לפרטים נוספים

‏01/03/2012
‏ז’ אדר, תשע”ב

לכבוד

בית הדין העליון של הליכוד

 

העותר : מיכאל איתן ת.ז 007726425

נגד

א.      ועדת הבחירות המרכזית

ב.      יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט בדימוס יהושע גרוס.

 1. אמש הגיע לידי העתק מסדר היום המתוכנן של ישיבה מספר 22 של ועדת הבחירות המרכזית שאמורה להתכנס היום, יום חמישי, ה- 1/03/2012 בשעות הצהריים.
 2. בסדר יומה של הועדה נקבעו מספר נושאים וביניהם שני נושאים הנוגעים לעתירה זו.

א.      “מושב הפתיחה של ועידת הליכוד הרביעית- קביעת מועד לכינוס מושב הפתיחה של ועידת הליכוד הרביעית ועניינים טכניים אחרים”.

ב.      “הבחירות לתפקידים הנבחרים בוועידה: יו”ר הועידה, יו”ר המזכירות, יו”ר מרכז ויו”ר לשכה”.

 1.  ועדת הבחירות המרכזית בכוונתה לקיים דיון ולקבל החלטות בשני נושאים אלו, פועלת ללא כל סמכות ופוגעת בחוקת הליכוד ובסמכויות מרכז הליכוד ונשיאות ועידת הליכוד.
 2.  המרכז הוא הגוף היחיד המוסמך לקבוע את פתיחת הוועידה, ולא וועדת הבחירות:

                     א.                     סעיף 54 לחוקה קובע: “מרכז התנועה יחליט על תאריך הבחירות לוועידה ועל מועד פתיחת הועידה …”.

                     ב.                     סעיף 78 לחוקה קובע: “המרכז מחליט בכל עניני התנועה בין וועידה לוועידה, במידה שהסמכות אינה שמורה בחוקה זו למוסד אחר”.

 1. מסעיפים 54 ו- 78 עולה מסקנה ברורה: עד לפתיחת הוועידה הנבחרת, המרכז הקיים הוא הגורם המוסמך להחליט על מועד פתיחת הוועידה. הניסיון להקנות לוועדת הבחירות סמכות המסורה מכוח החוקה למרכז מנוגד לחוקה ופסול מעיקרו לא מדובר בפגם טכני שולי אלא בנסיון מכוער למנוע מחברי המרכז לומר את דברם ולהחליפם בפורום נוח יותר לאחד המתמודדים.   
 2. ארגון ההצבעות המשולבות עומד בניגוד מוחלט לכללים הקבועים בחוקה:

                          א.         סעיף 87 לחוקה קובע : “יושב ראש התנועה יפתח את דיוני הועידה…”

                          ב.         סעיף 56 א לחוקה קובע : “בפתח המושב הראשון תבחר הוועידה ביושב ראש הועידה ובנשיאות הועידה …”

                           ג.          סעיף 56 ב לחוקה קובע: “נבחרה נשיאות הועידה תבחר הוועידה בוועדת החוקה …”

 1. החוקה קובעת במפורש את המהלכים הראשונים הנדרשים מהוועידה לביצוע על מנת שתוכל לתפקד, על פי סדר קבוע מראש: פתיחה רשמית על ידי יושב ראש התנועה , בחירת יו”ר וחברי הנשיאות, שבלעדיהם אי אפשר לנהל את הוועידה, ומייד לאחר מכן בחירת וועדת חוקה, שגם היא נחוצה לצורך עבודת הוועידה בכל הקשור לתיקוני חוקה (ראה סעיף 57 ב (ב) לחוקה).
 2. החוקה אינה מציינת את מועדי הבחירה של ראשי המוסדות: יו”ר המרכז, חברי המזכירות והלשכה וכן אינה קובעת את המועדים לבחירת מוסדות נוספים האמורים להיבחר על ידה, למעט הקביעה כי הבחירות הנוספות האלו יתקיימו במהלך חייה של הועידה (תקופה 90 ימים). מטבע הדברים הבחירות הנוספות הללו חייבות לבוא לאחר הקמת גופים הדרושים לניהול הועידה כפי שהחוקה מדגישה ומחייבת את צירי הועידה לבחור תחילה. שתיקת החוקה בהקשר למועד בחירתם של ראשי המוסדות האחרים מותירה את קביעת מועד הבחירות הללו לשיקול דעתה של הנשיאות שמנהלת את הוועידה ואחראית לסדר יומה ולא לשום גוף אחר.
 3. בחירת ראשי מוסדות, עוד בטרם נדונו הצעות שונות לתיקון החוקה, היא מניפולציה שנועדה להקנות יתרון בלתי הוגן למועמדות של מספר מועמדים שחברו יחדיו ומבקשים לנצל את צורת ההצבעה הבלתי חוקית כדי לחזק אחד את השני ולתת לעצמם יתרון לא חוקי ולא הוגן.
 4. הקדמת הבחירות לראשי המוסדות פוגעת בין השאר בסמכות הוועידה לקבוע תנאי סף למועמדים לתפקידים הנ”ל. רעיונות לקביעת תנאי סף, כמו למשל מניעת התמודדות של שרים לתפקידים הללו, כבר עלו בימים אלו בזירה התנועתית, וצירים שנבחרו לוועידה הכריזו על רצונם לשנות את החוקה בעניין זה. מבלי להביע עמדה לגופו של עניין, יש לשמור על זכותם של הצירים להשתתף בצורה אמיתית ולא לסכל את זכותם הלגיטימית לתיקוני חוקה באמצעות מהלך של בחירות בזק משולבות.
 5. הדיון בנושאים אלו בועדת הבחירות וההחלטות המסתמנות משרתות חלק מהמועמדים, פוגע בכללים בסיסים של בחירות הוגנות ומנוגד לחוקה ועל כן, מתבקש בית הדין העליון להוציא צו האוסר על ועדת הבחירות ועל יו”ר הועדה לדון ולהחליט בעניינים אלה, הנמצאים בסמכות גופים אחרים של התנועה.
 6. עקב דחיפות העניין מבוקש להוציא צו מניעה זמני עד לדיון בעתירה זו במעמד הצדדים.
 7. על פי חוקת התנועה, ועידת הליכוד אמורה להיפתח בתוך  90  ימים, מיום פרסום התוצאות הסופיות, לאור העובדה שעד לכתיבת עתירה זו, טרם פורסמו התוצאות הסופיות והרשמיות, בקבלת העתירה לא יגרם כל נזק. לעומת זאת, הניסיון לבצע מחטף מהיר באמצעות גוף ללא סמכות וגם ללא מתן הזדמנות לקיים בירור משפטי הוגן בסוגיה הנידונה, בטרם ועדת הבחירות תקבל החלטה, עלול לגרום נזק כבד לתדמית תנועת הליכוד כתנועה לאומית ליברלית המקפידה על הליכים דמוקרטים פנימיים ומאפשרת לכל חבר להתמודד על כל תפקיד בתנאים שווים.
 8. מין הדין ומין הצדק להיענות לבקשה.

                                                                              בברכה,

                                                                               השר מיכאל איתן


תגובה אחת ל: “השר איתן נגד ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד, ה- 31/3/12”

 1. [...] לנוסח עתירת השר מיכאל איתן לביה”ד של הליכוד ליחצו כא…. תגיות: ועידת הליכוד • מרכז הליכוד  נהנית ? שתף עם אחרים ! [...]

פוסטים אחרונים

חיפוש