לפרטים נוספים

מיכאל איתן

הצעת החוק זירוז שארית העליה מאתיופיה התקבלה אתמול (ד’) בקריאה טרומית במליאת הכנסת ברוב של 43 נגד 1 וללא נמנעים (ראו ידיעה נפרדת בנושא). נתונים אלו אינם משקפים כלל את הנאומים הנלהבים שהביעו מחלוקת ברורה בין התומכים והמתנגדים להצעת החוק. מיכאל איתן: “זה נושא בנשמתה של מדינת ישראל. אם תתייחסו בציניות לנושא הזה… נגמרה הציונות”. מזור בהיינה (בשם הרב עמאר): “ראיתי את סבל בני עמי – זוהי מצוות השבת בנים לגבולם”. זאב בוים: “יהדות ארצות הברית ובמיוחד העמותות האלה.. על גב האתיופים עושים את כל ההתרמות שלהם”. אלי ישי: “לעולם לא תהיה מגבלה כספית להביא יהודים ארצה… המגבלה היא על צבע עורם”.

להלן פרוטוקול הדיון:

השר מיכאל איתן

מיכאל איתן:

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ב-16 בפברואר 2003 החליטה ממשלת ישראל – אדוני שר הבינוי והשיכון, אתה עדיין לא היית שר, הממשלה היתה ממשלה בראשותו של שרון, והיא החליטה – אני מקריא לך את ההחלטה: צאצאיהם של יהודי אתיופיה מצד אימותיהם, המבקשים לשוב ליהדותם, יוכלו להיכנס לישראל על-פי חוק הכניסה לישראל, על מנת לשוב כאן ליהדות באופן רשמי ולהתערות מחדש בעם היהודי. משרד הפנים ונציגי הרבנות הראשית לישראל יתחילו לאלתר להשלים את בדיקת מוצאם של כל הממתינים לאישור העברתם לישראל באדיס אבבה ובגונדר, על מנת לברר מי מהם צאצאים לאימהות יהודיות במהלך כל הדורות שקדמו להם. ובהמשך מדובר על היערכות הממשלה לקליטת אלפי הבאים. אלפי הבאים. אלפי הבאים.

אתם היום באים לכאן ומדברים על כך שיהודים שנכללים בהחלטת הממשלה הזאת – אתה אומר לי שהם לא יהודים. מכוח איזו סמכות אתה קובע שהם לא יהודים בלי שבדקת? אין לנו ויכוח בכלל על אלה שאינם יהודים מצד אימותיהם, אבל אלה שכן יהודים מצד אימותיהם, מי יקבע?

חבר הכנסת, אדוני השר אדרי. השר אדרי, אני מדבר כעת אל השר בוים, זה נושא בנשמתה של מדינת ישראל. אם אתם תתייחסו בציניות לנושא הזה, אתם הורסים את הציונות. נגמרה הציונות.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: אתה חושב שאם אתה צועק, אתה צודק?

מיכאל איתן: אני צועק כי אני מבקש לחדור את האטימות של הממשלה, שאתה רוצה לייצג אותה עם עמדה שלילית לנושא מוסרי-ערכי. איבדתם את הצפון. אתם אומרים: אנחנו לא יכולים להביא אותם. למה? דבר ראשון אתה אומר שהם לא יהודים. מי קובע אם הם יהודים? הרב שלמה עמר, הראשון לציון, אמר שהם יהודים גמורים וחובה להביא אותם לארץ. יש לנו מאור גולה חדש – הרב בוים. הרב בוים אומר שהם לא יהודים. מה קורה פה? מכוח מה אתה קובע את הקביעה האומללה הזאת?

YouTube Preview Image

לגבי הקבוצה הזאת נאמרו דברים ברורים. נאמרו דברים ברורים – יהודים מצד אימותיהם, יעברו גיור ויהיו אזרחים מלאים ותורמים למדינת ישראל.

הנימוק השני הוא שאין לנו תקציבים. אין לנו תקציבים. מדינת ישראל, אין לה תקציב לקלוט עוד כמה אלפים, פחות מ-10,000, יש אומרים 3,000, יש 4,000 ויש אומרים 9,000 שצריכים לעבור בדיקה, שצריכים לבדוק אותם, שכבר נמצאים שנתיים, שלוש, ארבע וחמש שנים בתהליכי קליטה למדינת ישראל? אני חוזר ואומר: צריך לבדוק. מי שלא יהודי מצד אמו, לא יעלה, אבל מי שכן, אתה אומר: אין לי כסף?

מדינת ישראל עם תקציב של 250 מיליארדי שקלים, אין לה כסף לקלוט עולים? זאת הרוח של הציונות. נביא כמה מעטפות, אולי נשיג קצת כסף בשביל לקלוט עולים. כמה מעטפות צריך בשביל זה? כמה מעטפות? אנחנו נקלוט את העולים, נעשה מה שמדינת ישראל צריכה לעשות. אתם לא מתביישים? טובעים בהון, טובעים בתקציבים. אין כסף להעלות עוד 6,000-5,000 איש שנמצאים במחנות?

רק לפני כמה ימים היה פה ראש הממשלה, שהטיף מוסר לראש ממשלת בריטניה על כך שהם איבדו את הכיוון ולא נתנו ליהודים פליטים לעלות לארץ. זה מה שאתם עושים היום.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: אתה מבלבל את המוח. אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אתה לא יודע מה אתה מדבר. יש לך מיקרופון, זה היתרון היחידי שלך. מאומה אתה לא מבין בזה.

מיכאל איתן: מאז ממשלת המנדט לא קמה ממשלה שמונעת עלייה כמו הממשלה שלכם. לא היה בתולדות הציונות מהלך כזה. אין לכם כסף. בשביל להיות הוגנים כלפי יהודים שנמצאים במחנות לעלות לארץ אין פתאום תקציב. כמה תקציב צריך? מדינת ישראל היום עם שבעה מיליון אנשים צריכה להעלות 6,000 אנשים בשביל לגמור את הפרשה הזאת בצורה מכובדת, אנשים שנמצאים כבר בקליטה, ורק כאלה שיעברו בדיקה. אז הנימוק השני: אין להם כסף.

הנימוק השלישי הוא הכי גדול מכולם. מה הנימוק השלישי? – זה לא יעזור, מה אתה לוחש לו? מה, זה עניין של לחישות? הוא אומר את זה בפומבי, בכל מקום. הם לא יהודים, אין לי כסף, והנימוק השלישי, המתחסד מכולם: העלייה שלהם קשה, אין לנו יכולת לקלוט. נו, אחרי שאתה אומר שהם לא יהודים, אחרי שאתה אומר שהם מכבידים על המדינה ועל התקציב שלה, איך אתה רוצה שתוכל לקלוט עלייה? איך היא תהיה קלה? המחדלים הם שלנו. אנחנו לא קולטים טוב, לכן אנחנו לא מעלים עולים? זה יהיה התקדים של עם ישראל בשנת ה-60 לקיומה של מדינת ישראל? זה ההיגיון, לבוא ולומר: אין לי כסף, אני לא יכול, הקליטה שלהם קשה? אם הקליטה שלהם קשה, זאת בעיה שלנו, אנחנו הקולטים. בוא נתקן. אבל נתקן על-ידי הרמת דגל הציונות וקליטת העלייה. זאת החובה של המדינה הזאת, אין לה זכות קיום אם היא לא קולטת יהודים שנמצאים במצוקה.

השר מיכאל איתן

ואז אתם מחליטים: ללא בדיקה. אני, כמוך, נאמן להחלטת הממשלה. מי שלא יעבור את הבדיקה, לא יעלה. אבל אני רוצה שיבדוק את זה הרב שלמה עמאר ולא הרב זאב בוים. האנשים האלה, אחרי שיעברו בדיקה, יעלו לארץ, ואתם צריכים מתוך חובתכם לומר לעם ישראל: פתחו את הלבבות, תקלטו, תנו לנו יכולות להראות שהציונות לא מתה, שמדינת ישראל היא מדינת היהודים,  היא מקום מקלט של יהודים. במקום זה אתם אומרים: לא נבדוק, והתוצאה הפרקטית של ה”לא נבדוק” היא לשלוח עכשיו אנשים בתנאים שהם נמצאים באתיופיה – חלקם לא יודע אם ישרדו את התנאים. ואנחנו יושבים פה ומדושנים מעונג, מיניסטרים של העם היהודי, של מדינת היהודים. אני לא מאמין בפני איזה מצב אני נמצא, לאן הפוליטיקה היתה יכולה להביא אנשים שכל חייהם היו מחויבים לנושא הציוני, לקליטת עלייה, שמבינים בדיוק על מה אני מדבר, ואילו שיבושים חלו אצלם.

אני באמת לא הייתי רוצה להגיע למצב שהכנסת צריכה לעמוד בעניין הזה מול הממשלה, ואני לא חושב שיש מישהו שחולק על העקרונות שאני מעלה כאן, שהם לקוחים מהחלטת הממשלה. הוויכוח הוא רק האם מיישמים את העקרונות האלה, כן או לא, האם בודקים או לא בודקים, האם בודק הרב זאב בוים או בודק הרב שלמה עמאר, הראשון לציון, או מי מטעמם, מיהו יהודי לצורך ההגדרה הזאת, מי הוא צאצא של אימהות יהודיות, ואם יש כאלה. אלה שאלות שכרגע במחלוקת. ולכן אני לא חושב שהכנסת צריכה לעמוד מול הממשלה. הבטחתי לשר הפנים מאיר שטרית, שגם באופן אישי מתנגד לעניין, אבל קיבל לפחות את הבטחתי ואמר לי: מיקי, אני יוצא, תאמר אותה מעל המליאה. הוא אמר: בבקשה, זה ילך לוועדה לקריאה טרומית, ובוועדה נעשה את הבירור של העובדות. אני לא רוצה שהחוק הזה יעבור, אני אומר במפורש. זה לא חוק שצריך לעבור, החוק הזה הוא מיותר לחלוטין. צריך לעשות בדיקה, ומי שהוא יהודי מצד אימותיהם, כמו שהחליטה הממשלה,  לאפשר את הבאתו בתנאים שבהם אנחנו יכולים לקלוט. זה הכול עניין של עובדות. אני לא רוצה לשמוע את העניין הזה שאנחנו לא יכולים לקלוט ויש לנו קשיים בקליטה. תודה.

כנסת ישראל

מזור בהיינה מש”ס:

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, מבחינת “ומבשרך אל תתעלם”, לי נאה ולי יאה לומר את הדברים, וכמובן לא אלאה את חברי הכנסת היקרים. גם הזמן שלי הוא מוגבל.  אומר לכם את האמת, אל תהיו מופתעים, אני אדם שהתחנכתי במוסדות התורה, אני אמון לשמור ומחויב לשמור על צביונה היהודי – אם מותר לי לומר, על צביונה הטהור בלבד – ואני עומד פה ואומר לכם: אני מוכן לדאוג שכל הבדיקות וכל העלייה בעזרת השם תהיה על-פי הנחייתו של הממסד הרבני, של הרב שלמה עמאר שליט”א. לא באתי לכאן לפני שהתייעצתי אתו, לפני שקיבלתי את הברכה שלו, וכך הוא אומר לי: תעלה ותאמר בשמי – הייתי בחוץ-לארץ, ראיתי את סבל עמי, את האנשים שסובלים יום-יום, ותאמר להם בשמי שזוהי מצוות השבת בנים לגבולם.

מורי ורבותי, בתקופה האחרונה ראינו כמה שעם ישראל הוכיח את עצמו שהוא לא מוכן להשאיר לא רק נשמות, לא רק תינוקות, לא רק יהודים, אפילו למען גופות יודע עם ישראל לקיים את המצווה השבת בנים לגבולם. ויפה שעה אחת קודם. כל יום ויום שעובר, מכל מיני סיבות וטיוחים למיניהם – יש פה אנשים, אפילו שרים. אני קורא את הפרוטוקול של המליאה מלפני כמה חודשים, ואני מזדעזע. כבר התחלתי לחשוב: האם אני צריך להיות פה בארץ-ישראל גאה או מושפל או עלוב? אין בלבול אם הבעיה היא של הקהילה, האם יש בעיה להביא אותם מבחינה כלכלית או לשלוח אותם לארצות-הברית או לעזאזל. יש פה תשובה אחת פשוטה, וגם לשאלה על יהדותם יש פה תשובה פשוטה מאוד, ולא נתבלבל בה. כנראה – בכאב גדול אני אומר את זה, בצער גדול – כנראה יש פה מדיניות לא להכניס לפה שחורים, אפילו אם הם יהודים. אני לא חושב שהוויכוח הוא אם הם יהודים או לא. ברגע שהרבנות הראשית הסכימה על יהדותם ועל זהותם באחריות מלאה, את מי אנחנו רוצים לשאול אם הם יהודים, את שר הפנים, את מאיר שטרית? כך שאלו על המרוקנים? כך שאלו על התימנים? כך שואלים על הרוסים? מי שואל בדרך להביא מיליונים בלי לשאול אותם? מה קרה פה? יש פה קריטריונים וכללים. בגלל שצריך להביא, תשאירו אותם באפריקה? תשלחו אותם לאוגנדה?

מורי ורבותי, יש אתיופים בארצות-הברית, בקנדה, בניו-יורק, בכל העולם יש, אבל זאת המדינה היחידה. הם חייבים לחזור, לא יעזור כלום. שר הולך ושר בא, והיהודים יעלו לארץ, לא יעזור כלום. יש פסק הלכה ברור של הרב עובדיה יוסף כבר משנת 1973, הלכה ברורה מאוד: יהודים גמורים. למי שיש לו בעיה אם אנחנו יהודים או לא יהודים, עברנו גיור. גם אני, שאני פה, עברתי את כל ההליך ואני גאה לעשות את זה ואני מאמין שאני יהודי גמור לכל דבר. אני לא צריך פסק הלכה מאף אחד.

כאן המקום להודות לכל אלה שנאבקים לשם העתיד, לחבר הכנסת היקר הזה, שירבו כמותו. כאן המקום להודות למורנו ורבנו הרב שלמה עמאר, ובראשו הרב עובדיה יוסף, שנותנים את ידם. בזכותם ובהמלצתם ובתפילתם אנחנו פה. בעזרת השם, אנחנו פה בארץ-ישראל, נחגוג עם 8,000 שיבואו בעזרת השם. תודה רבה.

תמונה

שר הבינוי והשיכון זאב בוים:

אדוני היושב ראש, קודם כול אני רוצה לפנות לחבר הכנסת מיקי איתן. אני חושב שאתה יכול להתבייש על הדרך שבה אתה הצגת פה את הנושא. אתה הרמת את הקול וצעקת.

מיכאל איתן: זאת האמת.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: אני יכול להתווכח עם עמדותיך, ואני גם תיכף אעשה את הדבר הזה. אני חושב שיש צורה לעניין הזה, דווקא בדיון כזה לבוא בצורה דמגוגית, מעליבה, על הרב בוים, כאילו שיש רב בוים, כאילו שמישהו עומד מול רבנים אחרים או הרב עמר. זו לא צורה, זה לא ניסיון לשכנע, זו לא דרך נכונה להתווכח פה, ועוד להשתמש בנושא הזה על העניין של המעטפות. אני יודע שזה היום בון טון, אני לא יודע למה צריך לרתום גם את הנושא הזה לבון טון הכללי פה, ובהזדמנות הזו להכניס עניין שהוא לא ממין העניין הזה, החשוב. זו הערה אחת.

דבר שני, אני רוצה להגיד לך עוד משהו באופן אישי; עבדך הנאמן עסק בעניין קליטת היהודים מאתיופיה ומכיר את הנושא הזה, להערכתי, יותר טוב ממך.

מיכאל איתן: גם ביהדות אתה מבין יותר מהרב עמר.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: אתה עוד פעם צועק ומכניס עניין שלא ממין העניין. הלוא אתה יודע טוב מאוד שאני לא מבין יותר מהרב עמר, לא מתיימר להבין יותר מהרב עמר. אני חושב שעמדתי לא עומדת בסתירה לפסיקתו של הרב עמר, ותיכף אגיד לך – אם תהיה מוכן להקשיב ולא לצעוק.

עסקתי בזה גם כשהייתי בקרית גת, עוד בימי “מבצע משה”, בין המבצעים וב”מבצע שלמה” להביא את ביתא ישראל. עמדתי בראש עיר שקלטה הרבה אתיופים והתנסתה בתהליך הזה – והוא תהליך לא קל – כמו שהעיר התנסתה, והיא כולה בנויה על עליות של יהודים בתקופות שונות, כפי שקרה בהיסטוריה של המדינה שלנו. אחר כך, גם בתפקידי כשר לקליטת העלייה, בשנה האחרונה או לפני שנתיים במשך שנה. גם עכשיו, בתפקידי הזה כשר בינוי ושיכון, יש נגיעות וממשקים בתהליכי הקליטה שאני עוסק בהם ומנסה לקדם אותם. אני מעריך שיש לי הבנה, ידע וניסיון יותר מאשר לך.

אחרי שאמרתי את הדברים באופן אישי לחבר הכנסת מיקי איתן, אני רוצה להגיד כמה דברים. יש פה בעיה לא פשוטה. גם ההסתמכות על החלטת הממשלה – ויש החלטת ממשלה, הרי היא כתובה וידועה –  על העלאה, משנת 2003. זו ההחלטה, כמדומני, האחרונה שנגעה למספר העולים שנביא מיהודי אתיופיה לכאן. דובר על מספרים ברורים, אבל צריך לומר שהיתה מחלוקת, היא קיימת כל העת והיא בשורש הבעיה – מהו באמת המספר של יהודי אתיופיה או, ליתר דיוק, צאצאי יהודי אתיופיה, שאנחנו צריכים להיות ערוכים ולהביא אותם לכאן.

הממשלה, באותה החלטה שאתה מצטט, קבעה מספר, והיא עומדת במספר הזה. מאז, במשך חמש השנים האחרונות – אני לא מדבר על השנים שלפני כן – היא קבעה מכסה חודשית של כ-300 יהודים בחודש, צאצאי יהודים, שבאים לכאן, עושים גיור לחומרה, עוברים את כל התהליך והתהליך הזה מתקיים והוא עומד בפני סיומו, על-פי החלטת הממשלה.

מה הבעיה, חבר הכנסת איתן? הבעיה היא שהמספרים האלה… אתה אומר פחות מ-10,000, 3,000, 9,000 – זרקת מספרים. יש פה מחלוקת לא פשוטה, כי בבסיס המספרים היה סקר שנעשה על-ידי פקיד בכיר, ראש מינהל האוכלוסין של משרד הפנים, אפרתי, שהיה שם ועשה סקר. בסקר הזה – זו לא הייתה בדיקה לגבי היהדות – ועל-פיו הוא הגיע למספרים של כ-26,000 ואולי יותר, להערכתו, של יהודי הפלשמורה או צאצאי היהודים הפלשמורה. במספר הזה מחזיקים כמה וכמה גורמים: ביניהם רבנים, ביניהם בעלי עניין, ביניהם עמותות מארצות הברית, שעל הגב הזה גובות כסף ומתרימות ומצדיקות את קיומן. לא נוח להן לעזוב ולא רוצות לעזוב את הנושא הזה.

חבר הכנסת מזור בהיינה, שמעתי ממך שבארצות הברית יש אתיופים. לא ידעתי על זה. אני כן יודע שיהדות ארצות הברית, ובמיוחד העמותות האלה, הם מאוד בעד האתיופים, ועל הגב של האתיופים עושים את כל ההתרמות שלהם, ולנו הם מייעצים עצות איך, באיזו כמות ובאיזה קצב לקלוט את יהודי אתיופיה. אבל אני לא שמעתי שקהילות היהודים בארצות הברית ובפדרציות קלטו את יהודי אתיופיה. לא שמעתי את זה.

אפי איתם: בארץ ישראל, לא רוצה אותם באמריקה.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: בסדר, אתה לא רוצה. אבל אני אומר שהם יודעים לתת לנו עצות איך…

אפי איתם: אני רוצה אותם פה.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: בסדר, אבל היהודים באמריקה, כשהם רצו יהודים ממקומות אחרים הם ידעו להביא אותם אליהם לקהילות, והם שילמו הרבה כסף לשם. הם לא נוהגים כך לגבי יהודי אתיופיה, שלא נטעה. שלא נטעה לגבי אלה שלוחצים עלינו ומדברים בשם הציונות כדי שאנחנו נביא. לא בחצר שלהם, אבל כן בחצר שלהם יהודים אחרים ממקומות אחרים. אז שהם לא יבואו ויטיפו לנו מה לעשות ואיך לנהוג בעניין הזה של עליית יהודים. לסיום, זה נושא כבד, זה נושא גדול.

ראובן ריבלין: הציונות במקורה היא איך צריך להביא יהודים לארץ, ולא להוציא אותם.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: חבר הכנסת ריבלין, בסדר. אתה מבין בדיוק מה שאני אומר. אנחנו עושים כבר הרבה שנים בקליטת יהודי אתיופיה. הזכרנו את זה, ואני אזכיר את זה עוד פעם ואנחנו עושים את זה גם עכשיו וגם בימים האלה.

אבל אני כן מטיל ספק – לא בתור הרב בוים ולא בניגוד לעמדתו של הראשון לציון, הרב עמר – לגבי המספרים החדשים שעכשיו מנופפים לנו. האמירה הזאת, לעשות בדיקה, אני לא יודע אם מישהו היום יודע לעשות בדיקה מי הוא מזרע אברהם בכפרים, לפי ההגדרה של הרב עמר, ומי לא. אני לא יודע אם מישהו אחד יודע לעשות.

מיכאל איתן: איך ידעו קודם? מי עשה קודם?

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: אז עשו קודם, קיבלו את מה שעשו, והשלימו את מה שעשו. דרך אגב, חבר הכנסת איתן,  גם החלטת הממשלה מ-2003, שאתה נאחז בה, היתה אחרי שלפני כן היו החלטות ממשלה על מספרים אחרים. כשהשלימו את המספרים האחרים, כל פעם צמחו מספרים חדשים. חשבנו ב”מבצע שלמה” – שם התחיל העניין – שנתנו לכ-3,000 פלשמורה, שביתא ישראל אמרו שיש להם קרבת משפחה אליהם וניתן אישור. דיברו על 3,000, כך התחיל העניין. עשינו גם אחרי זה, אבל להביא עכשיו עוד מספרים ועוד מספרים, שאף אחד לא יודע לבדוק אם בכלל הם שייכים להגדרה של זרע אברהם.

מיכאל איתן: מה אתה מבלבל?

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: לא יודעים, לא יודעים.

אורי אריאל: אתה לא יודע, אתה לא יודע.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: לא יודעים, כי בכפרים שם, בכל פעם שרק עולה דיון כזה מחדש, הם ממלאים את המחנה מחדש.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: חברים יקרים, קל מאד להצטרף להצעת החוק ושכולם יעלו ויש עוד. יש הרבה יהודים. יש כאלה שהם מעשרת השבטים ויש הרבה רבנים שמסתובבים בכל העולם ומוכנים לגייר את כל מי שרק רוצה.

אורי אריאל: איזה רב? למה אתה משמיץ רבנים?

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: יש הרבה שרוצים להתגייר ולהיספח אל בית ישראל, אל העם היהודי. אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים אותם? בסדר.

מזור בהיינה: אתה רוצה אותם חוץ מהאתיופים.

שר הבינוי והשיכון זאב בוים: אני לא אומר עמדה של רב, אבל אני לא בטוח שאנחנו רוצים לגייר את כל מי שרוצה להיספח אלינו. חבר הכנסת מזור, אני מציע שאתה תשאל, בין השאר, את הקייסים שלך מה דעתם על הפלשמורה. ודי למה שאמרתי עכשיו. תודה רבה.

השר מיכאל איתן

מיכאל איתן:

רק משפט אחד. אנחנו בעד זה שהרבנות והקייסים יקבעו. אני אומר את זה בצורה ברורה. לא יודעים לבדוק? יש מי שיבדוק. כל ההתפתלויות וכל הדברים… אם הגענו לנאום כזה של זאב בוים, אני לא רוצה להשיב. אני רוצה לומר דבר ששכחתי לומר קודם. חברים, אני חייב לומר משפט. התחייבתי וגם אמרתי את זה אבל אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול: ההצעה תועבר לוועדה לדיון בקריאה טרומית ואנחנו נמשיך את החקיקה בתיאום עם הממשלה. אני מקווה שלא יהיה צורך בחקיקה כי אנחנו מעדיפים שהממשלה תעשה את מה שצריך בלי חקיקה.

השר שי

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה אליהו ישי:

אדוני היושב ראש, חברים, אי אפשר לא לומר מספר מילים. אני מלווה את הנושא גם כשר הפנים לשעבר. עם כל הכבוד, יש פה דבר שמאד מאד מצער ומאד קשה. קשה גם לשמוע את מה שמזור בהיינה אמר פה. מאד מאד קשה לשמוע את זה, באמת מאד קשה. זאת בושה וחרפה לכולנו. אנחנו מדברים פה על הנסיון האמיתי של העם היהודי להביא לכאן יותר ויותר יהודים. אנחנו מדברים תמיד על האורתודוכסים הקיצוניים עם הקרניים, שמחמירים ומקפידים ולא מאפשרים לבוא ולא מאפשרים לגייר. בקיצור, אנחנו הקיצוניים. כשבחוק השבות יש כל מיני לקונות שצריך לתקן אומרים: מה פתאום? אתם תמנעו מיהודים לבוא לארץ.

מוריי ורבותי, חברי הכנסת, שיהיה ברור שכל שיקול הדעת פה הוא, לצערי הרב, כספי. אין חרפה ואין בושה למדינה, בפרט למדינת ישראל, כאשר כל המגמה היא להביא לפה יותר ויותר יהודים, מדינה קולטת הגירה יהודית, כשקם מישהו ואומר שהוא יותר מקפיד ויותר מחמיר מהאורתודוכסים. מי שיקבע את יהדותם, במקרה שלא חל עליהם חוק השבות אלא חוק הכניסה וכדומה, הוא הרבנות הראשית. אם הרבנות הראשית לישראל קובעת ואומרת “כן” ויקום מישהו ויגיד “לא” בגלל מגבלות תקציב, אחד משתיים – מגבלות תקציב הן לא מגבלות תקציב כי מעולם לא היתה מגבלה ולעולם לא תהיה מגבלה כספית להביא יהודים ארצה, אלא המגבלה היא על צבע עורם. זאת חרפה ולכן אני מבקש מכולם לתמוך בהצעת החוק.

הצבעה עברה כאמור בתמיכה נרחבת מצד חברי הכנסת, כשהמתנגד היחיד הוא השר זאב בוים. ההצעה הועברה להכנה לקריאה ראשונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

לקריאה נוספת: אולמרט מבקש להפסיק את העלאת בני הפלאשמורה


תגובות ל: “סערה במליאה: ויכוח נוקב האם להעלות את בני הפלאשמורה?”

 1. אמונה says:

  יש לכם אולי קישור לוידאו של כל המלל הארוך הזה?

  נושא מורכב וחשוב ביותר. הייתי שמחה לראות זאת ב-live

 2. שלום אמונה.

  בשלב זה קטע הווידאו אינו בידינו, בתקווה להעלותו באתר בקרוב.

  תודה ושבוע טוב.

 3. יוסעי says:

  חרא פוליטיקה זבל

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש