לפרטים נוספים

Search Results

השר מיכאל איתן פנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד יהודה ויינשטיין במכתב, בו הוא מבקש מהיועץ כי יורה למשרד הפנים ורשות האוכלוסין לעצור מייד את הניסוי הביומטרי, שכן הוא אינו בודק את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו, כפי שנקבע באופן חד משמעי בסעיף 41 לחוק.
• במכתבו, מונה השר איתן מספר נושאים קריטיים אשר לא הובאו בחשבון בתכנון הניסוי:
1. עלות הקמת המאגר ותפעולו השוטף;
2. סיכונים הכרוכים בדליפת המאגר או חלקו, משמעותם, עלות אבטחת המאגר כנגד דליפה אפשרית והעלויות הישירות והעקיפות שיגרמו במקרה של דליפת המאגר;
3. הערכות בדבר שימוש בלתי חוקי ע”י בעלי הרשאות;
4. איומי אבטחה אפשריים על המאגר והדרכים שבהן יגנו על המאגר;
5. איומים בנוגע לפגיעה בפרטיות של פרטים וקבוצות;
6. פגיעה עקיפה במערכות אחרות אשר אינן קשורות למאגר כתוצאה מהחזקת נתונים ביומטריים במאגר, בפרט פגיעה בכוחות הביטחון ובביטחון המדינה;
7. אפשרויות חלופיות של שמירת הנתונים על מנת לצמצם את הסיכון באגירת המאגר, כגון הצעתו של חתן פרס ישראל ופרס טיורינג, פרופ’ עדי שמיר;
8. השוואה למקרים דומים בעולם, ובפרט הולנד ובריטניה, בהן בוטל המאגר הביומטרי לאחר שהוקם;
9. התייחסות לשימושים האפשריים: האם וכיצד גופי הבטחון יכולים לעשות שימוש במאגר;
10. בדיקה והערכה כמותית האם המאגר יסייע לחקירות משטרה, פיענוח פשעים או זיהוי חשודים;
11. וממילא אין כל התייחסות לשיקלול של נתונים אלה במובני עלות מול תועלת.
• השר איתן מביא במכתבו ליועץ ציטוטים מתוך פרוטוקול הניסוי המעידים על התעלמות מהחוק בבניית הניסוי: “…בסעיף מטרות הניסוי נקבע, בניגוד למה שנקבע בחוק: “המטרה הראשית של תקופת המבחן היא בחינת המאגר ככלי למניעת הרכשות כפולות…” עוד מוסיף הפרוטוקול ומפרט כי “למעשה החוק הגדיר כבר את הצורך במאגר…” תיאור המנוגד לחלוטין לסעיף 41 לחוק…”
• בנושא זה קובע השר איתן במכתבו כי: “…שר הפנים התייחס לסעיף 41 כאל מטרד, המשיך להוביל את הפרויקט באופן חד צדדי, תוך הסתרת מידע ובניגוד לאמור בחוק…”
• השר איתן מוסיף כי משרד הפנים לא עמד גם בתנאים שהתווה שר הפנים בצו מתוקף החוק ואין אף גורם מקצועי מוסמך אשר סומך את ידיו על תוצאותיו הסטטיסטיות של הניסוי, למרות שנעשה מאמץ לייצר מצג שווא כאילו יש גורם שכזה. מתוך המכתב: “…בסעיף 3 (לצו נקבע נ.ה.) כי: “ראש רשות האוכלוסין, לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקאי הממשלתי, יערוך תוכנית מבחן בהתאם לכללים מקובלים”…. שבוע לאחר שנשלח ללשכתי פרוטוקול הניסוי, ביקש הסטטיסטיקאי פרופ’ שלמה יצחקי, במכתב לראש רשות האוכלוסין, מר אמנון בן עמי, כי התייעצות כזו אכן תתקיים. מכאן עולה שפרוטוקול הניסוי נכתב מבלי שהתייעצות כזו התקיימה כמתחייב מהצו…”.

השר מיכאל איתן אמר בנושא כי: “מדובר בניסוי חובבני בבני אדם שנידון מראש לכישלון. משרד הפנים לא הקים שום צוות מדעי אובייקטיבי שיוכל לבדוק את הצורך במאגר הביומטרי, השרוי במחלוקת כה חריפה בציבור, וגם התומכים בהקמתו לא הצליחו להראות מדוע, בשיקולי עלות- תועלת, כדאי לעם ישראל להיכנס לסיכונים אדירים של פגיעה בבטחון ובפרטיות ולביזבוז אדיר של כספי ציבור”.

השר הוסיף כי “מתברר, שהנקודות שמתכוון הניסוי לבחון, לא יספקו מענה לשאלות גם לאחר תומו. יש לעצור את המהלך ולהקים צוות מקצועי, אובייקטיבי ונטול פניות, אשר יגדיר את הניסוי מחדש ויבצע אותו, ולא לתת יד למצב בו אלה שדחפו להקמת המאגר וזכו לביקורת מבקר המדינה ימשיכו לשטות בציבור ולבצע בעלויות של מיליוני ש”ח ניסויי סרק בבני אדם”.

אתר השר מיכאל איתן מביא בפניכם את נוסח המכתב המלא:

לכבוד:
עוה”ד יהודה ויינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה

מכובדי, להמשך קריאה

דברי פרידה מדב שילנסקי

יפה נקר, מנהלת ועדה בכנסת לשעבר סופדת ליו”ר הכנסת לשעבר, דב שילנסקי ז”ל

בשנת 1988 התוודעתי מקרוב אל דב שילנסקי ז”ל.  כבר עבדתי בכנסת מ-1985 וגם קבלתי מעמד קבוע בעבודה, אך לא הכרתי מקרוב את כל  120 חברי הכנסת.  דב שילנסקי היה אז יו”ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת,  חבר הכנסת מטעם הליכוד מ-1977 מהעיר רמת-גן. להמשך קריאה

 

סקירה על יהדות מרוקו / מאת יפה נקר

תמונה

האתר של יפה נקר- סקירות מחקר ומידע

רציפות קיומו של הישוב היהודי בצפון אפריקה היא כאלפיים ושלוש מאות שנה. מיעוט המקורות ההסטוריים היהודים על ראשית התפוצה היהודית שם, הביאה להסתמכות על מקורות של עמים אחרים ועל אגדות מופלאות שנשתמרו אודות בית-כנסת קדום שהוקם בימי שלמה המלך, אודות אבן מבית-מקדשו של שלמה שהושקעה ב’גריבה’, אודות בית הכנסת באי ג’רבה,  אגדות על ממלכה יהודית באפריקה, אגדות על עשרת השבטים ועל בני-משה היושבים מעבר לסמבטיון, ועוד. לקריאת הסקירה במלואה לחץ כאן

תגיות:
 

סקירה: דמוגרפיה יהודית בעולם / מאת יפה נקר

תמונה של חנוכייה ומגן דוד

בשנת 2002 חיים במדינת ישראל 6,508,400 אזרחים בתוך הקו הירוק, כולל האזרחים היהודים מעבר לקו הירוק. מתוכם 5.3 מיליון יהודים (כולל 256.3 עולים לא-יהודים),   יתר 1.2 מיליון הם  בני דתות אחרות. 50% מאוכלוסיית ישראל הם בגילאי 0-25. שליש מאוכלוסיית ישראל, כ-2 מיליון נפש, נמנים על בני 6-18. זאת לעומת מדינות מערביות המתאפיינות במבנה דמוגרפי הפוך בו קבוצות הגיל הגבוהות יותר הן הגדולות יותר.לקרוא את הסקירה במלואה.

סקירה: לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מאת הגב’ יפה נקר

יפה נקר

מדינת ישראל מציינת מחר (ג’) את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לקראת יום זה אנו מציגים בפניכם סקירה מאת הגב’ יפה נקר. בין היתר כתבה: “במלחמת העולם השניה הוצא לפעולה בפקודת היטלר “הפיתרון הסופי לשאלת היהודים” שהסתיים בשואה והשמדת כ-6 מיליון יהודים על ידי הנאצים, כולל ניסויים רפואיים אכזריים שנערכו ביהודים. בטרם ההשמדה השיטתית בשואה סבלו היהודים מרדיפות, הגליות, כליאה בגיטאות, הרעבות ועוד”. לקרוא את הסקירה במלואה

תגיות:
 

30 שנים להסכם השלום בין ישראל ומצרים

סקירה היסטורית מאת הגב’ יפה נקר

אנואר סאדאת במליאת הכנסת

בימים אלו מציינים 30 שנים להסכם השלום בין המדינות; ישראל ומצרים, עליו שקדו שלושת המנהיגים; נשיא מצרים אנואר סאדאת, ראש ממשלת ישראל מנחם בגין ונשיא ארה”ב ג’ימי קרטר. הסכם השלום הכולל נחתם בשנת 1979. אנו מביאים בפניכם סקירה מאת הגב’ יפה נקר אודות הביקור ההיסטורי שללא ספק האיץ את תהליך השלום בין המדינות. הסקירה נכתבה בחודש נובמבר 2004 תחת הכותרת “27 שנים לביקור נשיא מצרים בכנסת – 20.11.1977″.

“באתי אליכם היום, כששתי רגלי יציבות הן, כדי שנבנה חיים חדשים, כדי לקיים את השלום, בהיותנו כולנו על אדמה זו, ארץ האלוהים.  כולנו, מוסלמים, נוצרים ויהודים, כולנו עובדים את האלוהים ואיננו משתפים בו אל אחר. לפיכך הוראותיו ומצוותיו של אלוהים הן האהבה, האמת, נקיון הכפיים והשלום” . (מתוך נאום  אנואר סאדאת, נשיא מצרים, בכנסת,  מיום 20.11.1977). לקריאת הסקירה כולה לחץ כאן.

סימפוניית המרוץ – צחוקים בפוליטיקה / מאת יפה נקר

הדברים להלן אפיינו את הבחירות לכנסת ה-17 ומובאים כאן בלשון הומור. ההומור משקף את התקופה והאירועים אז, וניתן לחוש בהבדל בין האווירה כיום לבין האווירה הקלה שאפיינה את הבחירות הקודמות. להמשך קריאה

פריימריז 2008: הצטרפו להוכיח שאפשר אחרת!

הפריימריז מאחורנו. אנו ממשיכים להציג בפניכם; הגולשים, המתעניינים והעיתונאים, בשקיפות מלאה את רשימת התורמים, ההכנסות וההוצאות של קמפיין הפריימריז של מיכאל איתן – להוכיח שאפשר אחרת! אנחנו מודים לכל המסייעים והתורמים. 

להמשך קריאה

חב”ד בשרות היהודים בארץ ובחו”ל / מאת יפה נקר

אנשי הטרור ואויבי החיים פגעו גם בטובי המתנדבים בעם השוהים ברחבי העולם כדי להיות כתובת מסייעת לישראלים ויהודים בכל מקום. כעת אני רוצה לספר על ראש השנה עם אנשי חב”ד באיטליה. בקיץ לפני שנתיים ימים לפני ראש השנה, הצטרפתי לטיול מאורגן בצפון היפה של איטליה.  בהגיענו לוונציה בחרתי להישאר בעיר במקום לטיול לאיים. להמשך קריאה

תגיות:
 

סקירה: אלימות נגד נשים / מאת יפה נקר

יפה נקר

ב-25 לנובמבר מדי שנה מציינים את היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.  מצורפת  סקירה מ- 2006 בנושא אלימות ואירועי רצח במשפחה בישראל, מקלטים לנשים מוכות, נשים נכות, הטרדה מינית,  גמילה מאלימות לגברים, משפחות חד-הוריות, ועוד. לסקירה – לחץ כאן.

תגיות: