לפרטים נוספים

מפגינים נגד ההתנתקות

בדיון שנערך היום (ב’) בוועדת החוץ והביטחון בהצעת החוק “החנינה בעניין תוכנית ההתנתקות”, הסתייג ח”כ מיכאל איתן מן החוק המוצע מחד גיסא, וכן התבטא בחריפות כנגד התנהלות מערכת אכיפת החוק בכל הקשור לטיפול במתנגדי ההתנתקות מאידך גיסא. איתן הציע לבחון לגופם את התיקים שנפתחו בהקשר זה – ולהעניק להם יחס דומה להפגנות אחרות שנערכו בישראל, וקרא שלא להחמיר עם מתנגדי ההתנתקות ובכך למנוע כתם פוליטי על מערכת אכיפת החוק.

על פי הצעת החוק מיוזמתו של ח”כ ראובן ריבלין וח”כים נוספים, “אין חולק על כך, כי הפינוי הותיר בקרב העם משקעים קשים של ניכור וחשדנות, של ניתוק ואיבה, ועתה רובצת לפתחה של החברה הישראלית משימה לאומית כבירה ודחופה לעשות לריפויו של השבר, אף אם נדרש ממנה לפעול במישורים מסוימים לפנים משורת הדין”.

על כן מקדמת הצעת החוק ”את היוזמה למתן חנינה לפנים משורת הדין, לכל מי שנפתח כלפיו הליך פלילי בגין עבירות שביצע במסגרת המחאה, בדומה ליוזמות מקבילות שביצעה הכנסת עם הקמת מדינת ישראל ולרגל הניצחון הצבאי במלחמת ששת הימים”. עוד נאמר בהצעת החוק: “מוצע כי יופסקו לאלתר כל ההליכים הפליליים, בכל שלב בו הם מצויים, המנוהלים כלפי אזרחים ביחס לעבירות שביצעו במסגרת המחאה כנגד יישום תוכנית ההתנתקות, לרבות מחיקת הרישום הפלילי בגין אותן עבירות, בכפוף לקביעה שלא היה בביצוע העבירה סכנה ממשית לחיי אדם”.

ח”כ מיכאל איתן ניהל במקביל את הדיון בוועדת המדע בנושא הצעת החוק הממשלתית למסחר אלקטרוני. אולם מפאת חשיבותו של נושא זה, הוא הוחלף על פי בקשתו על ידי יו”ר ועדת המדע ח”כ בני אלון לכמחצית השעה, והגיע לוועדת החוץ והביטחון על מנת להתייחס לסוגיה שטיפל בה רבות הן כיו”ר ועדת החוקה לשעבר, והן במסגרת חליפת מכתבים ענפה עם היועץ המשפטי לממשלה ועם יו”ר ועדת החוקה כיום, פרופ’ מנחם בן ששון.

במהלך דבריו, הביע ח”כ איתן את הסתייגותו מן החוק המוצע, ואמר כי מדובר בהצעת חוק פוליטית. “אני לא רוצה להיות פוליטי – אני לא רוצה לתמוך בהצעת החוק. הצעת החוק היא אסון שאצטרך בסופו של דבר לתמוך בו כדי להמנע מאסון גדול יותר – והוא עריצותה של מערכת אכיפת החוק נגד מתנגדי ההתנתקות”, אמר.

עוד אמר איתן כי “אם מישהו הרים יד על שוטר, אני לא רוצה לסלוח לו. אבל אם מאשימים אותו על עצם נוכחותו במדרכה מסוימת או על גג בכפר דרום – לא יתכן שזה בלבד יגדיר אותו כעבריין”. ח”כ מיכאל איתן פנה למשנה לפרקליט המדינה, שי ניצן, באומרו: “לא יתכן שתנהגו איפה ואיפה”.

בהשוואה להפגנות הסטודנטים, אמר איתן: “דין שווה לסטודנטים שהפגינו נגד העלאת שכר הלימוד ולמתנגדי ההתנתקות שהפגינו למען ערך לאומי. לקחת אדם שעמד על גג בכפר דרום כי כאב לו ומשום שנאבק למען אינטרס לאומי ולהעמיד אותו לדין, ומנגד לוותר לסטודנט שבשל דאגתו לכספו פצע ופגע בשוטר – זו עריצות של מערכת אכיפת החוק”.

לקריאה נוספת: הצעת החוק: חנינה בעניין תוכנית ההתנתקות


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש