לפרטים נוספים

פריימריז 2008: הצטרפו להוכיח שאפשר אחרת!

הפריימריז מאחורנו. אנו ממשיכים להציג בפניכם; הגולשים, המתעניינים והעיתונאים, בשקיפות מלאה את רשימת התורמים, ההכנסות וההוצאות של קמפיין הפריימריז של מיכאל איתן – להוכיח שאפשר אחרת! אנחנו מודים לכל המסייעים והתורמים. 

450 תרומות כבר התקבלו. 

205 תורמים יעבירו את תרומתם למטה של מיכאל איתן באמצעות צ’קים – האומדן של סכום התרומות אלו שהובטחו עומד על כ-6000 ש”ח ומעלה.

סכום התרומות הכולל שכבר התקבל להוכיח שאפשר אחרת: 53,724 ש”ח.

1. סכום התרומות בארץ: 39,234 ₪

 

 18.12.08

2008-12-10 1:17 PM

 200

100

זלמן סמסונוב 

ערן איגלר

2008-12-10 11:58 AM

500

גדי בשארי

2008-12-10 9:04 AM

18

פנינה שלום

2008-12-9 9:53 PM

50

בנימין קליימן

דב קיטאי                    77 9.12.08
יוסף מעין                 100 8.12.08
השם שמור במערכת    50 8.12.08
פנחס חביב               40 8.12.08

2008-12-7 9:26 PM

150

השם שמור במערכת

2008-12-7 8:53 PM

30

אזולאי מקסים

2008-12-7 8:52 PM

500

מיכל לביא

2008-12-7 8:49 PM

500

אלדד לביא

2008-12-7 8:48 PM

50

אנה דיקמן

2008-12-7 8:41 PM

180

דן זידל

2008-12-7 8:34 PM

20

דהרי מזל

2008-12-7 8:23 PM

30

השם שמור במערכת

2008-12-7 8:16 PM

50

אברהם פרי

2008-12-7 8:10 PM

10

אדוארד עודיר

2008-12-7 8:06 PM

180

השם שמור במערכת

2008-12-7 8:06 PM

50

זיו דשא

2008-12-7 8:02 PM

200

פינס אסתר

2008-12-7 7:51 PM

20

מיכאל עמרם

2008-12-7 7:50 PM

200

דוד פלד

2008-12-7 7:49 PM

50

שלמה נפש

2008-12-7 7:49 PM

50

ג’דידי דוד

2008-12-7 7:33 PM

50

פרץ דוד

2008-12-7 7:20 PM

100

בסטקר שמעון

2008-12-7 7:14 PM

100

אברהם אזרזר

2008-12-7 7:10 PM

50

שושנה ויפתח כהן

2008-12-7 7:02 PM

20

השם שמור במערכת

2008-12-7 6:59 PM

150

השם שמור במערכת

2008-12-7 6:53 PM

100

השם שמור במערכת

2008-12-7 6:50 PM

50

שרה יחיאל

2008-12-7 6:49 PM

40

פלד וחנה לואיד

2008-12-7 6:43 PM

20

עופרה המידני

2008-12-7 6:41 PM

20

השם שמור במערכת

2008-12-7 6:40 PM

10

מכס זהר

2008-12-7 6:39 PM

50

שרה נמר

2008-12-7 6:36 PM

100

השם שמור במערכת

2008-12-7 6:34 PM

50

השם שמור במערכת

2008-12-7 6:29 PM

40

אשר בן נון

2008-12-7 6:23 PM

10

מיכאל בן ישי

2008-12-7 6:20 PM

10

השם שמור במערכת

2008-12-7 6:19 PM

100

בני שליטא

2008-12-7 6:16 PM

50

פרויאקטור דוד

2008-12-7 6:15 PM

50

יעקב לוי

2008-12-7 6:12 PM

20

יפה דויטש

2008-12-7 6:02 PM

150

ארואטי יעקב

2008-12-7 5:55 PM

50

השם שמור במערכת

2008-12-7 5:47 PM

100

מאיר לברטובסקי

2008-12-7 5:40 PM

50

לוזון עמיאל

2008-12-7 5:31 PM

50

רות ושמואל שם טוב

2008-12-7 5:23 PM

20

השם שמור במערכת

2008-12-7 5:22 PM

40

משפחת בדיחי

2008-12-7 5:21 PM

20

ברכה ישראל

2008-12-7 5:15 PM

20

צרויה ראובן

2008-12-7 5:12 PM

100

דוד לוי

2008-12-7 5:03 PM

100

הלן בליצבלאו

2008-12-7 4:48 PM

50

זילברשטין ישראל

2008-12-7 4:38 PM

20

יעקב גוטל

2008-12-7 4:31 PM

50

ריבקה קרייניק

2008-12-7 4:28 PM

50

נתן מרקוס

2008-12-7 11:06 AM

25

מור אגיב

2008-12-7 11:04 AM

25

השם שמור במערכת

2008-12-7 10:59 AM

25

השם שמור במערכת

2008-12-7 10:53 AM

25

אגיב דוד

יאיר וגילי פרידמן                  100                  7.12.08

לטסיה שירזי                         10                   7.12.08

השם שמור במערכת              100                  7.12.08

השם שמור במערכת

18

6.12.08

השם שמור במערכת

20

6.12.08

רינה בן צבי

500

6.12.08

השם שמור במערכת

20

6.12.08

יעקב איינהורן                     200             6.12.08

יעקב לרר                        360             5.12.08

2008-12-5 1:03 PM

300

בר ששת ריימונד

2008-12-5 12:44 PM

50

קורין אילנה

2008-12-5 12:21 PM

50

מרים אמסלם

2008-12-5 12:17 PM

50

יעקב ומרים ישראל

2008-12-5 12:09 PM

100

אברהם אברהם

2008-12-5 11:47 AM

150

אלברט קדוש

2008-12-5 11:16 AM

500

השם שמור במערכת

2008-12-5 11:09 AM

500

סוזן דורון

2008-12-5 11:08 AM

18

השם שמור במערכת

2008-12-5 10:59 AM

50

סנדו ויסלר

2008-12-5 9:44 AM

50

השם שמור במערכת

תאריך

סכום ₪

שם מלא

2008-12-4 11:13 PM

100

השם שמור במערכת

2008-12-4 9:31 PM

18

דידי פרידלנדר

2008-12-4 9:05 PM

50

כלפון אבנר

2008-12-4 8:47 PM

50

עליזה דבח

2008-12-4 8:32 PM

50

רבקה גורן

2008-12-4 8:28 PM

100

השם שמור במערכת

2008-12-4 8:20 PM

18

יום טוב דיטה

2008-12-4 7:41 PM

75

לוי שני רו”ח

2008-12-4 7:20 PM

18

כהן מגורי זאב

2008-12-4 7:13 PM

12

מיכאלי זאב

2008-12-4 7:09 PM

50

יגאל דיין

2008-12-4 7:05 PM

50

מרציאנו מרים

2008-12-4 6:41 PM

500

ישראלי חיים

2008-12-4 6:38 PM

500

ישראלי אירית

2008-12-4 6:16 PM

18

ליבר צבי

2008-12-4 6:06 PM

50

שלום גולן

2008-12-4 5:41 PM

50

אריאל מרום

2008-12-4 5:37 PM

20

אורי כהן

2008-12-4 5:30 PM

20

לנדנר יהושע

2008-12-4 5:24 PM

50

קלרה דבורה

2008-12-4 4:52 PM

20

אביבה ומאיר שרעבי

2008-12-4 4:51 PM

20

שולמית דבורה

2008-12-4 4:26 PM

18

גיפשטין שלמה

2008-12-4 4:04 PM

20

יעקב שושן

2008-12-4 4:03 PM

15

אהרון גמליאל

2008-12-4 3:37 PM

200

אברהם גולן

2008-12-4 3:22 PM

50

יחזקאלי אבי

2008-12-4 2:58 PM

20

תמר בנימין

2008-12-4 2:44 PM

30

בן דור מנשה

2008-12-4 2:36 PM

30

דוד בן גיגי

2008-12-4 2:07 PM

18

טאוב לאה

2008-12-4 1:29 PM

36

אבירם אבי

2008-12-4 1:00 PM

18

השם שמור במערכת

2008-12-4 12:22 PM

50

יצחקי יוסף

2008-12-4 10:30 AM

20

יואל בועז

2008-12-4 9:04 AM

36

טוסק  יפה

2008-12-3 11:49 PM

30

בר שלום דניאל

תאריך

סכום ₪

שם מלא

 

 

 

2008-12-3 9:50 PM

100

השם שמור במערכת

2008-12-3 9:27 PM

36

השם שמור במערכת

2008-12-3 9:07 PM

30

אתי ארליך

2008-12-3 8:59 PM

50

יהודית אפרים

2008-12-3 8:10 PM

18

מלכה דוד

2008-12-3 8:00 PM

100

משה יצחק אללוף

2008-12-3 7:59 PM

50

מנין אליה

2008-12-3 7:43 PM

20

דני אלחנן

2008-12-3 7:28 PM

100

אמירה אייל

2008-12-3 7:22 PM

50

השם שמור במערכת

2008-12-3 7:12 PM

20

דבורה רבני

2008-12-3 7:05 PM

100

עמירם ופוריה קלעי

2008-12-3 6:56 PM

36

הררי ישעיהו

2008-12-3 6:44 PM

50

למפל כרמלה

2008-12-3 6:35 PM

50

משה פינטו

2008-12-3 6:08 PM

10

כהן שלומה

2008-12-3 5:41 PM

36

אליהו כהן

2008-12-3 5:31 PM

20

דליה נדב

2008-12-3 5:20 PM

50

ירוחם ברוך

2008-12-3 5:14 PM

20

שלמה ירדן

2008-12-3 5:09 PM

54

השם שמור במערכת

2008-12-3 3:01 PM

120

יאיר יוספי

2008-12-3 2:58 PM

75

חסון חיים

2008-12-3 2:53 PM

10

אברהם קסטיאל

2008-12-3 2:21 PM

25

אסתר ריפמן

2008-12-3 2:12 PM

20

לאה מזרחי

2008-12-3 1:31 PM

20

דוד שלם

2008-12-3 11:03 AM

20

ישי

2008-12-3 10:44 AM

200

השם שמור במערכת

אביבה בקשי

100

02.12.08

אורי כץ

20

02.12.08

חיים לוי

50

02.12.08

רחל לוי

50

02.12.08

מרים לויט

18

02.12.08

נרקיס עזרא

100

02.12.08

שולמית אלטיזר

100

02.12.08

עליזה אלראי

30

02.12.08

חיה ארדי

40

02.12.08

חנה פטרובר

20

02.12.08

אורי פרברי

20

02.12.08

ישראל צדקה

18

02.12.08

יצחק סידי

20

02.12.08

בני שאול

100

02.12.08

גרשון גפני

50

02.12.08

דרורי מנחם

50

02.12.08

יוסף היטנר

20

02.12.08

סימה הכט

20

02.12.08

שושנה צהר

18

02.12.08

ניסן משה

50

02.12.08

רבקה ווטנאמיס

36

02.12.08

קובי שלומה

20

02.12.08

אביגייל ואנה

20

02.12.08

נתן זפקוביץ’

100

02.12.08

אלדד הלחמי

200

2.12.08

השם שמור במערכת

50

2.12.08

השם שמור במערכת

101

2.12.08

השם שמור במערכת

20

2.12.08

השם שמור במערכת

500

30.11.08

נזיה חלבי

500

01.12.08

Moshe Maeir Flat Planet Phone Company

36

30.11.08

השם שמור במערכת

500

30.11.08

השם שמור במערכת

180

30.11.08

זאב פרל

180

30.11.08

בלומה הלברשטם

180

29.11.08

בי סנדק

36

28.11.08

יצחק הילמן

200

28.11.08

אושרי עוז

20

28.11.08

קווין קניגסברג

20

28.11.08

מנחם בר לב

36

28.11.08

דוד מילר

36

28.11.08

ראובן שגב

20

28.11.08

יאיר טגנסקי                  

180

28.11.08

קולר דוד                      

180  

28.11.08

ישעיהו שחר                  

180

28.11.08

השם שמור במערכת       

200 

27.11.08

השם שמור במערכת       

150

27.11.08

השם שמור במערכת       

20

27.11.08

 

 

2008-11-27 11:13 AM

20

אלגוב יפתח

2008-11-27 10:39 AM

180

יהונתן צברי

2008-11-27 10:03 AM

36

אורן כהן

2008-11-27 7:13 AM

20

Jill Sinigaglia

2008-11-26 9:41 PM

36

בועז גוטמן

2008-11-26 2:15 PM

500

שלי שלהב

2008-11-26 1:53 PM

20

נועמי שמר

2008-11-26 10:56 AM

200

פנחס ענברי

2008-11-26 10:13 AM

50

Michael Zis

2008-11-26 8:30 AM

50

רוזנברג מריאן

2008-11-26 7:49 AM

300

דוד נפתלי

2008-11-26 4:05 AM

60

עדינה ומשה טרופר

2008-11-25 9:51 PM

30

אליזבט צורקוב

2008-11-25 8:44 PM

50

שמעון יצחק

2008-11-25 7:27 PM

180

קובי חדד

2008-11-25 4:46 PM

20

לאה לוי

2008-11-25 4:16 PM

50

אבי רוזנבאום

2008-11-25 12:44 PM

500

עו”ד אלדד בר כוכבא

2008-11-25 12:31 PM

36

הרינג שמואל

2008-11-25 12:10 PM

36

מיכאל פרידלנדר

2008-11-25 8:59 AM

100

שלמה ולדמן

2008-11-25 6:38 AM

100

שמיל גינזברג

2008-11-25 1:47 AM

20

דוד איש שלום

2008-11-24 8:40 PM

500

מרדכי ברזילי

2008-11-24 8:18 PM

100

השם שמור במערכת

2008-11-24 8:14 PM

50

בן שימול דוד

2008-11-24 8:08 PM

50

רות רייטן

2008-11-24 7:57 PM

100

מעין אגם

2008-11-24 7:50 PM

20

יצחק גלבוע

2008-11-24 7:49 PM

50

שורץ זאב

2008-11-24 4:27 PM

20

יוסף גולד

2008-11-24 3:14 PM

50

דרור גל

2008-11-24 10:07 AM

500

טובה טננבוים

2008-11-24 8:50 AM

200

אייל רייך

2008-11-24 8:50 AM

500

משה טננבוים

2008-11-24 12:17 AM

180

אמנון נגר

2008-11-23 11:47 PM

55

שיר בר אמת ואורי גרדמן

2008-11-23 10:07 PM

40

ido levanon

2008-11-23 8:48 PM

50

אביבה מנצור

2008-11-23 6:21 PM

100

עינב צעירי

2008-11-23 5:49 PM

25

שרון עמיר

2008-11-23 1:59 PM

250

ח”כ עמירה דותן

2008-11-23 1:39 PM

100

השם שמור במערכת

2008-11-23 12:46 PM

180

מוטי מלכא

2008-11-23 12:44 PM

50

השם שמור במערכת

2008-11-23 12:14 PM

500

זמירה נמרודי

2008-11-23 11:58 AM

250

השם שמור במערכת

2008-11-23 11:48 AM

20

גדעון אריאל

2008-11-23 11:43 AM

20

צקי ראש

2008-11-23 8:09 AM

100

השם שמור במערכת

2008-11-22 10:13 PM

500

השם שמור במערכת

2008-11-22 9:54 PM

18

פנחס פיינברג

2008-11-22 9:52 PM

18

אלי פיינברג

2008-11-22 8:49 PM

20

מצאפי מונאת

2008-11-22 8:44 PM

20

חיים מאצפי

2008-11-22 4:53 PM

120

פרויד אביגדור

2008-11-22 4:19 PM

35

שחר סמדר

2008-11-22 4:17 PM

35

שחר רן

2008-11-22 4:11 PM

100

אלעד זלומונס

2008-11-22 2:18 PM

100

השם שמור במערכת

2008-11-22 1:45 PM

18

אביב הלרמן

2008-11-22 1:42 PM

18

ליאתטוסק הלרמן

2008-11-22 1:05 AM

100

השם שמור במערכת

2008-11-21 10:52 PM

180

דני צימט

2008-11-21 10:29 PM

36

מירי גולדווסר

2008-11-21 7:20 PM

25

השם שמור במערכת

2008-11-21 5:08 PM

100

רחלי קליין

2008-11-21 5:05 PM

100

יונתן מודריק

2008-11-21 4:40 PM

25

שלומי תמיר

2008-11-21 4:18 PM

40

אילן בכר

2008-11-21 1:59 PM

500

עו”ד גד  מ.  אורגד

2008-11-21 1:04 PM

50

אריה צישינסקי

2008-11-21 1:03 PM

20

חן אושרי

2008-11-21 12:08 PM

20

אלון עוזיאל

2008-11-21 11:04 AM

200

השם שמור במערכת

2008-11-21 8:55 AM

20

גולדברג רחל

2008-11-21 12:24 AM

20

מכאל מימון

2008-11-20 11:26 PM

25

אושרי שרה

2008-11-20 11:24 PM

25

אושרי שייקה

2008-11-20 8:47 PM

400

תמר טנזי

2008-11-20 8:23 PM

100

צביקה ברנהולץ

2008-11-20 6:03 PM

36

מעוז משה

2008-11-20 5:36 PM

500

ד”ר יוזוק שלמה

2008-11-20 5:14 PM

500

ביאנקו גיל

2008-11-20 1:33 PM

18

איילת גלילי

2008-11-20 1:31 PM

180

צילה טמיר

2008-11-20 1:29 PM

18

יוסי מילר

2008-11-20 1:19 PM

300

השם שמור במערכת

2008-11-20 1:15 PM

100

יוסי מושלין

2008-11-20 1:01 PM

18

דויד זעירא

2008-11-20 12:37 PM

20

דויד ליזר

2008-11-20 12:06 PM

100

עו”ד עדי בן יעקב

2008-11-20 11:49 AM

100

עו”ד יעקב שקלאר

2008-11-20 11:35 AM

500

נתי מינקוביץ’

2008-11-20 11:31 AM

54

השם שמור במערכת

2008-11-20 11:26 AM

180

עו”ד אירית בן דב

2008-11-20 11:22 AM

20

אבי אבלונקה

2008-11-20 11:03 AM

20

עו”ד גיא בית און

2008-11-20 10:48 AM

35

השם שמור במערכת

2008-11-19 4:49 PM

45

השם שמור במערכת

2008-11-19 4:38 PM

100

השם שמור במערכת

2008-11-19 12:07 PM

18

דויד אברהם

2008-11-19 12:01 PM

18

דב ליבוביץ

2008-11-19 9:14 AM

250

שרה בן-דרור

2008-11-19 9:10 AM

250

אמנון בן-דרור

2008-11-18 6:21 PM

40

יגאל גרינשטיין

2008-11-18 10:40 AM

20

גולדברג משה

2008-11-18 8:56 AM

54

אינג’   אלי  כהו-קגן.עו”ד

2008-11-18 8:10 AM

50

מרגרט יחזקאל

2008-11-18 12:41 AM

100

יונתן דורטהיימר

2008-11-17 11:13 PM

18

השם שמור במערכת

2008-11-17 8:53 PM

118

אשר פרדמן

2008-11-17 12:18 PM

36

טימור שטיינברג אתי

2008-11-17 11:03 AM

26

איתן בכר Eitan Behar

2008-11-17 10:05 AM

500

יונתן רימון

2008-11-17 3:26 AM

20

בועז ברקוביץ

2008-11-16 4:17 PM

250

לאה רייך

2008-11-16 4:10 PM

250

אלי רייך

2008-11-16 3:20 PM

36

רפאל קיל

2008-11-16 1:11 PM

300

יקיר פלסנר

2008-11-16 1:03 PM

250

השם שמור במערכת

2008-11-16 12:55 PM

500

סמי שמואל

2008-11-16 12:27 PM

20

השם שמור במערכת

2008-11-16 11:37 AM

180

גיורא שילוני

2008-11-16 1:29 AM

18

DAVID SINIGAGLIA

2008-11-15 11:38 AM

20

שחר מירי

2008-11-15 11:35 AM

30

שחר שאול

2008-11-14 6:40 PM

25

יעל כהן

2008-11-14 6:36 PM

25

שלמה כהן

2008-11-14 6:34 PM

20

דוד יהלומי

2008-11-14 4:11 PM

18

איציק דהאן

2008-11-14 11:33 AM

50

רבקה כהן

2008-11-14 9:39 AM

150

עדה מנדל

2008-11-13 11:42 PM

250

דוד קירשנבאום

2008-11-13 7:55 PM

333

השם שמור במערכת

2008-11-13 6:50 PM

50

ישי ורטהימר

2008-11-13 6:40 PM

20

שלמה שטיינמץ

2008-11-13 10:10 AM

500

עו”ד יורם שפטל

2008-11-12 11:03 PM

150

רונה פרליס

2008-11-11 7:08 PM

60

ליאון גדז’

2008-11-11 2:10 PM

50

אורן מגן

2008-11-11 12:19 PM

20

השם שמור במערכת

2008-11-11 11:50 AM

200

אלה איתן

2008-11-11 11:35 AM

20

גיא יום טוב

2008-11-11 7:56 AM

50

השם שמור במערכת

2008-11-10 11:36 PM

100

זאב בן שחר

2008-11-10 11:00 PM

100

יפעת איתן

2008-11-10 10:59 PM

20

משה קעטבי

2008-11-10 8:44 PM

100

השם שמור במערכת

2008-11-10 8:14 PM

50

גולדמן אליהו

2008-11-10 8:01 PM

500

רבקה מינקוביץ

2008-11-10 7:57 PM

500

אליהו מינקוביץ

2008-11-10 7:33 PM

180

רוני טרופר

2008-11-10 7:13 PM

100

אריאל מינקוביץ

2008-11-10 2:22 PM

50

יהונתן קלינגר

2008-11-10 11:08 AM

100

משה גינזברג

2008-11-10 3:01 AM

180

עדי ברוך

2008-11-9 9:10 PM

500

קובי ילוביץ

2008-11-9 8:52 PM

50

שאולה הייטנר

2008-11-9 8:28 PM

20

אדוה גלעד יקיר

2008-11-9 8:14 PM

100

אמיר צ’רניחובסקי

2008-11-9 6:04 PM

200

השם שמור במערכת

2008-11-9 5:45 PM

50

מיכל גליק

2008-11-9 12:20 PM

20

דני גרוסמן

2008-11-9 10:10 AM

500

ד”ר אשר עידן

2008-11-9 8:10 AM

18

משה פרי

2008-11-9 7:39 AM

100

בני בנקר

2008-11-9 12:30 AM

100

יצחק הורניק

2008-11-8 11:35 PM

100

אסף גפן

2008-11-8 10:19 PM

50

זיו גן-אור

2008-11-8 8:59 PM

100

ישי להמן

2008-11-8 6:39 PM

500

יהודה מינקוביץ

2008-11-8 5:19 PM

20

יפעת פרסיקו

2008-11-8 5:15 PM

20

אורן פרסיקו

2008-11-4 4:40 PM

10

עליזה שתי

2008-11-4 4:15 PM

20

בנימין שוורץ

2008-11-4 2:56 PM

1

השם שמור במערכת

 

2. סכום התרומות מחוץ לארץ: 9750 ₪

נתי סיידוף

500

4.12.08

דבי סיידוף

500

4.12.08

קרי פודלף

500

2.12.08

יגאל זיידנשטיין

500

3.12.08

דוד פלאט

500

3.12.08

שרון אבנהיים

500

3.12.08

נועם ניב

475

16.11.08

אלי טנא

475

16.11.08

דני אלפרט

475

16.11.08

מיכל אלפרט

475

17.11.08

שוהם ניקולט

475

21.11.08

טלי טל

475

21.11.08

רפי טל

475

21.11.08

אברהם אלמוזלינו 

475

21.11.08

לימור רובינשטיין

475

21.11.08

שאול חורי

475

21.11.08

יובל הלפרט

500

23.11.08

נעמי זיגל

500

23.11.08

אדם מילשטיין

500

25.11.08

גילה מילשטיין

500

26.11.08

 

 

 

 

 

3. סכום התרומות בצ’קים: 4650 ₪

14/12/2008

המחאה

100

זריהן מילכה

 

19/12/2008

המחאה

20

אילנה ורודולפו קוגן

 

16/12/2008

המחאה

500

גידי לזובסקי

 

08/12/2008

המחאה

100

דבורה מרשה

 

04/12/2008

המחאה

18

דוד ולאה לריאה

 

חיים וחביבה שלום

 200

לידיה ושומי לידיה

50

יעקב ושמחה אליעזר

50

תרצה גמליאל

50

בתיה ברלינר

18

אברהם טרר

200

לאה איזדורפר

50

כרמלה ויעקב שחר

72

אירית ומרדכי אלבז

50

יעל ספיר

18

מי-טל אהובה

50

צדקיהו כהן

36

רחל שינפלד

50

אברהם בכר

20

ארנון בן חור

50

דבורה לבקוביץ

50

אלימלך פפר

25

שלמה ותקווה הראל

50

רות ומיכאל לולב

30

יוסף בן ארצי

100

רחל בן שימול

100

תמר ושאול בן דוד

50

מרקוס אלמלח

100

ניסים קזס

100

רינה מירון

50

שאול שחם

18

מטבי קליינר

30

דורה יאמפל

36

מתיתיהו קמחי

20

שמעון מטרי

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יעקב חדד                           180         01.12.08

השם שמור במערכת              200         03.12.08

יואל פישמן                            50         23.01.09

גרשון עציוני                          30           07.01.09

אביבי שולמית                        50          04.03.09

שכטר אמתי

100

26.11.08

צדקוני ברוך

50

03.12.08

צילה ויצחק אסטרוגו

500

01.12.08

אביטן ניסים וברכה

20

02.12.08

ברטר מלכה

20

07.12.08

מורלי סימה

25

05.12.08

ורדי יחזקאל וחיה

20

03.12.08

פרש מרדכי ואורה

26

03.12.08

בכר מרדכי נרגינה

50

03.12.08

הרשקוביץ אביגדור ושושנה

50

03.12.08

יגיל לבנון

180

30.11.08

השם שמור במערכת

100

24.11.08

סימון שמאי

500

24.11.08

ישראל ונעמי סביון

20

20.11.08

עו”ד ימין משה

18

20.11.08

גדעון גולדנר

100

20.11.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.אנו מודים לכל התומכים

לתרומה לחץ כאן.

מדיניות פרסום שמות התורמים: בטופס ההתרמה ניתנה אפשרות לתורם שלא לאשר את פרסום שמו כאן. אם בטעות לא שמת לב, ואתה מבקש ששמך יוסר – נעשה זאת ברצון על פי בקשתך.

 

כחלק מהשקיפות האינטרנטית, ח”כ מיכאל איתן מציג בפניכם את תקציב הקמפיין:

הוצאות לפי נושאים

פירוט

סכום

 

 

פרסומים בכתב לחלוקה באספות

עלון “להוכיח שאפשר אחרת!”

10,000 עותקים.

5798 ₪

עלון “צבע אדום צבע אדום”

4,000 עותקים

1170 ₪

כרטיס ביקור של הקמפיין

2,000 עותקים

645 ₪

 

קמפיין אינטרנטי: “להוכיח שאפשר אחרת”.

ניהול הקמפיין

9000 ₪

עבודות באתר

2550 ₪

מערכת גיוס תרומות באינטרנט

2748 ₪

שיחות טלפון לכאלפיים

פעילים בליכוד

טלפנים בשכר

4000 ₪ *

הוצאות משרדיות

שיחות טלפון

5000 ₪ *

מענה לטלפוני

1500 ₪ *

רישום מועמדות להתמודדות בפריימריז בליכוד

10,000 ₪

הודעה קולית לבוחרים בדבר המספר של ח”כ איתן (104) ברשימת המועמדים בפריימריז:

 

היקף השימוש בסעיף הזה יהיה על פי סכום התרומות שנצליח לאסוף.

שונות

2000 ₪ *

סה”כ הוצאות

 

44,411 ₪ *

סה”כ הכנסות

מחשבוני האישי

25,000 ₪

 

מתרומות

40,000 ₪ *

*אומדן


תגובות ל: “פריימריז 2008: הצטרפו להוכיח שאפשר אחרת!”

 1. Eli Tene says:

  Mickey Kol Akavod we are behind you – Los Angeles

 2. מעוז משה says:

  מיקי איתן אחד מחברי הכנסת שמצדיק את היותו שם.
  אם הפעם אצביע ליכוד זה אך ורק לכבודו, על פעילותו הנימרצתוהטובה,והיעילה , והאמיתית.
  אני תקוה שהרבה יכירו ויוקירו את פועלו והוא יזכה למקום מכובד בצוות המוביל כי הוא אכן ראוי.

  למיקי אומר על ה והצלח,תבורך מיפי עליון ,ואני תקוה שתזכה לראות ברכה בעמלך !!!

  בברכ ה מעוז משה מרחובות..

 3. גו מיקי!

 4. אביבה מנצור says:

  מוקירה את פעילותך הגינותך, יושרתך ,פועלך וחריצותיך .אכן כן אתה מהמעטים שהוכחת במהלך כל שנות פעילותך בכנסת כי אפשר אחרת . איחולי להצלחתך. בברכה אביבה מנצור

 5. אני מודה לכם על כל תגובות התמיכה. זה נותן כוח להמשיך.

 6. יוסף איצר says:

  למיקי כל הכבוד על היושרה הכבוד וההדר
  בעיני זהו כבוד גדול לליכוד שאתה נציגו בכנסת
  הלוואי וירבו אנשים כמוך הליכוד

  יוסף איצר

 7. הרינג שמואל says:

  בל נשכח ואף חובה לשבח, את מיכאל איתן, על דרך התנהלותו האמיצה והנחרצת, כיושב ראש וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מול נציב תלונות הציבור על שופטים.
  כיום, נחזק את ידיו, של מיכאל איתן, לפעילות ברוכה כיו”ר הועדה לענייני ביקורת המדינה.

 8. פעם ראשונה בחיי שתרמתי היום לפוליטיקאי כלשהוא 36 ש”ח בסימן פעמיים חי.
  אני לא חבר ולא פעיל בשום מפלגה מעולם.הצבעתי עד היום לכל כיווני הרוח.
  תרמתי רק למיקי איתן.אותו הכרתי על רקע תרומתו לאינטרנט בישראל.אני גאה במעשיו.ביוזמותיו.הייתי תורם רק לו גם אם הוא היה במפלגה על הירח.

 9. admin says:

  תודה רבה על התגובות החמות.
  מיכאל איתן

 10. Roni says:

  כל הכבוד למיקי איתן.

  אחד הח”כים שמוכיח באמת שהוא פועל אחרת.

  בהצלחה

 11. Friends,

  As you know, Israel will hold its general elections On February 10, 09. As part of the Israeli democratic process, all major parties, including Likud, will hold their primaries on December 08.

  Some years ago, while still living in Israel, I had the privilege of getting to know a very special man; Michael Eitan. Before him, I thought like most of you, that all politicians are basically clueless and corrupt …… I still believe that most are….but with Michael, I found an honest, humble, sensible, and capable politician who really cares about the future of Israel. Exemplified by his move to Sderot about a year ago….yes, he moved to the “land of Kasam and Tzva adom” …Michael is in politics for ideals and the betterment of Israel and not for his own comfort ,wealth and power trip….he actually practices what he preaches. He is a true progressive liberal in regards to issues of justice, economy and religion, and a true Zionist/”bitchonist” in regards to issues of security and future treaties with Israel’s neighbors.

  Like any elected politician, Michael needs money donations to run his primaries campaign. Being determined not to be indebted to big money donations; Michael is limiting all donations to 500 shekel ($125) which is considerably lower than the maximal allowed donation.

  Please review the below links and consider donating (up to $125) if you feel as strongly as I do, that Michael Eitan is the type of honest politician and capable leader we must support for Israel’s future.

 12. סרן אבי says:

  עלה והצלח מיקי איתן,על פועלך הנמרץ והעקבי מזה שנים ועל עשייתך המבורכת,מי ייתן ותמשיך ותתעצם ואיתך תצמח ותגדל סיעת הליכוד ע”מ לתת שירות אמיתי לאזרחי מדינת ישראל תוך שמירה על ערכים ומוסר שהם המתכון המנצח לשינוי אמיתי שלו זועקת המדינה ונדמה לעיתים שאיש אינו שומע…

 13. רוני יפה says:

  כל הכבוד לך, מר איתן.

  אין ספק שאתה מוביל כאן מהלך מיוחד של יושר וניקיון כפיים. יפה מאד מצידך! חובה שאדם כמוך יכהן בחזית הציבורית.
  מקווה שהבוחרים יעריכו זאת!

 14. admin says:

  תודה. אני מאמין שבסופו של דבר רעיונות צודקים מנצחים. לפעמים זה לוקח זמן, אבל אם מתמידים זה מגיע .
  מיכאל איתן

 15. יאללה מיקי סחתיין 50% מהמצביעים הכשרים בביתי יצביעו ליכוד חחחחחחח

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש