לפרטים נוספים

מיכאל איתן

בכתבה זו אנו נציג בפניכם כיצד הסתיים לו עימות נוסף בין הרשויות; המחוקקת והשופטת. הפעם מדובר במחלוקת משפטית בדבר הסמכות הנתונה לוועדה לענייני ביקורת המדינה להקים ועדת חקירה ממלכתית. בנוסף לעימות זה, אנו עדים גם להתערבות של היועץ המשפטי לממשלה כנגד הקמתה של ועדת החקירה הממלכתית בנושא הטיפול במפוני גוש קטיף וצפון השומרון. ח”כ מיכאל איתן עמד בתוקף על עצמאות הכנסת וועדת הביקורת בכללה מול בית המשפט – ומאבקו הוכתר בהצלחה.

הנה השתלשלות הפרשה, צעד אחר צעד

בשבוע שעבר הגיש ח”כ מיכאל איתן לידי נשיאת בית המשפט העליון, הגב’ דורית בייניש, את כתב הסמכות להקמת ועדת החקירה. במכתב זה נאמר לבסוף ”אשמח לשמוע את הערותייך לעניין הנוסח המוצע, ככל שישנן כאלה, ואף להביאן במידת הצורך לדיון בוועדה”.

ביום ה-09.11.08 התקבל בלשכתו של ח”כ מיכאל איתן מכתב מאת היועץ המשפטי לממשלה, ובו נטען בין היתר כי “נראה, בכל הכבוד, כי החלטה זו של ועדת הניסוח סותרת את החלטת הוועדה ואת הוראות החוק, והיא אינה יכולה לשמש בסיס להקמתה של ועדת חקירה”. בשלהי חוות הדעת קובע היועץ המשפטי לממשלה: “אני סבור כי קיים הכרח להחזיר את העניין לגוף המוסמך - מליאת הוועדה לענייני ביקורת המדינה – אשר תוכל לקבל החלטה וכו’”.

בתגובה למכתבו זה של היועמ”ש, פנה ח”כ מיכאל איתן ליועצת המשפטית של הכנסת, עו”ד נורית אלשטיין, וביקש את התייחסותה. היועצת המשפטית לכנסת קבעה בחוות דעתה כי “לא מצאתי כי היתה חריגה מסמכות הוועדה בכתב ההסמכה להקמת ועדת החקירה, המצדיקה החזרת העניין  לדיון נוסף”. בעקבות זאת, השיב ח”כ איתן לעו”ד מני מזוז ביום ה-18.11.08 כי “לאור חוות הדעת הזו, אני מעריך שגם אם יתקיים דיון נוסף – לא יהיה שינוי בהחלטת הוועדה, ועל כן איני מוצא טעם להיענות לפנייתך”.

עד כאן אנחנו עדים למחלוקת בפרשנות המשפטית בין היועץ המשפטי לממשלה, עו”ד מני מזוז מצד אחד, לבין היועצת המשפטית לכנסת, עו”ד נורית אלשטיין, וחבר הכנסת מיכאל איתן מצד שני, באשר לחוקיות כתב ההסמכה להקמת ועדת החקירה בנושא הטיפול במפוני גוש קטיף וצפון השומרון. בנקודה זו מדגיש ח”כ איתן כי היועץ המשפטי לממשלה מייצג למעשה את הממשלה שהיא גוף המבוקר על ידי ביקורת המדינה המשלבת את מבקר המדינה ואת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ועל כן העמדה הרלוונטית לעניין זה היא של היועצת המשפטית לכנסת בלבד.

דורית בייניש

אולם כאן נכנסת לתמונה נשיאת בית המשפט העליון, הגב’ דורית בייניש. במכתב ליו”ר הוועדה, ח”כ איתן, היא מתייחסת לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה האמורה לעיל, ופותחת באמירה הבאה: “כידוע לך, אם מחליטה ועדת ביקורת המדינה על מינוי ועדת חקירה ממלכתית לאחר שהתקיימו התנאים הקבועים בחוק, תכובד ההחלטה על ידי נשיא בית המשפט העליון”. בהמשך הוסיפה הגב’ בייניש: “נראה על פני הדברים כי נכונה הקביעה של היועץ המשפטי לממשלה שכתב המינוי והמנדט שניתנו לוועדת החקירה אינם דנים בנושאים העולים מהדו”ח”.

בשלהי דבריה, הוסיפה נשיאת ביה”מ העליון כי “אני מניחה שאם יתקיים הליך תקין ותתקבל החלטה להקמת ועדת חקירה בהתאם למגבלות החוק, ניתן יהיה גם לממש את תכלית החקירה. כשתתקבל החלטה כדין, אין ספק כי לא יוותר לי אלא לכבד את ההחלטה ולמנות את הוועדה”. במילים אחרות, לדבי הנשיאה בייניש, ההחלטה ככל הנראה אינה חוקית כדברי היועמ”ש שהיא חותמת על חוות דעתו, ועל כן לעת עתה אין לאשר את הקמתה של ועדת החקירה.

בתשובתו לגב’ בייניש, ולאחר שהבהיר כי הצעתו לשמוע את הערות נשיאת ביה”מ העליון לא נבעה אלא מתוך “כבוד לך אישית ולרשות השופטת שאת עומדת בראשה”, כתב מיכאל איתן כי: “על פי לשון החוק, לא מוטלת עלי כל חובה להתייעץ, ואילו עלייך מוטלת חובה למנות את חברי ועדת החקירה על פי החלטת הוועדה לענייני ביקורת המדינה”. דהיינו שאין זה מסמכותו של נשיא ביה”מ העליון להקים את ועדת החקירה אלא למנות את חבריה, הגוף שבסמכותו למנות את ועדת החקירה אינו אלא הוועדה לענייני ביקורת המדינה בלבד. ובנקודה זו הוא מצרף חוות דעתה של היועמ”ש לכנסת התומכת בעמדה זאת.

בסיום המכתב הוסיף איתן: “בשולי הדברים ברצוני להעיר שבעוד אנו, שלושת רשויות השלטון, מתנגחים בשאלות של סמכויות – חבורות עקורים משם ותלושים מכאן – ממשיכים לדמם ברחבי הארץ. אות קלון על מזוודות שעלינו למחות או לא להיות”.

בתשובת הגב’ בייניש שהתקבלה כמחצית השעה לאחר משלוח מכתבו האחרון של ח”כ מיכאל איתן, נאמר כך: “אלמלא פנייתך אלי, לא הייתי רואה כלל להגיב על החלטת ועדת ביקורת המדינה שהיא, כמובן, רשאית במסגרת סמכויותיה להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית… אם החלטת ועדת ביקורת המדינה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא סופית – אין לי אלא לכבד את החלטתה ואקים את ועדת החקירה כמבוקש”.

מעיון בתשובתה זו, אנו עדים לשינוי בעמדתה המוצהרת של נשיאת בית המשפט העליון. ח”כ מיכאל איתן עמד בתוקף על עצמאותה של הרשות המחוקקת אל מול הרשות השופטת, ואכן גם נשיאת בית המשפט העליון הכירה בעצמאות זו ובסמכות הוועדה לענייני ביקורת המדינה להקים את ועדת החקירה הממלכתית בנושא הטיפול במפוני גוש קטיף וצפון השומרון. לא נותר לנו אלא לסיים במילותיו של מיכאל איתן: ”ועדת החקירה קום תקום”.

לקריאה נוספת: עני ממעש אינו זכאי לבקש את סליחת חברו, מכתבו של ח”כ מיכאל איתן לנשיאת ביה”מ העליון בייניש, מכתב תודה מאת ועד מתיישבי גוש קטיף


תגובות ל: “מיכאל עמד איתן: “ועדת החקירה בנושא המפונים קום תקום””

 1. רונית says:

  אני שמחה לשמוע על וועדת חקירה כשתקום…..אבל עד שתקום וועדה כזו המשפחות בניצן משותקות מתקציבים שוטפים של הקהילה והכול משותק!לצערנו התקציבים עוברים לרשויות הלא נכונותב באישור מנהלת סלע…ואני לא מדברת על ישוב קבע או על ביית כל זה רחוק מאיתנו ואיפה הרווחה?……יש לנו הרבה מה לחדש לו שיבדוק מיידי פעם מי מנהל לנו את העינייניםבניצן

 2. admin says:

  לרונית
  הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשותי מקיימת ועדת משנה שעוקבת אחר הטיפול במפונים בראשותה של ח”כ אמירה דותן, שעושה בעניין זה עבודה נפלאה.
  זה לא אומר שגם בעזרת עבודה נפלאה, אנחנו מסוגלים לפתור את הבעיות, להפך, ח”כ אמירה דותן, למרות שמשתייכת לסיעת השלטון קדימה, העדיפה בעניין זה את המחויבות של כולנו לטפל במשפחות המפונים, ולשקמם על פני הנאמנות המפלגתית שלה. כשראתה את הסחבת, את המצב הקשה, הייתה זאת היא שיזמה את הקמת ועדת החקירה וסחפה אחריה את הועדה כולה לעניין זה.
  אני מסכים לחלוטין שאין להזניח את הטיפול השוטף, וקיימתי בעניין זה שיחות עם משרד ראש הממשלה
  שבידי משרדיו כוח הביצוע. עם חזרתי לעבודה לאחר הפריימריז בשבוע הבא, אזום פגישה עם נציגי הועד ועם אמירה דותן, ולבדוק מה ניתן לעשות ביחד בנידון.

  מיכאל איתן

 3. יפה נקר says:

  מיקי, ברכות על ההחלטה להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת הטיפול במגורשי גוש קטיף.

 4. עומר עדי says:

  אני שמחה לשמוע על וועדת חקירה כשתקום…..אבל עד שתקום וועדה כזו המשפחות בניצן משותקות מתקציבים שוטפים של הקהילה והכול משותק!לצערנו התקציבים עוברים לרשויות הלא נכונותב באישור מנהלת סלע…ואני לא מדברת על ישוב קבע או על ביית כל זה רחוק מאיתנו ואיפה הרווחה?……

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש