לפרטים נוספים

מי יחליט על מלחמה? מאת מיכאל איתן

נשיא המדינה שמעון פרס אמר בראיון שהעניק לטלוויזיה בנושא האיראני כי מדינת ישראל היא מדינת חוק וכי החוק קובע שהממשלה או הקבינט המדיני בטחוני הם המוסמכים לקבל החלטה בעניין זה. דבריו של הנשיא מחייבים פירוט נוסף על ההיבטים המשפטיים והמעשיים העולים מהשאלה מי הגוף המוסמך לקבל את ההחלטה האם להתקיף או להמנע מתקיפה של מתקני הגרעין האיראניים.

סעיף 40 א’ לחוק יסוד הממשלה קובע במפורש כי המדינה לא תפתח במלחמה אלא מכוח החלטת ממשלה. לכאורה רק הממשלה ולא כל גוף אחר היא הגוף המוסמך לקבל החלטה בדבר יציאה למלחמה. בכל אופן, מתעורר קושי כפול בעניין זה: הראשון בדבר השאלה האם מבצע צבאי נקודתי היא מלחמה כוללת? השני, האם הממשלה רשאית להסמיך פורום מצומצם יותר לקבל את ההחלטה מכוחה?

א. בסעיף 40 ב’ לחוק יסוד הממשלה נקבע כי גם אם הממשלה לא קיבלה החלטה בדבר פעילות צבאית כלשהי אין בכך: “כדי למנוע פעולות צבאיות הנדרשות למטרת הגנה על המדינה ובטחון הציבור” במקרים כאילו ניתן לפעול גם ללא החלטת ממשלה. השאלה האם פעולה להגה עצמית מוקדמת שנועדה להסיר את איום הגרעין האיראני היא לכשעצמה בבחינת יציאה למלחמה כוללת המחייבת החלטת ממשלה? או שמא מדובר בפעולה צבאית מוגבלת להגנת המדינה ובטחון הציבור שהסמכות לביצועה נתונה לשר הביטחון ורוה”מ גם ללא החלטת ממשלה, על אף שסביר להניח כי תוביל למהלך של מלחמה בהמשך?

ב. בסעיף 40 א’ לחוק היסוד נקבע כי החלטה לפתוח במלחמה תתקבל “מכוח החלטת ממשלה” לשון החוק לא קבעה כי ההחלטה תתקבל במליאת הממשלה ולכן אין להתעלם מהסמכות הרחבה שיש לממשלה על פי סעיף 41 ה’ לחוק יסוד הממשלה, בין השאר למנות ועדות שרים לעניינים מסוימים ולהקנות להן את סמכות הממשלה במליאתה.

הקמת וועדת שרים בת תשעה חברים לעניין האיום האיראני והסמכת חברי וועדת השרים שתוקם לקבל החלטות בשם הממשלה, ברוב של שניים לפחות, היא פתרון חוקי ומעשי לשאלת הפורום הראוי לקבלת החלטות בעניין האיראני.

אין חולק על כך כי רה”מ ושר הביטחון בקיאים יותר מכל שר אחר בחומרי הרקע הכלליים, בתכניות ובתרחישים רבים הנדרשים לצורך קבלת החלטות בנושא, אולם דווקא בגלל מעורבותם העמוקה במשך תקופה ארוכה אסור שההחלטה תתקבל אך ורק על ידם.

יש צורך שמספר שרים נוספים יקבלו הזדמנות להתעמק בחומרים בתחומים הצבאי, המדיני, העורף וההסברה שיאפשרו להם לשאול שאלות, לקבל תשובות, להחליף דעות, לשכנע ולהשתכנע, לתקן תיקונים ולקבל החלטות פרי שיקול דעת עצמאי שמא נפלה שגגה בדרך.

תהליך היוועצות כזה בסדרה של דיונים אינו אפשרי במליאת הממשלה בגלל סיכונים של דליפת מידע ובגלל גודלו של הפורום ולכן זהו המקום שהממשלה תעשה שימוש בסמכות המוקנית לה על פי חוק, תקים את וועדת השרים לעניין האיום האיראני ותאפשר לחבריה לקבל את ההחלטות על דעתה. עדיפים תשעה שרים חברי וועדה שבקיאים בחומר הנוגע להחלטה מ- 29 חברי ממשלה שמרביתם המכריע סומים בארובה, שידרשו לאשר או לדחות החלטה בעניין החשוב ביותר שנדרשו לו בכל תקופת חייהם הציבוריים, כשהמידע שעליו ייאלצו להתבסס יהיה מצומצם הרבה יותר מהמידע שקבלו בדיון הממשלה על אתרי המורשת.

 

תגיות:
 

תגובה אחת ל: “מי יחליט על מלחמה? מאת מיכאל איתן”

פוסטים אחרונים

חיפוש