לפרטים נוספים

צוות ההיגוי של מערך ממשל זמין (Gov.il) התכנס היום, יום ב’, התכנס היום לראשונה לדיון פתיחה במשרד האוצר. בפתח הישיבה הודיע שר האוצר ד”ר יובל שטייניץ על מינויו של השר מיכאל איתן, המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור, ליו”ר ועדת ההיגוי של מערך ממשל זמין. בישיבה נדונו יעדי ממשל זמין והוצגה תוכנית העבודה לשנת 2010. להמשך קריאה