לפרטים נוספים

דו”ח ישיבת הממשלה – מס’ 5

מיכאל איתן ובני בגין בדרך לישיבת הממשלה

להלן ראשי הפרקים לנושאים שעלו אתמול (א’) בישיבת הממשלה: כישורי סף למנכ”לים במשרדי ממשלה, מינוי מנכ”ל משרד הפנים, מינוי מנכ”ל המשרד לעניינים אסטרטגיים, הקמת ועדת שרים לעניין ההיבטים המדיניים הבינלאומיים במאבק של מדינת ישראל נגד הטרור, מינוי השר האחראי על הדיאלוג האסטרטגי עם ארה”ב, הקמת ועדת שרים לבחינת הדרכים לשיפור מצב התושבים הפלסטיניים, ערעורים על החלטות ועדת השרים לענייני חקיקה, סיוע לקהילות יהודיות בחו”ל במצבי משבר, הארכת תוקף ההכרזה על מצב החירום, אישור והסמכת שרים לענייני חקיקה בנושאים; שירות במשטרה ושירות מוכר, והצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר, וכן רפורמות מבניות לשנים 2009-2010.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פתח את ישיבת הממשלה בהתייחס לתוכנית הכלכלית, ובין השאר אמר: “אנחנו ממשיכים היום בתהליך אישור תקציב המדינה והתכנית  הכלכלית. אנחנו עושים את זה בשעה ששני משברים גדולים פוקדים אותנו: האחד, משבר כלכלי עולמי, שלא היה כמותו, יש אומרים 80 שנה ויותר; השני, צבר של נתונים ואתגרים כלכליים רציניים ביותר למדינה.

אנחנו  נצטרך לאזן בין צרכי הכלכלה וצרכי הביטחון, וכמובן, הצרכים  האחרים. עם זאת, אנחנו הודענו שנעשה הכל כדי למנוע פגיעה באוכלוסיות חלשות, ולכן אני מבקש להבהיר שוב – אנחנו נבטל את הפגיעות בניצולי השואה,  בקשישים ובנכים, ואני מוסיף גם נבטל את המס ליום אשפוז. יש עדיין נושאים נוספים,  שאנחנו  נבחן  אותם… במידה שנגיע להסכמה למה שקרוי “עסקת חבילה” עם ההסתדרות והמעסיקים, אני מניח שרבים מן הנושאים האחרים, גם הם ירדו”.

כישורי סף למנ”כלים במשרדי הממשלה

כדי שאדם יהיה כשיר לכהן כמנכ”ל במשרד ממשלתי, צריך שיתקיימו בו שני תנאים: א. יש ברשותו תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. ב. בעל ניסיון ניהולי בכיר. ישנם גם מקרים חריגים, שבהם אין המועמד מחזיק בתואר אקדמי אך יש לו ניסיון בתפקיד המקצועי בדרגים בכירים. כמו כן במקרה ולא מתקיים התנאי השני דלעיל, החלטת הממשלה מותירה מקום לשיקול דעת מצד ועדת המינויים שבכוחה לקבוע כי אין הדרישה האמורה פוגעת בכשירותו המקצועית של המועמד לכהן כמנכ”ל המשרד.

החלטת הממשלה הזו מבטלת החלטת ממשלה קודמת בעניין. על פי ההחלטה החדשה; קביעות פורמליסטיות נוקשות שלא מותירות מקום לשיקול דעת השר, הממשלה וועדת המינויים ברשות נציב שירות המדינה, יש בהם כדי לפגום בהליך המינוי ולמנוע ממועמדים ראויים מלהתמנות למנהלים כלליים.

החלטות ממשלה

לתפקיד מנכ”ל המשרד לנושאים אסטרטגיים מונה מר חיים בלומנבלט, וזאת על פי הצעת השר לנושאים איסטרטגיים משה (בוגי) יעלון. בלומנבלט, יליד הארץ, נשוי ואב לשניים ושימש בתפקידים בכירים בתחומי האיסטרטגיה במשרדי ממשלה. בראשית העשור הנוכחי, שימש כראש המחלקה לתכנון אסטרטגי ותשתיות במטה הכללי של צה”ל, ובוגר לימודים בתחום מדעי החברה.

הממשלה החליטה על הקמת ועדת שרים “אשר תעסוק בהיבטים המדיניים והדיפלומטיים הנובעים מחשיפת מדינת ישראל ואזרחיה להליכים בתביעות בינלאומיות, כולל היבטים הנוגעים לטיפול בתביעות הפרטניות, ובכלל זה תדון באפשרויות השונות לקדם הבנה והסכמה עם מדינות לצמצום ומניעת ניצול לרעה של נושא הסמכות האוניברסאלית. הוועדה תוכל להסתייע לשם מילוי תפקידה במומחים מתחום המשפט הבינלאומי, מתחום המדיניות ומתחום ההסברה במישור הבינלאומי”.

הממשלה החליטה למנות את אביגדור ליברמן לשר הממונה הדיאלוג האיסטרטגי עם ארה”ב. השר ליברמן ייצג מעתה את ישראל בפורום “הדיאלוג האסטרטגי ישראל-ארה”ב”. הפורום הוקם בהודעה משותפת של נשיא ארה”ב וראש ממשלת ישראל משנת 1999.

הממשלה מחליטה למנות ועדת שרים לבחינת דרכים לשיפור מצבם של התושבים הפלסטיניים ביהודה ושומרון. הוועדה תבחן את האפיקים השונים; עידוד פעילות כלכלית וקידום הרווחה האישית, הסרת חסמים ביורוקרטיים, עידוד תנועת סחורות, תנועת תושבים ותיירים, וכן הקמת פרויקטים כלכליים ואחרים שיש בהם כדי לסייע במטרות הנ”ל.

תוקנה החלטת הממשלה בנוגע לסיוע לקהילות יהודיות במצבי חירום או משבר. על פי ההחלטה החדשה, שר ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין יהיה הגורם המוסמך להפעיל מטעם הממשלה תוכניות למצבים אלו. החלטת הממשלה בנושא זה מיום ה-14.09.2008 קובעת כי מצבי חירום או משבר הינם: פיגוע, עימות צבאי, אסון טבע, תאונה, גילויי אנטישמיות או משבר כלכלי שיש בו כדי לפגוע בתפקוד או בשגרת החיים של קהילה יהודית בתפוצות.

הממשלה החליטה להציע לכנסת להכריז על מצב חירום לתקופה של שנה אחת. על פי ההחלטה, משרד המשפטים ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר ימשיכו בבחינת החקיקה הקשורה בהכרזה על מצב חירום. לקריאה נוספת – לחץ כאן.

הממשלה אישרה עקרונית את טיוטות הצעות החוק; שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס’ 3), התשס”ט 2009, וכן הצעת החוק שירות ביטחון (תיקון מס’ 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס’ 10), התשס”ט 2009, והסמיכה ועדת השרים לענייני חקיקה ולאשר על דעת הממשלה את נוסח טיוטת החוק ולהגישה מיד לכנסת.


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש