לפרטים נוספים

הצעת חוק: הכנסת תדון בהחלטת ביה”מ על פסילת חוק

כנסת ישראל

בימים אלה נדונה הצעת חוק מאת ח”כ מיכאל איתן בנושא “הביקורת השיפוטית על הגבלת הכניסה לישראל”. הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת לפני כשנתיים, ורק בתקופה האחרונה כאשר גוברת התמיכה בכנסת – החליט ח”כ איתן להעלות את ההצעה לבחינתה של ועדת השרים לענייני חקיקה, ובתקופה הקרובה אף תעלה להצבעה בקריאה טרומית.

הביקורת השיפוטית על הכניסה לישראל 

בשנת 2003 הכנסת חוקקה חוק המגביל את הכניסה לישראל למי שאינם אזרחים ישראלים. בית המשפט - בעקבות עתירה לבג”ץ – דן בחוק, ונשיא בית המשפט העליון דאז, פרופ’ אהרון ברק הביע את דעתו ואמר כי החוק מתנגש עם הזכויות המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכיוון שאינו עומד בפסקת ההגבלה – יש לבטלו. בניגוד לעמדת השופט ברק, טוען ח”כ מיכאל איתן שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מעניק במפורש זכאות כניסה לארץ לאזרחים ישראלים בלבד, ומשאיר בכך לכנסת מרחב פעולה ברור בנושא הכניסה לישראל למי שאינם אזרחים ישראלים.

במענה לקו שמוביל השופט ברק, הגיש מיכאל איתן הצעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – ביקורת שיפוטית על הכניסה לישראל). על פי הצעת החוק, אם בית המשפט מצא כי חוק שעניינו “הגבלת הכניסה לישראל” פוגע בזכויות המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו – אין באפשרותו לבטל את החוק. במקרה כזה, על בית המשפט לקבוע בפסק דין את ההתנגשות עם זכויות היסוד, והכנסת תדון ותכריע בעניין תוך 90 יום.

דיון והצבעה בקריאה שניה ושלישית על הצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

אנו מביאים לעיונם של הגולשים את הפרוטוקול, ובו הדיון וההצבעה במליאת הכנסת על הצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בקריאה שניה ושלישית. בדיון זה, כך ניתן להיווכח מעיון בפרוטוקול, ח”כ מיכאל איתן מתריע בקריאות ביניים רמות על המחטף הטמון בהצעת חוק היסוד – העברת הסמכות לביטול חוקים לידי בית המשפט העליון.

כדוגמא לרוח הדברים באותם ימים, ניתן להביא את דבריו של ח”כ יצחק לוי ששיבח את הצעת חוק היסוד ואמר כי היא מכירה לראשונה באמצעות חוק במדינת ישראל כמדינה יהודית. ח”כ מיכאל איתן השיב בקריאה רמה, ואמר: “אתה עושה מעצמך צחוק. למי אתה קובע מה זו מדינה יהודית?”.

הנה חלק קטן מתוך הדיון המרתק הזה:

אמנון רובינשטיין: “אדוני היושב-ראש, זה לא ייתכן כך”. היו”ר ג’ גדות: “חבר הכנסת מיכאל איתן, בסופו של דבר איאלץ לבקש ממך להתקרר בחוץ. מצב זה לא יעלה על הדעת”. מיכאל איתן: “יש לי חשק גדול לעזוב את האולם בגלל צורת החקיקה של החוק הזה”. היו”ר ג’ גדות: “חבר הכנסת מיכאל איתן, האם אני יכול לעזור לך במשהו?”. מיכאל איתן: “כן, לאפשר לי להיאבק נגד מה שעומדים לעשות פה”. היו”ר ג’ גדות: “תאמר לי איך לעשות זאת על-פי התקנון, ואני אאפשר לך”. מיכאל איתן: “תאפשר לי לקרוא קריאות ביניים”. היו”ר ג’ גדות: “תקרא קריאות ביניים בשקט, בדרך של שאלה. כך אתן לך גם אפשרות לקבל תשובה. בצרחות זה לא ילך. אנא, אני מבקש ממך. כאשר תרים את היד, אדאג שתינתן לך אפשרות לשאול שאלה”.

לקריאה נוספת: פרוטוקול הדיון בקריאה שניה ושלישית על הצעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הצעת החוק בנושא הביקורת השיפוטית על הכניסה לישראל


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש