לפרטים נוספים

מדוע ישראל מוותרת על “מגרש הרוסים”?

מגרש הרוסים

מיכאל איתן שאל את שרת החוץ: באמצעי התקשורת צוטט נציג ישראלי רשמי, כאילו אמר במוסקבה שממשלת ישראל מתכוונת להעביר בקרוב לידי רוסיה חלקים מהמתחם ההיסטורי הידוע כ”מגרש הרוסים”. ברצוני לשאול: האם אכן נאמרו הדברים? אם כן – האם יש כוונה להעביר לרוסים את “מגרש הרוסים” או חלקים ממנו, ומה הנימוקים לכך?

סגן שרת החוץ מגלי והבה השיב: אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להשיב על שאילתה של חבר הכנסת מיקי איתן. לשאלה הראשונה: לא ידוע לנו על איזו התבטאות של נציג ישראלי רשמי באמצעי התקשורת במוסקבה מדובר. בעבר, היו התבטאויות כלליות בנושא ברוח הדברים שאני אתייחס אליהם:

מזה יותר משנה מתנהל משא ומתן בין משלחות רשמיות של ממשלות ישראל ורוסיה, בנושא בקשתה של רוסיה לקבל לידיה את הבעלות והחזקה בבניין סרגיי הנמצא ליד מגרש הרוסים בירושלים. משלחתנו, המורכבת מנציגי משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר והמשפטים, חזרה על הסכמתנו העקרונית המבוססת על אישור והבטחה שניתנה על ידי ראש הממשלה לשעבר שרון לנשיא רוסיה פוטין, להעביר את הבעלות על הבניין לרוסיה. בשלב זה לא יהיה שום שינוי בחזקה בו. כלומר: המחזיקים בנכס יישארו במקומם. טרם הושגו הסכמות סופיות בנדון.

במקביל, חבר הכנסת איתן, מתנהל משא ומתן נוסף בין ממשלות ישראל ורוסיה לגבי הבניין במגרש הרוסים, בו שוכן בית משפט השלום בירושלים. הבעלות על הבניין רשומה בלשכת רישום המקרקעין על שם הפדרציה הרוסית, והרוסים מבקשים שמדינת ישראל תפנה את בית המשפט מהבניין תמורת פיצוי כספי. מתנהל משא ומתן באשר לגובה הפיצוי שישולם לישראל על ידי רוסיה, אך המגעים טרם הבשילו לסיכום מעשי לסוגיה הזאת.

מיכאל איתן שאל את מגלי והבה בשנית: אולי כבוד סגן השרה יכול להסביר לנו מה ההיגיון? מה התמורה שקיבלנו? אני מבין שאתה אומר שניתנה איזושהי הבטחה. אז מה זה? סתם ככה בא איזה ראש ממשלה ומתחיל לתת הבטחות? קחו את פתח תקווה, קחו בית פה, קחו בית שם, קחו את חיפה, קחו את זה. מה קורה פה? על סמך מה ניתנה הבטחה, אם ניתנה בכלל? מה התמורה שקיבלנו? ועכשיו אתה אומר לי: זה לא רק בית אחד, זה עוד. גם המתחם של בית המשפט. מה ההיגיון בכל הדבר הזה?

סגן שרת החוץ מגלי והבה השיב: טוב. חבר הכנסת מיקי איתן, אין ספק שאדוני יודע, שכשנפגשים ראשי מדינות, כמו שאנחנו מעלים בקשות מאותה מדינה, אותה מדינה גם מעלה בקשות מאתנו. אני מניח שהנושא עלה בשיחות הרשמיות האלה – אני לא הייתי נוכח בהן – אני מוכן לבדוק מה היתה ההבטחה ואני אשלח לך בכתב, אם היתה הבטחה כזאת. אבל חשוב ביותר להגיד שברגע ששתי מדינות מנסות לדון וישנן ועדות רשמיות שמורכבות מכל הנציגים – אני מניח שאם יגיעו להסכם או להסדר, נביא את זה לידיעת הכנסת. אם לא – אז שתי המדינות העלו את הרעיון. אבל, אני מבטיח לך לבדוק את הנושא, על סמך מה התקיימה ההבטחה.

אני יכול להביא לך בשביל ההיסטוריה, הבטחה שכן משרתת את השלום, לדוגמה, בנושא הסכם המים בינינו לבין ירדן. לפעמים, כשאתה מגיע להסכם, ואתה עומד על ההבטחה שלך, היא הופכת להיות להסכמה שמגיעה להסכם וחותמים אותו בהמשך.

מיכאל איתן שאל שוב: אז קיבלת שלום ויש לך הסכם. מה קיבלנו כאן בתמורה?

סגן שרת החוץ מגלי והבה השיב: בהחלט. לכן אני אומר: אנחנו כרגע בשלב שנבדוק את הנושא, אם היתה הבטחה.


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש