לפרטים נוספים

הצעה לסדר יום- ועידת הליכוד

הצעה לסדר יום:

להלן הצעה כללית לסדר יום של הוועידה לתקופת כהונתה (עד 03/08/2012, המועד בו יסתיימו 90 ימי כהונתה של הועידה) מדובר בחמש ישיבות של כלל צירי הוועידה ובמקביל ישיבות של וועדות הוועידה בנושאים שונים, שבהן ישתתפו הצירים שיירשמו לאותן וועדות.

ישיבה ראשונה:

בחירת יושב ראש נשיאות הוועידה ונשיאות הוועידה, בחירת ועדת החוקה של הוועידה, אישור סדר יומה של הוועידה והקמת ועדות משנה.

ישיבה שנייה:

מדיניות ביטחון, שלום והתיישבות.

ישיבה שלישית:

כלכלה, רווחה וחברה.

ישיבה רביעית:

ענייני התנועה, שינויי חוקה, בחירת יו”רי מוסדות ובחירת מוסדות בהתאם לקבוע בחוקה.

ישיבה חמישית:

דיווחים של יושבי ראש ועדות המשנה, הצבעות  על הצעות החלטה שגובשו בוועדות, נעילת הוועידה.

ע”פ החוקה רשאית הועידה להקים ועדות בנושאים שונים ולכל ציר וציר תהיה האפשרות להשתתף ולקחת חלק פעיל יחד עם שרים וחברי כנסת בדיוניהן של אותן ועדות משנה בנושאי השעה שעל סדר יומה של מדינת ישראל ותנועת הליכוד, כגון חינוך, רווחה, חברה, כלכלה, נושאי חוץ וביטחון והתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, בטחון פנים, הגירה בלתי חוקית, הגנת הסביבה, זכויות אדם, שיטת ממשל, הסברה תנועתית וממלכתית  ועוד. כל ועדת משנה תתכנס מספר פעמים במהלך התקופה, תגבש החלטות של רוב ומיעוט והן תובאנה להצבעות במושב האחרון של מליאת הוועידה שבסיומו תינעל הוועידה.

 

להחזיר את הכוח לוועידה (תיקון א’)- ועדת החוקה:

על פי חוקת התנועה כל הצעה לשינוי בחוקת הליכוד אינה יכולה לעלות לדיון ולהצבעה במליאת הוועידה ללא הסכמתה של וועדת החוקה. כך נוצר מצב שוועדת החוקה המונה 21 חברים יכולה למנוע מאלפי הצירים בוועידה לשנות את החוקה ללא סיבה, ללא נימוק, סתם כך.

ההסדר הזה הוא אנטי דמוקרטי ומרוקן את הוועידה מכוחה לשנות את החוקה והופך אותה לכפופה לוועדת החוקה.

אם אנו רוצים להחזיר את הכוח לוועידה עלינו לשנות את החוקה באופן שוועדת החוקה לא תוכל להגביל הצבעות על שינויים  בחוקת התנועה שמאות צירים חתומים עליהן.

בכוונתי להציע להוסיף לסעיף 57 את סעיף 57ג לחוקת הליכוד כדלקמן:

על אף האמור בסעיפים 57א, 57ב, חתמו 300 צירי ועידה על הצעה מיוחדת לשנוי חוקה, יגישו אותה ליושב ראש נשיאות הועידה והוא יפרסמה לצירי הועידה ויביא אותה להצבעה במליאת הועידה בתוך 14 ימים מיום שהוגשה לו. בנסיבות מיוחדות תהיה רשאית נשיאות הועידה לקצר תקופה זו או לדחותה בשבעה ימים.

להחזיר את הכוח לוועידה (תיקון ב’)- שיטת הבחירה:

שיטת הבחירה של מועמדי התנועה לכנסת במסגרתה כ- 130,000 חברי הליכוד בוחרים את המועמדים היא שיטה שמחברת בין הון לשלטון.  השיטה מחייבת מועמדים לחבור לתורמים פוטנציאליים ולהקצות משאבי זמן לא מבוטלים לפני ואחרי הבחירות לטיפול בנושא גיוס התרומות, בארץ ובחו”ל. לצערנו, מדי פעם מתפרסמות כתבות באמצעי התקשורת שמהן ניתן להסיק שבגלל האילוצים הכספיים המוגזמים מתבצעת ההתנהלות הכספית של חלק מהמועמדים גם בתחום האסור.

בעבר הליכוד בחר את נציגיו לכנסת בבחירות מקדימות במרכז הליכוד. מבחינת האינטרס הליכודי והציבורי עדיפה עשרות מונים שיטה שמכתיבה למועמדים לרוץ אחרי פעילי ציבור נבחרים מדן ועד אילת מאשר שיטה שמאלצת אותם לרוץ מקיסריה ועד סביון מניו יורק ועד לוס אנג’לס. יחד עם זאת אין להתעלם מתקלות שנפלו בעבר בשיטת הבחירות במרכז ומהביקורת על הבסיס הצר יחסית של המרכז כגוף בוחר (בעבר כ- 3000 בעלי זכות בחירה).

הפתרון: שיטה משולבת מרכז ומועצות סניפים

מוצע להקים גוף בוחר שיכלול את כלל צירי הוועידה ואת חברי מועצות הסניפים ביחד כ- 9000 חברים שיבחרו בעשרה אתרי הצבעה ברחבי הארץ את הרשימה של  מועמדי הליכוד לכנסת.  בשיטה המשולבת יש את הטוב שבשני העולמות:

א.      גוף בוחר של פעילי תנועה שניתן להגיע אל כל אחד מחבריו ללא תלות בהון גדול.

ב.      גוף  בוחר גדול דיו שימנע תלות של מועמד במספר קטן של חברי מרכז.

על מנת להנהיג את השיטה המשולבת בכוונתי  להגיש לוועדת החוקה ולוועידה את ההצעה הבאה לתיקון סעיף 139 לחוקה:

139א.  לאחר בחירת יו”ר התנועה כאמור בסעיף 84ב’ יבחר הגוף הבוחר את שאר המועמדים  לרשימת  הליכוד  לכנסת אף  זאת  בבחירות  אישיות, שוות, ישירות  וחשאיות.

139ב. הגוף הבוחר – כל חבר תנועה על פי פרק ג לחוקה ובכפוף לתנאים הקבועים בו  יהיה חבר הגוף הבוחר אם חל בו אחד מאלה:

א.      כיהן או מכהן כציר בועידת התנועה האחרונה לפני יום בחירת המועמדים לרשימת הליכוד לכנסת.

ב.      נרשם כמועמד ונבחר לכהונת חבר במועצת סניף בבחירות האחרונות שהתקיימו לפני יום בחירת המועמדים לרשימת הליכוד לכנסת.

ג.        נבחר על ידי מועצת הסניף להיות חבר בגוף הבוחר במקום חבר מועצת סניף אחר המכהן בגוף הבוחר מכוח סעיף קטן 1 לעיל, לא יאוחר 21 יום מתאריך הבחירות.

ד.      יובטח ייצוג למחוזות ולמגזרים ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת.

ה.      מרכז הליכוד יקבע בכפוף להוראות החוקה ולאחר דיון בוועדת החוקה את תקנון הבחירות ואת סדרי הבחירות של המועמדים לרשימת הליכוד לכנסת.

אשמח מאד לשמוע את הערותיכם ולקבל את עזרתכם בשינויים המבוקשים.

 

תגובה אחת ל: “הצעה לסדר יום- ועידת הליכוד”

פוסטים אחרונים

חיפוש