לפרטים נוספים

הממשלה החליטה היום לתמוך בקריה שנייה ושלישית בהצעת חוק להקמת מרכז למורשת יהודי אתיופיה. הצעת החוק אותה יזם בכנסת ה- 17 השר מיכאל איתן, כחלק מפעילותו לטובת עולי אתיופיה, קובעת את הקמתו של המרכז אשר ירכז פעילות מחקר, חינוך והנצחת המורשת התרבותית של יהודי אתיופיה. במסגרת המרכז יוקמו ספרייה, ארכיון ומכון מחקר ייחודי לנושא.

 השר מיכאל איתן אמר היום כי: “מאות ואלפי תלמידים ובני נוער שיבקרו במרכז ילמדו על ההיסטוריה המופלאה של הקהילה היהודית הזו, ועל המאבק שלה לעלייה לארץ ישראל. בהחלטה זו יהיה מענה לתופעות הגזענות והאפליה המכוערת המופנית כנגד בני העדה, ואני מקווה כי ההכרה וההוקרה של המדינה ליהודי אתיופיה, הבאה לידי ביטוי בהקמת המרכז, תסייע ולו במעט במאבק בעקירתן מהשורש של תופעות אלה”.

 השרה לימור לבנת: “יש גזענות כלפי העלייה האתיופית. אי אפשר להשוות את מצב העולים האתיופים לשום עלייה אחרת ולכן צריך מהבחינה להחריגה. זה יהיה לכבודה של ממשלת ישראל אם יוקם  מרכז להנצחת המורשת של יהדות אתיופיה. צריך לזכור שבשונה מעדות אחרות אין בעדה האתיופית ולו אדם אחד שמסוגל לתרום כסף למפעל הזה, ולכן חובה שהמימון יהיה ממשלתי”.

 הצעת החוק אמורה היתה להיכלל במסגרת הצעת חוק המורשות הכללי אשר אמור לקבוע את הנצחת מורשת עדות ישראל השונות. אולם, לאור העובדה שהצעת חוק המורשות מתעכבת הושג סיכום בין השר איתן לשרה לבנת כי לאור המאפיינים הייחודיים של העדה האתיופית שונותה, ייחודה וחוסר היכולת שלה לגייס כספים למטרות מסוג זה, יש הצדקה לפעול להשגת סיוע ממשלתי לצורך שימור המורשת והפצתה בציבור הישראלי ובמיוחד בקרב בני נוער ותלמידים.

 בדברי ההסבר לחוק נכתב כי: “על מדינת ישראל לחקור, לחנך ולהגביר את המודעות למורשת העשירה של יהדות אתיופיה. אלפי עולים יהודים הגיעו למדינה מאתיופיה, ועל המחוקק להכיר בצורך להנציח את מורשתם תוך כדי חינוך הדורות הבאים. לכן הצעת חוק זו באה להקים מרכז לחקר מורשת יהדות זו”.

השר איתן: להגדיל את התקציבים לשכבות החלשות

בתגובה לדו”ח ועדת טרכטנברג אמר השר מיכאל איתן כי: “יש לברך את ועדת טרכטנברג על העבודה המצוינת שעשתה, אולם, על הממשלה לשקול את הגדלת המיסוי על חברות ובעלי הכנסות גבוהות, על מנת שנוכל גם לצמצם את הפגיעה בתקציב הביטחון ולהגדיל את תקציבי הרווחה המיועדים לילדים בסיכון ולמשפחות בעלות זכאות לדיור ציבורי”.

 

השר מיכאל איתן פנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד יהודה ויינשטיין במכתב, בו הוא מבקש מהיועץ כי יורה למשרד הפנים ורשות האוכלוסין לעצור מייד את הניסוי הביומטרי, שכן הוא אינו בודק את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו, כפי שנקבע באופן חד משמעי בסעיף 41 לחוק.
• במכתבו, מונה השר איתן מספר נושאים קריטיים אשר לא הובאו בחשבון בתכנון הניסוי:
1. עלות הקמת המאגר ותפעולו השוטף;
2. סיכונים הכרוכים בדליפת המאגר או חלקו, משמעותם, עלות אבטחת המאגר כנגד דליפה אפשרית והעלויות הישירות והעקיפות שיגרמו במקרה של דליפת המאגר;
3. הערכות בדבר שימוש בלתי חוקי ע”י בעלי הרשאות;
4. איומי אבטחה אפשריים על המאגר והדרכים שבהן יגנו על המאגר;
5. איומים בנוגע לפגיעה בפרטיות של פרטים וקבוצות;
6. פגיעה עקיפה במערכות אחרות אשר אינן קשורות למאגר כתוצאה מהחזקת נתונים ביומטריים במאגר, בפרט פגיעה בכוחות הביטחון ובביטחון המדינה;
7. אפשרויות חלופיות של שמירת הנתונים על מנת לצמצם את הסיכון באגירת המאגר, כגון הצעתו של חתן פרס ישראל ופרס טיורינג, פרופ’ עדי שמיר;
8. השוואה למקרים דומים בעולם, ובפרט הולנד ובריטניה, בהן בוטל המאגר הביומטרי לאחר שהוקם;
9. התייחסות לשימושים האפשריים: האם וכיצד גופי הבטחון יכולים לעשות שימוש במאגר;
10. בדיקה והערכה כמותית האם המאגר יסייע לחקירות משטרה, פיענוח פשעים או זיהוי חשודים;
11. וממילא אין כל התייחסות לשיקלול של נתונים אלה במובני עלות מול תועלת.
• השר איתן מביא במכתבו ליועץ ציטוטים מתוך פרוטוקול הניסוי המעידים על התעלמות מהחוק בבניית הניסוי: “…בסעיף מטרות הניסוי נקבע, בניגוד למה שנקבע בחוק: “המטרה הראשית של תקופת המבחן היא בחינת המאגר ככלי למניעת הרכשות כפולות…” עוד מוסיף הפרוטוקול ומפרט כי “למעשה החוק הגדיר כבר את הצורך במאגר…” תיאור המנוגד לחלוטין לסעיף 41 לחוק…”
• בנושא זה קובע השר איתן במכתבו כי: “…שר הפנים התייחס לסעיף 41 כאל מטרד, המשיך להוביל את הפרויקט באופן חד צדדי, תוך הסתרת מידע ובניגוד לאמור בחוק…”
• השר איתן מוסיף כי משרד הפנים לא עמד גם בתנאים שהתווה שר הפנים בצו מתוקף החוק ואין אף גורם מקצועי מוסמך אשר סומך את ידיו על תוצאותיו הסטטיסטיות של הניסוי, למרות שנעשה מאמץ לייצר מצג שווא כאילו יש גורם שכזה. מתוך המכתב: “…בסעיף 3 (לצו נקבע נ.ה.) כי: “ראש רשות האוכלוסין, לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקאי הממשלתי, יערוך תוכנית מבחן בהתאם לכללים מקובלים”…. שבוע לאחר שנשלח ללשכתי פרוטוקול הניסוי, ביקש הסטטיסטיקאי פרופ’ שלמה יצחקי, במכתב לראש רשות האוכלוסין, מר אמנון בן עמי, כי התייעצות כזו אכן תתקיים. מכאן עולה שפרוטוקול הניסוי נכתב מבלי שהתייעצות כזו התקיימה כמתחייב מהצו…”.

השר מיכאל איתן אמר בנושא כי: “מדובר בניסוי חובבני בבני אדם שנידון מראש לכישלון. משרד הפנים לא הקים שום צוות מדעי אובייקטיבי שיוכל לבדוק את הצורך במאגר הביומטרי, השרוי במחלוקת כה חריפה בציבור, וגם התומכים בהקמתו לא הצליחו להראות מדוע, בשיקולי עלות- תועלת, כדאי לעם ישראל להיכנס לסיכונים אדירים של פגיעה בבטחון ובפרטיות ולביזבוז אדיר של כספי ציבור”.

השר הוסיף כי “מתברר, שהנקודות שמתכוון הניסוי לבחון, לא יספקו מענה לשאלות גם לאחר תומו. יש לעצור את המהלך ולהקים צוות מקצועי, אובייקטיבי ונטול פניות, אשר יגדיר את הניסוי מחדש ויבצע אותו, ולא לתת יד למצב בו אלה שדחפו להקמת המאגר וזכו לביקורת מבקר המדינה ימשיכו לשטות בציבור ולבצע בעלויות של מיליוני ש”ח ניסויי סרק בבני אדם”.

אתר השר מיכאל איתן מביא בפניכם את נוסח המכתב המלא:

לכבוד:
עוה”ד יהודה ויינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה

מכובדי, להמשך קריאה

ביקור במאהלי המחאה ברחבי הארץ

את היום כולו אני מקדיש לביקור במאהלי המחאה ברחבי הארץ בניסיון להקשיב לסוגי המצוקות השונות המיוצגות במחאה ולנסות להמשיך את ההדברות אותה אני כבר עורך כמה ימים על גבי האינטרנט.
שלוש התחנות הראשונות ביום זה היו במאהלים בחדרה, בחיפה ובקריית חיים.

בשלושת המאהלים שמעתי על מצוקות במגוון נושאים שגם מועלים בתקשורת כמו: מצוקת הדיור, מדיניות מיסוי שיש לתקן, תלונות בגין ריכוזיות במשק ומחירים מופקעים ועוד.

ביקור במאהל בחדרה

בנוסף לכך היה מעניין לשמוע מספר לא קטן של דוברים שהתייחס גם למשבר האמון במערכת הפוליטית ולצורך בשינוי שיטת הבחירות על מנת שהנבחרים יהיו קשובים יותר לרחשי ליבו של הציבור. בסך הכל התקבלתי בסבר פנים יפה, למדתי ואני מקווה שגם ההמשך במאהלים האלה קריית מוצקין, צפת, ראש פינה וקריית שמונה יהיה מאלף ומועיל לשני הצדדים.

 

מתגייסים למען “נר עציון”

הבוקר ביקרתי בבי”ס “נר עציון” בפ”ת, שם נגלו לעיני פניה המכוערות והיפות של החברה הישראלית. ב”נר עציון” לומדים 300 ילדים אתיופים ורק ילד אחד שאינו מהעדה האתיופית, שאביו ביקש לרשום אותו לבי”ס כאות מחאה על גילוי הגזענות והניכור של הגורמים שהביאו להקמת בית ספר אפרטהייד, כולם שחורים!

מנגד אי אפשר היה שלא לחוש גאווה וסיפוק מהמוטיבציה של מנהלת בי”ס והסגל והנכונות של העירייה ומשרד החינוך להשקיע משאבים פיזיים ופדגוגיים, מתוך כוונה להעניק לתלמידים השכלה וחינוך ברמה הגבוהה ביותר ולא לחסוך במשאבים להמשך קריאה

בתגובה לפירסומים לפיהם שר הפנים אלי ישי מבקש להפסיק את השימוש בשירותי התשלומים של משרד הפנים לצורך מסחר אלקטרוני בשבת, שוחח השר מיכאל איתן, המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור עם שר הפנים וסיכם עימו כי תתקיים פגישה עם שרי ש”ס בנושא שירותי הממשלה באינטרנט בשבתות ובחגים, כמוכן ביקש השר איתן כי בינתיים לא תתקיימנה פעולות חד צדדיות בנושא. להמשך קריאה

 

אני שמח לפתוח את הכנס המאורגן במשותף על ידי המרכז להעצמת האזרח ובית הספר לחינוך על שם חיים וג’ואן קונסטנטינר, באוניברסיטת ת”א אשר ידון בתפקידה של מערכת החינוך בקידום שוויון ההזדמנויות בין המינים.

הפעולה המשותפת הזו נעשית על ידי המרכז להעצמת האזרח ואוניברסיטת תל אביב שזוכים לתמיכה נדיבה של יצחק פרוויז נזריאן, בני משפחתו וידידיו. משפחת נזריאן קשורה בעבותות של אהבה למדינת ישראל. יצחק לחם ונפצע במלחמת השחרור וגם כאשר עזב לחו”ל המשיך לשמור על קשר עם המדינה לסייע לה בדרכים רבות. יצחק ומשפחתו אחראים לשורה של מענקים ומלגות למוסדות אקדמיים רבים ולצה”ל ואני מנצל את ההזדמנות הזו שניתנה לי ומודה לכם פורן ויצחק בשמי ובשם אזרחי המדינה. להמשך קריאה

רפורמת התכנון והבנייה: דיון מיוחד בהצעות הציבור

בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה, שהתקיימה ביום ב’, הציע השר איתן כי יתקיים דיון מיוחד של ועדת השרים בכל הערות הציבור המתייחסות לשקיפות ובקרה ציבורית על מנגנוני קבלת ההחלטות.
בדבריו, אמר השר מיכאל איתן כי “קיבלתי מס’ פניות שלכולן מכנה משותף: דאגה של אזרחים נאמנים מפני הרפורמה, לאור העובדה שאנו מקנים לועדות מקומיות סמכויות רבות, ובכך אנו עלולים ליצור פתח לשחיתות ברמה המקומית, להמשך קריאה
12345...11