לפרטים נוספים

ביוזמת השר איתן: בואו להגיב על גוגל סטריט וויו

צוות השרים בראשות סגן ראש הממשלה השר דן מרידור, הבוחן בימים אלו את הפעלת שירות גוגל סטריט וויו בישראל החליט ביוזמת השר מיכאל איתן לפתוח את הדיון על השירות להערות הציבור בטרם יגבש סופית את מסקנותיו.

השר מיכאל איתן אמר כי: “בעידן האינטרנט וטכנולוגיית המידע הממשלים הדמוקרטיים מחוייבים להשתמש באמצעים הטכנולוגיים לחזק את העקרונות הדמוקרטיים של שקיפות, שיתוף ציבור, דיווחיות ואחריותיות. המהלך הזה הוא עוד צעד קטן ומאפשר לציבור לשקול יתרונות וחסרונות של מהלך שיש בו מידה מסוימת של פגיעה בפרטיות מול יתרונות בתחומים שונים”.

שירות גוגל סטריט וויו, המופעל ע”י חברת גוגל ב- 27 מדינות בעולם מבוסס על צילום והצגת צילומי רחובות בערים ואתרים נבחרים בעולם. לפרויקט יתרונות בתחום המסחר והתיירות, וחסרונות מסויימים בתחום שמירת הפרטיות והביטחון. לאחר שנבדקו היבטים ביטחוניים של גוגל סטריט וויו ולא נמצאה מניעה להמשיך את תהליכי אישור הפרויקט, הועבר הנושא גם לרשות לטכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, האמונה על הפרטיות ומסתמנת הסכמה גם בנושאים אלו, המבוססת בעיקרה על הסכמות דומות שהושגו בעולם בין גוגל לגורמים המופקדים על הפרטיות. גוגל אף הקימה אתר ייחודי בו היא מסבירה את האספקטים השונים הקשורים בגוגל סטריט וויו.

יו”ר צוות השרים הסמיך את השר איתן להציג את הסוגיה בפני הציבור בטרם יסוכמו תנאי הפעלת השירות עם גוגל ולהביא בפני הצוות את ההערות והמסקנות אשר יעלו מדיון זה, זאת במקביל לעבודה שבוצעה ומתבצעת ע”י גורמי הביטחון והגורמים הממונים על הפרטיות.

את ההערות ניתן יהיה להעביר באמצעות אתר שיתוף הציבור בכתובת http://shituf.gov.il/discussion/457. בין השאר יוכלו הגולשים באתר לחוות את דעתם על המיזם, לענות האם ישראל צריכה להצטרף ל- 27 המדינות בהן פועל השירות גם במחיר פגיעה אפשרית ומידתית בפרטיות, להציע הצעות ולהעיר הערות לגבי השירות, מתוך כוונה לשפר את תהליך קבלת ההחלטות.

אתר שיתוף הציבור (shituf.gov.il) הוקם בחודש יולי 2010 כחלק מיוזמת הממשל הפתוח של השר מיכאל איתן. האתר מאפשר לציבור להביע עמדות על פרויקטים ותזכירי חקיקה ממשלתיים. תגובות הציבור מועברות לעיון הרפרנטים המטפלים בפרויקטים במשרדי הממשלה ולנבחרי ציבור.

 

 

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש