לפרטים נוספים

שימוש במכשיר סלולרי אחד ברשתות שונות

חבר הכנסת מיכאל איתן שאל את שר התקשורת, אריאל אטיאס: “חברות התקשורת הסלולריות מוכרות כיום מכשירים סלולריים הפתוחים לשימוש באמצעות הרשת בלבד. שימוש במכשיר שנקנה ברשת אחת אינו אפשרי ברשת אחרת, בשל חסימה בתוכנה שנשתלה על-ידי הרשתות הסלולריות.

רצוני לשאול:  1. האם נוהל זה תואם את מדיניות המשרד? 2. אם לא – מה ייעשה בנדון?”

תשובת שר התקשורת אריאל אטיאס (מיום ד’ 20.02.08):

1. החברות “פרטנר” ו”סלקום” אכן מוכרות מכשירי טלפון סלולרי במצב חסום ל-SIM זר, כך שניתן להשתמש בכל מכשיר רק ברשת של החברה שמכרה אותו לצרכן. כדי שניתן יהיה להשתמש במכשיר ברשת אחרת, יש להחליף את ה-SIM הקיים ב-SIM של הרשת האחרת, אך לפני כן יש לדאוג לפתיחת החסימה האמורה, באמצעות קוד סודי, שאותו ניתן לקבל מהחברה.

החברות מצדיקות את התנהלותן זו בטענה שהן מסבסדות את המכשירים ולכן הן מצפות שצריכת שירותים באמצעות המכשיר תיעשה אך ורק מהרשת שלהן.
מחיר פתיחת החסימה עומד כיום על 73 ש”ח בחברת “סלקום” ו-90 ש”ח בחברת “פרטנר”. יש לציין כי עד אמצע שנת 2005 תעריפי הפתיחה היו גבוהים פי שניים, והחברות ניאותו להורידם לאחר דיון שהתקיים בוועדת הכלכלה בכנסת ביום 21 ביוני 2005, בראשותו של חבר הכנסת דוד טל.

לאחרונה גילה המשרד כי אחת החברות מחייבת את המנוי בעת בקשה לפתיחת חסימת ה-SIM בגין יתרת הפער בין המכשיר במחירו המלא ובין המכשיר במחירו המסובסד לכאורה (כפי שנמכר לרובם של המנויים). סכום זה עשוי להגיע למאות ואף לאלפים של שקלים, ומובן כי חיוב זה, נוסף על תעריף פתיחת החסימה, מהווה חסם מעבר משמעותי.

על-פי הידוע למשרד, כאשר החברה מסבסדת לכאורה את המכשיר, נקבע בחוזה ההתקשרות כי אם  המנוי מעוניין להפסיק את ההתקשרות, הרי שהוא מחויב בהחזרת שווי ההטבה.

המשרד אינו טוען כנגד פרקטיקה זו, אולם הוא סבור כי בקשתו של מנוי לפתוח את חסימת המכשיר ללא בקשת ניתוק הקו, אסור שתגרור אחריה גביית שווי ההטבה. יצוין כי חלק ניכר של המנויים המבקשים לפתוח את חסימת המכשיר עושים זאת לצורך שימוש במכשיר בעת יציאתם לחוץ-לארץ, ואין בכוונתם להתנתק משירותי החברה עם חזרתם ארצה.

2. לפיכך, המשרד שוקל לאסור על החברות לגבות ממנוייהן כל תשלום בעת פתיחת החסימה, למעט התשלום החד-פעמי עבור פתיחת חסימת ה-SIM, ומתכוון לצאת בשימוע מול החברות “פרטנר” ו”סלקום” בתקופה הקרובה.

לאור טענת החברות כי הן מסבסדות את המכשירים, ולאור העובדה שהן אכן הוזילו את תעריף פתיחת החסימה באופן משמעותי, אין בדעתנו, בשלב זה, להסדיר את נושא התשלום עבור שירות זה. בכוונתנו להמשיך ולעקוב אחר הנושא ולשקול על-פי הצורך אם יש מקום לשינוי מדיניותנו לגביו.


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש