לפרטים נוספים

דו”ח ישיבת הממשלה – מס’ 10

תמונה של ראש הממשלה ביבי
ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת ממשלה

הנושאים שעלו אתמול (א’) לדיון בישיבת הממשלה; משטרת ישראל – סקירת המפקח הכללי, מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה, מינוי המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אישור מינוי הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ועדת שרים למינויים בשירות חוץ, ועדת השרים לענייני קבורה וטיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה.

על פי הודעת מזכיר הממשלה, מפכ”ל המשטרה רב ניצב דודי כהן סקר בפני הממשלה את עבודתה של משטרת ישראל כאשר הוא מציג בפני השרים נתוני רקע על המשטרה, תמונת מצב על הפשיעה בישראל, כיווני המשטרה בעת הזאת ואיומי פשיעה עתידיים. המפכ”ל התייחס בסקירתו למבנה המשטרה ופריסתה, להון האנושי, כאשר סך הכל המשרתים בה מגיע ל-27,239 שוטרים בכל הדרגות.

כמו כן התייחס המפכ”ל לתקציב המשטרה, לאתגרים של המשטרה – שהם מאבק בפשיעה, בפח”ע ושמירת הסדר הציבורי. עוד פירט המפכ”ל את כוונות המשטרה כפי שמצאו את ביטוין בתכנית הרב-שנתית 2012-2008 ושעניינן מאבק אפקטיבי בפשיעה, חיזוק תחנות המשטרה ומאבק בתאונות הדרכים. בחלק מסקירתו פרט המפכ”ל את נושאי הפשיעה כגון: פריצות לבתי מגורים, גניבות כלי רכב, עבירות אלימות, שימוש באמל”ח, עלייה בבעיות הסמים (ייבוא וסחר בסמים), המפכ”ל התייחס גם לארגוני הפשיעה בישראל ולשחיתות השלטונית והציבורית.

החלטות ממשלה

הממשלה החליטה למנות את מר ניר חפץ לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. תפקידו של מערך ההסברה הלאומי הוא לתאם את כלל גורמי ההסברה במדינת ישראל,  על מנת להציג מדיניות הסברה אמינה, אחידה ועקבית.

החלטת הממשלה קובעת גם כי חפץ ישמש כיועץ התקשורת של ראש הממשלה. בשנים האחרונות שימש ניר חפץ כעורך המוסף “7 ימים” של “ידיעות אחרונות” ועורך אחראי על מדור הספורט של העיתון.

הממשלה החליטה למנות את מר יוסי ישי לתפקיד מנכ”ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בהצעת ההחלטה צויין כי ישי שימש כמנכ”ל משרד החקלאות גם בין השנים 1999-2001.

הממשלה החליטה לאשר את מינויו של מר אודי ניסן כממונה על התקציבים במשרד האוצר. ניסן יחליף את ירום אריאב שמונה לממלא מקום הממונה על התקציבים בעקבות התפטרותו של רם בלינקוב.

היועץ המשפטי במשרד האוצר ציין בחוות דעתו כי אחיו של ד”ר אורי ניסן נשוי לאחותו של שר האוצר יובל שטייניץ, והוסיף כי קשר זה אינו נחשב כ”קרבת משפחה” בחוק הישראלי, ועל כן אין מניעה חוקית למינוי של אודי ניסן לתפקיד.

הממשלה החליטה למנות ועדת שרים למינויים בשירות החוץ אשר תשמש ועדה לבדיקה מקדמית של מועמדים לכהונת שגרירים וקונסולים כלליים מקרב עובדי משרד החוץ, עוד טרם אישורם בממשלה.

הממשלה החליטה למנות ועדת שרים שתעסוק בענייני קבורה, לרבות הקצאות קרקע לבתי קברות ליהודים, למי שאינם יהודים ולקבורה אזרחית חלופית.

על פי הודעת מזכיר הממשלה, הממשלה אישרה עקרונית את טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, והסמיכה את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעת הממשלה את הנוסח הסופי של הצעת החוק לשם הגשתה המיידית לכנסת.

מטרות החוק המוצע הן מחד, עידוד אמהות לילדים צעירים להשתלב בשוק העבודה, וזאת באופן פרוגרסיבי באמצעות תוספת נקודת זיכוי בעד ילד עד גיל חמש, ובאמצעות החלה כלל ארצית של החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס”ח- 2008, כבר בשנת 2010, לגבי הכנסת עבודה, הכנסה מעסק או הכנסה ממשלח יד שהופקה באותה שנה בידי מי שבאותה שנה יש לו ילד שטרם מלאו לו שנתיים והוא גבר חד הורי או אשה, מהטעם שאוכלוסיה זו אינה מגיעה לסף המס ואינה נהנית מתוספת נקודת הזיכוי האמורה לעיל, ומאידך, לקבוע במפורש כי מבחן האינצידנטליות הינו תנאי-בלעדיו-אין להתרת כל הוצאה בניכוי מההכנסה וש”זיקה ממשית וישירה” אינה זיקה מספקת, ולהבהיר כי הוצאות השגחה על ילדים או כל אדם אחר, כמו גם הוצאות נסיעה למקום העיסוק וממנו, שאפשר שכתוצאה מפסק הדין תבוא דרישה להתיר גם אותן בניכוי, אינן מותרות בניכוי, שכן הכרה כזו תביא לתוצאה רגרסיבית ולנטל תקציבי כבד על אוצר המדינה.


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש