לפרטים נוספים

בית המשפט העליון - ללא פרוטוקול?

היום (ג’) עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת החוק של ח”כ מיכאל איתן לייצוג הכנסת בערכאות משפטיות, בתמיכתם של 11 ח”כים (ללא מתנגדים או נמנעים). הצעת חוק זו מעניקה לכנסת מעמד עצמאי, ותאפשר לה להופיע בפני בית המשפט כאשר יש עתירות לביטול חוק, ותוכל להסביר מדוע לדעתה יש להשאיר את החוק על כנו. בית המשפט הוא שיקבע בסופו של דבר האם לקבל או לדחות את הטענה בדבר בטלותו של דבר החקיקה. 

על פי הצעת החוק, לכנסת תהיה הזכות להתייצב בערכאות משפטיות כל אימת שהליך שלפני בית משפט מעלה שאלה או עניין הנוגעים לכנסת או יכולים להשפיע עליה, לרבות הליך שנדונות בו טענות הנוגעות לחוקתיותו של חיקוק, וזאת מבלי שתזדקק לאישורו של בית המשפט. 

ח”כ מיכאל איתן אמר כי “לאחרונה נתקלנו בתופעה שיש עתירות נגד חקיקה של הכנסת, ובית המשפט דן בעתירות לביטול חוקים, אבל הכנסת מנועה היתה מלהגיב ולהסביר את עמדתה. למעשה סילקו את הכנסת מבית המשפט. במצב הקיים היום כל אדם או ארגון ממטולה ועד דהיישה מקבל זכות להופיע בבג”ץ – רק מהכנסת נמנעת זכות הטיעון וההגנה על פעולותיה. יש רק גוף אחד שלא יכול וזו הכנסת”. 

עוד אמר ח”כ מיכאל איתן כי “אין לקבל את הפסיקה של בית המשפט העליון, לפיה היועץ המשפטי לממשלה אמור לייצג גם את עמדת הכנסת בדיונים על ביטול חוקים, וזאת בגלל מצבים של ניגוד אינטרסים חריף בין עמדת הממשלה לעמדת הכנסת בעניין פרשנות החוק שנחקק”.


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש