לפרטים נוספים

הרב שלמה עמר

חבר הכנסת מיכאל איתן פנה אל הראשון לציון, הרב שלמה עמר, בעניין פרשת “אישטו לאה נגד המועצה הדתית ערד”. לפי דברי השופט גד גדעון בפסק הדין בעניין, מדובר בגברת אישטו לאה, אשר עלתה ארצה מאתיופיה. היא החלה לעבוד בחנות פלאפל בערד.

לטענתה, כשעה לאחר תחילת עבודתה, הגיע לחנות אדם אשר שימש כ”מזכיר רבנים” ואחראי על השגחת הכשרות בעיר, ולדבריה הורה לה בתקיפות להימנע מכל מגע עם האוכל בחנות, ומששאלה מדוע, השיב כי הסיבה לכך היא קיומו של ספק בקשר ליהדותה. לטענתה, פגעה התנהגותו בפרנסתה, בכבודה וגרמה לה כאב וסבל. עוד טענה, כי בהתנהגותו ביצע כלפיה הנתבע עוולות חוקתיות והפלה אותה בניגוד להוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.

לבסוף בית משפט השלום דחה את התביעה של אישטו לאה, בקובעו כי “כמי שאחראי על השגחת הכשרות בעיר ועיסוקו באכיפת הוראות חוק איסור הונאה בכשרות, נראה כי רשאי הנתבע ליתן הוראות לענין פעולות הבישול אותן רשאי לבצע מי שיש ספק ביהדותו, עד לבדיקת העניין”.

ברם, למרות דחיית התביעה, מצא לנכון השופט לומר כי “יתכן שניתן היה למנוע את הפרשה כולה לו אך נערך על יד הנתבעת או על ידי הרבנות הראשית, נוהל כתוב מפורט ומסודר, אשר היה מגדיר כיצד תיאכפנה הוראות הכשרות, על כלל בתי העסק המחזיקים בתעודת כשרות. רצוי היה גם לקבוע הוראות, לעניין אופן הפניה לעובדים ובירור יהדותם, על מנת להימנע ככל האפשר, מפגיעה בעובדים ובקבוצות אוכלוסיה”. עוד כתב בהמשך השופט גדעון “סבורני כי העלבון שנגרם לתובעת הנו תוצאה של חוסר רגישות של הנתבע…”. בהקשר הזה כתב מיכאל איתן לרב שלמה עמר, כי “בקשתי היא שתשקול האם יש מקום להנחות את עובדי הרבנות בכל הארץ, להיזהר יותר בכבודם של אחינו יוצאי אתיופיה”.

בתשובתו, כתב הרב שלמה עמר “בוודאי שנמשיך להשתדל בשמירת כבודם של בני הקהילה, וגדול כאבי כשאני רואה את ההזנחה מצד גורמים רבים בעניין זה. ובימים אלו אנו דנים איך להגדיל כבודם של רבני העדה, וכן להגדילם ולהרבותם, שיעמדו להם מנהיגים מתוכם לעודד את רוחם ולחזקם, וביחד עם זה ניקח לליבנו גם העניין החשוב שכבודו עורר במכתבו”.


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש