לפרטים נוספים

רפורמת התכנון והבנייה: דיון מיוחד בהצעות הציבור

בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה, שהתקיימה ביום ב’, הציע השר איתן כי יתקיים דיון מיוחד של ועדת השרים בכל הערות הציבור המתייחסות לשקיפות ובקרה ציבורית על מנגנוני קבלת ההחלטות.
בדבריו, אמר השר מיכאל איתן כי “קיבלתי מס’ פניות שלכולן מכנה משותף: דאגה של אזרחים נאמנים מפני הרפורמה, לאור העובדה שאנו מקנים לועדות מקומיות סמכויות רבות, ובכך אנו עלולים ליצור פתח לשחיתות ברמה המקומית, שתהפוך למכת מדינה, ותגרום נזקים לאינטרסים הציבוריים, ולהתעשרות של גורמים פרטיים על חשבון האינטרס הציבורי.
בימים אלו, הרגישות לטיפולם של נבחרי ציבור ועובדי ציבור ברמה המקומית בתוכניות של יזמים גבוהה. הכוונות הטובות שלנו לייעל את ההליכים, לקצרם או לשפרם עלולות בסופו של דבר להוביל לתוצאות שליליות. ע”כ, יש לתת משקל מחודש לנושא השקיפות, הבקשה ושיתוף הציבור, וכדאי לאמץ רעיונות והצעות מהציבור לחזק תחומים אלו ברפורמה”.
בעקבות פנייתו של השר מיכאל איתן, שאליה הצטרפו גם שרים נוספים, הודיע יו”ר הועדה, שר המשפטים יעקב נאמן כי בתום הדיון על ההצעות השונות שיתקבלו במכלול של נושאים, יתקיים במסגרת הדיון במסכם גם דיון בנושא של שקיפות ובקרה,ויידונו ההצעות מהציבור בנושאים אלו.

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש