לפרטים נוספים

החלטתי להציג את מועמדותי ליו”ר נשיאות ועידת הליכוד

לפני מספר ימים סיימנו בהצלחה את הבחירות ליו”ר התנועה ולצירי ועידת הליכוד ומועצות הסניפים. הועידה שתכונס בחודשים הקרובים היא המוסד העליון של התנועה: על פי החוקה, הועידה היא זו שבוחרת את בעלי התפקידים המרכזיים של התנועה, למעט היו”ר, וכן היא רשאית להחליט בכל ענייני התנועה ולקבל החלטות מכריעות, לרבות שינויי חוקה, ברוב רגיל.

אנו מתקרבים לתקופת הבחירות, והועידה תהייה חלון ראווה דרכו יבחן הציבור את כשירותה של תנועת הליכוד להמשיך ולהוביל את ישראל כמפלגת שלטון גדולה ומשמעותית.

על כן, החלטתי להציג את מועמדותי ליו”ר נשיאות הועידה. ברצוני להוביל את הועידה בדרך ישרה ודמוקרטית שתשקף את רצון הרוב, ותתבסס על ערכי חוקת הליכוד, ומשנתו הלאומית- ליברלית. אמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות, ככל שיהיו.

תגיות:
 

התגובות סגורות לעמוד זה

פוסטים אחרונים

חיפוש