לפרטים נוספים

עבר בקריאה ראשונה – תיעוד הדיונים בבית המשפט העליון

מיכאל איתן

הצעת החוק של ח”כ מיכאל איתן לחייב תיעוד של הדיונים בבית המשפט העליון, עברה אתמול (ג’) בקריאה ראשונה בכנסת. להלן נאומו של ח”כ איתן במליאה. “אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה. הצעת החוק המובאת בקריאה ראשונה היא הצעת חוק בתי המשפט (פרוטוקול הדיון) אסביר אותה בקצרה”. 

חובת רישום הפרוטוקול הייתה קיימת גם קודם, אבל בבואי לחוקק את החוק הזה הייתה מציאות שבה בית המשפט העליון למרות שהיה אמור לנהל פרוטוקול, פירש את החוק בצורה כזאת שלא היה פרוטוקול ולא ניהל פרוטוקול בעת הדיון. חובת ניהול הפרוטוקול לא הייתה בחקיקה הראשית וכתוצאה מכך יזמתי את הצעת החוק על מנת שהדברים יבואו לידי הסדר.

המהלך החקיקתי היה מלווה גם בלחצים נוספים, בין השאר גם בבג”ץ שהופנה בעניין זה בתוך המערכת המשפטית, גם נציבת קבילות הציבור במערכת המשפטית, גם היא השמיעה את עמדתה בעניין הזה. התוצאה היא שלמרות שעדיין החקיקה לא הושלמה, מההיבט הזה התבשרנו על ידי הנהלת בית המשפט שבבית המשפט העליון החלו כבר בתקופה האחרונה לרשום פרוטוקולים, ואני שמח על העניין הזה.

יש חשיבות לכך שיהיה פרוטוקול. זה נותן לאזרחים תמונת מצב מה קורה. זו שקיפות, זה גם חשוב מבחינה היסטורית שרוצים לתעד דברים ולראות מה קרה שם בבית המשפט. מכל ההיבטים האלה בסופו של דבר זה יהיה.

לסיכום העניין, בחקיקת החוק הזה אנחנו עובדים בתיאום עם הנהלת בית המשפט, יש כאן כל מיני היבטים שקשורים גם בהוצאות תקציביות, גם בעניין שאנחנו לא רוצים להלאות עוד יותר את המערכת. וממילא יש תורים ארוכים בבית המשפט. אם נוסיף עוד כל מיני הכבדות, אנחנו עלולים לצאת נפסדים מהרצון הזה לקיים את ההליך בצורה יותר מדויקת. כך שצריכים למצוא את האיזונים הנכונים. אנחנו גם ערים לבעיות שונות שקשורות למשל בהקלטה ושימושים בהקלטה.

היום אתה מקבל פרוטוקול של בית משפט, נגיד שאחד הצדדים מקליט ושומר לעצמו את ההקלטות. אתה יכול מחר, די בקלות, למצוא פתאום את העד או העדה ממררים בבכי כשקולם נשמע בטלביזיה בחדשות. למה? כי אחד הצדדים הקליט וזה נוח לו שזה ייצא וכו’.

גם כשתהיה הקלטה, השאלה מי ישמור על ההקלטה ואיפה תהיה ההקלטה. האם אנחנו רוצים לתת יתרון לבעל המאה שיכול לבוא ולהקליט ולעשות אחר כך שימוש בהקלטה, כי הוא מקליט ושומר את זה אצלו במשרד, או נותן לשכפל את זה לצד שלו?

השר בן אליעזר, רציתי לדבר 2 דקות, אבל אתה עשית דבר מסוכן. פיתית אותי בשאלות להמשיך ולהסביר את הצעת החוק. אז אני כבר מסיים. אני מבקש מהכנסת לקבל את הצעת החוק בקריאה ראשונה ואנחנו נשלים אותה לקריאה שנייה ושלישית בתיאום עם המערכות שמטפלות בעשיית המשפט במדינת ישראל. 

היו”ר יצחק זיו:

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה כדי להעביר אותה לוועדת חוקה, חוק ומשפט, נא להצביע.

הצבעה 12

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – 6

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס’ 50) (פרוטוקול הדיון), התשס”ח-2008 לוועדת חוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

היו”ר יצחק זיו:

בעד – 6, נגד – אין, נמנעים – אין. אני קובע בזאת שהצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס’ 50) (פרוטוקול הדיון), התשס”ח-2008, התקבלה בקריאה ראשונה, והיא תעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

תגיות:
 

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש