לפרטים נוספים

שאילתה: נתונים אודות בני הפלאשמורה

 שר הפנים משיב

חבר הכנסת מיכאל איתן שאל את שר הפנים: “נודע לי כי לאחרונה הוחלט על-ידי הנהלת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה לגבש מסמך שיכיל מידע מקיף בעניין סוגיית העלאת בני הפלשמורה. האגודה נתקלת בקשיים במאמציה להשיג נתונים שמקורם במשרד הפנים. 

רצוני לשאול:

1. האם במשרד הפנים יש רשימת שמות סדורה על בסיסה הם בודקים את הזכאות? אם כן -  2. כיצד הורכבה?  3. מה המדיניות של משרד הפנים בעניין פניות של קרובי משפחה בישראל המבקשים את העלאת קרוביהם?”

להלן תשובת שר הפנים מאיר שטרית:

“אני מבקש להשיב לשאילתא של חבר הכנסת מיכאל איתן. בתשובה לשאילתא שבנדון מיום 12.12.07 הריני להביא בפניך את עיקרי הדברים:

1. במינהל האוכלוסין במשרד הפנים ישנם קבצים של רשימת הפוטנציאל ועל בסיסם נבדקות הבקשות.

2. בעבודת מטה שנערכה במשרד הפנים נמצא כי ישנן כ-5,021 בקשות לבדיקת זכאות ומניינם 17,188 נפשות.

3. המדיניות הינה כי כל בקשה המוגשת על-ידי קרובים בישראל נבחנת במסגרת שני החוקים המזכים עלייה או כניסה לישראל, ובהתאם לממצאי התחקירים הבקשה מאושרת או לחילופין נדחית”.

שאלה נוספת של ח”כ מיכאל איתן (הליכוד):

“התשובה באה ממש בהמשך לדיון שהיה כאן היום, ואז שאלתי את השר איך אנחנו יכולים, ככנסת, לוודא את עניין העובדות. היה כאן ויכוח די לוהט, כשבעצם בסופו של דבר הגענו למסקנה שהויכוח הוא בעיקר על המספרים, על הנתונים. אני רציתי לבקש מהשר שאכן יתן אפשרות, אולי אפילו ביוזמתו יפרסם את הנתונים האלה, ואפשר יהיה לבדוק כי השקיפות כאן תועיל לכולנו לדעת איפה אנחנו חיים. אשמח באופן אישי גם לפנות לגורמים המתאימים, אם השר ינחה אותם לקיים איתי פגישה בעניין הזה”.

שר הפנים מאיר שטרית:

“חבר הכנסת מיכאל איתן, אשמח לעשות את זה”.


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש