנשיא אובמה. רה”מ בנימין נתניהו, קיבל השבוע פנייה אישית מנשיא ארה”ב ברק אובמה, לקחת חלק במפגש ההשקה של שותפות הממשל הפתוח הבינלאומית אשר יתקיים בשבוע הבא בניו יורק, בהשתתפות הנשיא אובמה ונשיאת ברזיל רוסף. הזמנה זו באה בעקבות מכתב ששיגר רה”מ להנהלת השותפות, בו ציין נתניהו את מחויבות ישראל לעקרונות הממשל הפתוח הכוללים שקיפות, אחריותיות, שיתוף הציבור, טכנולוגיה וחדשנות.

YouTube Preview Image

מדינת ישראל נמצאה מתאימה להשתתף במיזם הבינלאומי לאור יוזמת הממשל הפתוח, אשר בראשה עומד השר מיכאל איתן, המפעיל כבר היום מספר פרויקטים בנושא, בהם אתר שיתוף הציבור, פתיחת תקציב המדינה באינטרנט והחלטת הממשלה בנושא שיחרור מאגרי נתונים לשימוש הציבור.

מכתב נשיא ארה”ב לראש הממשלה

תגיות:
 

ועדת השרים לשיפור השירות וממשל פתוח בראשות השר מיכאל איתן החליטה היום על פתיחה של סדרות נתונים (Datasets) לשימוש הציבור. סדרות הנתונים, אשר יוגשו בקבצים פתוחים יוכלו לשמש אנשי תוכנה לפיתוח אפליקציות שונות לטובת הציבור, חוקרים באקדמיה לטובת מחקרים שונים ואת זרועות הממשל השונות.

להמשך קריאה

תגיות:
 

חוק-בק: אתר שיתוף הציבור בערוץ 2

איך הופכת תגובה פשוטה לחוק? דרור גלוברמן מערוץ 2 מספר על שיתוף הציבור בחוק ההסדרים אותו יזם השר מיכאל איתן.

השתתפו גם אתם בדיון על חוק ההסדרים- הקליקו כאן!