לפרטים נוספים

בתגובה להחלטת בג”ץ כי על המדינה לתקן את הצו המורה על הניסוי הביומטרי, ולהתייחס בו לסוגיות נחיצות המאגר הביומטרי, חלופות למאגר, ובקרה חיצונית על הניסוי, אמר השר מיכאל איתן כי: “החלטת בג”ץ מהיום מחייבת את ראש הממשלה, שר הפנים והיועץ המשפטי לממשלה לשקול את ביטול המאגר הביומטרי. במשך שנים מתעכבת תעודת הזהות החכמה, בשל החיבור האומלל בין הוצאת תעודות אלה להקמת מאגר ביומטרי מסוכן, בזבזני ולא נחוץ. בעולם כבר הבינו את מה שמתעקשים כאן לבצע ובמדינות מתקדמות כגון בריטניה והולנד בוטלו המאגרים הביומטריים, והאזרחים יכולים להינות משירותי ממשל מתקדמים ללא העול של המאגר הפולשני והמיותר הזה”.

השר מיכאל איתן הוא ממובילי המאבק במאגר הביומטרי. פעילות השר הובילה למניעת הקמה מיידית של המאגר והפעלת פיילוט, בטרם יוחלט לאכוף את המאגר על כלל אזרחי ישראל. עוד פנה באחרונה השר ליועץ המשפטי לממשלה ולשר הפנים במטרה לשנות את הניסוי הביומטרי על מנת שיהלום את הוראות החוק ויבחן את נחיצות המאגר, חלופות להקמתו ויקבע בקרה נאותה על קיום הניסוי.

תגיות:
 

הממשלה אישרה אמש, (יום א’) את הרחבת סמכויותיו של הממונה על הביומטריה במשרד רה”מ. השר מיכאל איתן היה השר היחיד אשר הצביע נגד ההחלטה. על פי ההחלטה, הממונה על היישומים הביומטריים ידווח אך ורק לממשלה, ויביא את החלטותיו לאישור ועדת השרים לענייינים ביומטריים (סעיפי 2-ז’ ו 2-ח’ להחלטה, מצ”ב). ההחלטה לא קובעת שום פיקוח פרלמנטרי על החלטות הממונה. עוד קובעת ההחלטה כי: “סיווג המלצותיו של הממונה, יבוצע בהתאם לרמת המידור שתיקבע על ידו”. כמוכן, ההחלטה לא קובעת את מערכת היחסים בין הממונה לגופי הבטחון, וקובעת כי “…עליהם יחולו הסדרים מיוחדים…(אשר) יוצגו בפני ראש הממשלה” (סעיף 6).

השר מיכאל איתן אמר בנושא כי: “במקום שמדינת ישראל תרתום את הטכנולוגיה לשיפור את השירות לציבור ולחיזוק הדמוקרטיה, ישראל מצטיירת כמדינה שרותמת את הטכנולוגיה כדי לפקח על תנועותיהם של אזרחי ישראל ושיחותיהם הטלפוניות.

החלטת הממשלה שהתקבלה היום, חושפת כי הרחק מעיני הציבור וללא שום פיקוח פרלמנטרי מתגבשים מהלכים ממשלתיים שפוגעים בפרטיות בצורה קשה. צריך לאפשר לממשלה לבצע את משימותיה תוך שימוש בטכנולוגיה, אבל אסור לוותר בדרך על השמירה על הפרטיות של אזרחי המדינה. כדאי שנפסיק להתחרות על התואר המפוקפק של אלופי העולם במעקב ובילוש אחרי האזרחים”
תגיות:
 

השר מיכאל איתן פנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד יהודה ויינשטיין במכתב, בו הוא מבקש מהיועץ כי יורה למשרד הפנים ורשות האוכלוסין לעצור מייד את הניסוי הביומטרי, שכן הוא אינו בודק את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו, כפי שנקבע באופן חד משמעי בסעיף 41 לחוק.
• במכתבו, מונה השר איתן מספר נושאים קריטיים אשר לא הובאו בחשבון בתכנון הניסוי:
1. עלות הקמת המאגר ותפעולו השוטף;
2. סיכונים הכרוכים בדליפת המאגר או חלקו, משמעותם, עלות אבטחת המאגר כנגד דליפה אפשרית והעלויות הישירות והעקיפות שיגרמו במקרה של דליפת המאגר;
3. הערכות בדבר שימוש בלתי חוקי ע”י בעלי הרשאות;
4. איומי אבטחה אפשריים על המאגר והדרכים שבהן יגנו על המאגר;
5. איומים בנוגע לפגיעה בפרטיות של פרטים וקבוצות;
6. פגיעה עקיפה במערכות אחרות אשר אינן קשורות למאגר כתוצאה מהחזקת נתונים ביומטריים במאגר, בפרט פגיעה בכוחות הביטחון ובביטחון המדינה;
7. אפשרויות חלופיות של שמירת הנתונים על מנת לצמצם את הסיכון באגירת המאגר, כגון הצעתו של חתן פרס ישראל ופרס טיורינג, פרופ’ עדי שמיר;
8. השוואה למקרים דומים בעולם, ובפרט הולנד ובריטניה, בהן בוטל המאגר הביומטרי לאחר שהוקם;
9. התייחסות לשימושים האפשריים: האם וכיצד גופי הבטחון יכולים לעשות שימוש במאגר;
10. בדיקה והערכה כמותית האם המאגר יסייע לחקירות משטרה, פיענוח פשעים או זיהוי חשודים;
11. וממילא אין כל התייחסות לשיקלול של נתונים אלה במובני עלות מול תועלת.
• השר איתן מביא במכתבו ליועץ ציטוטים מתוך פרוטוקול הניסוי המעידים על התעלמות מהחוק בבניית הניסוי: “…בסעיף מטרות הניסוי נקבע, בניגוד למה שנקבע בחוק: “המטרה הראשית של תקופת המבחן היא בחינת המאגר ככלי למניעת הרכשות כפולות…” עוד מוסיף הפרוטוקול ומפרט כי “למעשה החוק הגדיר כבר את הצורך במאגר…” תיאור המנוגד לחלוטין לסעיף 41 לחוק…”
• בנושא זה קובע השר איתן במכתבו כי: “…שר הפנים התייחס לסעיף 41 כאל מטרד, המשיך להוביל את הפרויקט באופן חד צדדי, תוך הסתרת מידע ובניגוד לאמור בחוק…”
• השר איתן מוסיף כי משרד הפנים לא עמד גם בתנאים שהתווה שר הפנים בצו מתוקף החוק ואין אף גורם מקצועי מוסמך אשר סומך את ידיו על תוצאותיו הסטטיסטיות של הניסוי, למרות שנעשה מאמץ לייצר מצג שווא כאילו יש גורם שכזה. מתוך המכתב: “…בסעיף 3 (לצו נקבע נ.ה.) כי: “ראש רשות האוכלוסין, לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקאי הממשלתי, יערוך תוכנית מבחן בהתאם לכללים מקובלים”…. שבוע לאחר שנשלח ללשכתי פרוטוקול הניסוי, ביקש הסטטיסטיקאי פרופ’ שלמה יצחקי, במכתב לראש רשות האוכלוסין, מר אמנון בן עמי, כי התייעצות כזו אכן תתקיים. מכאן עולה שפרוטוקול הניסוי נכתב מבלי שהתייעצות כזו התקיימה כמתחייב מהצו…”.

השר מיכאל איתן אמר בנושא כי: “מדובר בניסוי חובבני בבני אדם שנידון מראש לכישלון. משרד הפנים לא הקים שום צוות מדעי אובייקטיבי שיוכל לבדוק את הצורך במאגר הביומטרי, השרוי במחלוקת כה חריפה בציבור, וגם התומכים בהקמתו לא הצליחו להראות מדוע, בשיקולי עלות- תועלת, כדאי לעם ישראל להיכנס לסיכונים אדירים של פגיעה בבטחון ובפרטיות ולביזבוז אדיר של כספי ציבור”.

השר הוסיף כי “מתברר, שהנקודות שמתכוון הניסוי לבחון, לא יספקו מענה לשאלות גם לאחר תומו. יש לעצור את המהלך ולהקים צוות מקצועי, אובייקטיבי ונטול פניות, אשר יגדיר את הניסוי מחדש ויבצע אותו, ולא לתת יד למצב בו אלה שדחפו להקמת המאגר וזכו לביקורת מבקר המדינה ימשיכו לשטות בציבור ולבצע בעלויות של מיליוני ש”ח ניסויי סרק בבני אדם”.

אתר השר מיכאל איתן מביא בפניכם את נוסח המכתב המלא:

לכבוד:
עוה”ד יהודה ויינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה

מכובדי, להמשך קריאה

השר איתן: הפיילוט למאגר הביומטרי לא עומד בהגדרות החוק

השר מיכאל איתן, אשר עמד בראש המאבק במאגר הביומטרי פנה לראש הממשלה בבקשה לכנס בדחיפות את ועדת השרים ליישומים ביומטריים, על מנת למנוע את הפעלת פיילוט המאגר הביומטרי בנוסח שהוצא. במכתבו, כותב השר איתן כי: “לאחרונה נודע לי כי משרד הפנים שוקד על התקנת צו מכוח סע’ 41 לחוק בנדון, במטרה

לקבוע תקופת מבחן (פיילוט) להפעלת המאגר הביומטרי. ע”פ דברי ההסבר המופיעים בחוק- “תקופת המבחן תאפשר בחינה מהימנה וקונקרטית בתנאים הקיימים במדינת ישראל של  אופן יישום החוק על כל מרכיביו”… בתקופה זו אמורה להיבחן הפעלת המאגר אל מול שורה של היבטים- ציבוריים, טכנולוגיים, תפעוליים וכן היבטים הנוגעים להגנה על הפרטיות.

עיון בחוות דעתה של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים מגלה שורה של קשיים מקצועיים וחוקתיים בהפעלת הצו … בשורה התחתונה סבורים נציגי הרשות כי: “הפיילוט שהוגדר לא יוכל לעמוד בהוראות החוק, ולכן לא יוכל להוות תקופת מבחן לצורך יישום החוק”.

השר איתן מוסיף במכתבו כי: “עוד יצוין כי חלופה לבחינה בתקופת הפיילוט שהוצגה ע”י פרופ’ עדי שמיר ויכולה הייתה לגבש סביבה הסכמה רחבה הוסרה מסדר היום … לנוכח חשיבותה של הצעת פרופ’ שמיר והתמיכה הרחבה לה זכתה, ראוי היה שתובא לבחינת ועדת השרים … ולא תוכרע בדיונים פנימיים ובחטף…”

 

תגיות:
 

הוועדה המשותפת לועדת המדע והפנים, אשר דחה בחוק הביומטרי אישרה היום (יום ד’) את דחיית הקמת המאגר הביומטרי ובחינת נחיצותו וזאת לאור המאבק הציבורי שניהל השר איתן בנושא.בתום הדיון אמר השר מיכאל איתן (ליכוד) כי: “צריך לשבח את הממשלה על נכונותה לשנות בצורה משמעותית את החוק אבל מוקדם לגמור את ההלל וגישתה תבחן בדרך הביצוע של הפיילוט ונכונות הממשלה לכבד במלואה את ההתחייבות שלא לפגוע בזכויות על פי דין של אזרחים אשר יסרבו להיכלל במאגר”.

המאגר הביומטרי לא יוקם

הצלחה למאבק הממושך במאגר הביומטרי. בישיבה שהתקיימה אמש הוחלט כי המאגר הביומטרי לא יוקם במהלך השנתיים הקרובות, ובתקופה זו יערך פיילוט להפעלת מאגר שכזה. עוד הוחלט כי הכנסתו של אדם למאגר הניסיוני תבוצע בהסכמתו המפורשת וכי הפעלה של מאגר שלם לכלל האוכלוסיה, אם יוחלט כי יש צורך בכזה תעשה רק לאחר התייעצות עם שר המשפטים, החלטת ועדת שרים לענייני ביומטריה, החלטת ועדת כנסת משותפת לועדות חוקה, פנים ומדע והחלטה של מליאת הכנסת.

YouTube Preview Image

להמשך קריאה

תגיות:
 

זמן תגובה- השר איתן עונה לגולשים

השר איתן ענה היום לגולשי האתר בנושאים שונים החל מהמאבק במאגר הביומטרי, חופש המידע, מס הבצורת ועוד. כדי לראות את כלל השאלות ניתן להכנס לפוסט. לא רואים? חכו רגע, לוקח לסרטונים זמן להטען.המאגר הביומטרי: רונן, מיכל ורון שואלים מה עמדתך וכיצד תצביע? להמשך קריאה

השר איתן לשר המשפטים: לקדם את חוקי חופש המידע

השר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור, מיכאל איתן (ליכוד), נפגש אמש (יום ד’) עם שר המשפטים יעקב נאמן לדיון בנושא קידום חקיקה אשר תשפר ותייעל את פעילות הממשלה אל מול האזרחים ותייצר שקיפות הולכת וגוברת של משרדי הממשלה. להמשך קריאה

בדיקה שערכה ד”ר קרין ברזילי נהון, מאוניברסיטת וושינגטון מראה: אין אף מדינה דמוקרטית מערבית אשר מחזיקה מאגר ביומטרי דוגמת זה שהחוק הביומטרי מבקש לכונן. בהרצאה שנשאה ד”ר נהון במרכז הבינתחומי בהרצליה טענה ברזילי נהון כי הנתונים אודות המאגרים הביומטריים שהוצגו לוועדה המשותפת אשר דנה בחוק היו “מגמתיים ואף מטעים”. להמשך קריאה

12