לפרטים נוספים

מבקר המדינה - יקבל חסינות?

להלן נאומו של ח”כ מיכאל איתן בדיון מוקדם בכנסת בהצעת החוק להענקת חסינות למבקר המדינה. “אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה. הנושא של הצעת החוק שאני מבקש להביא בפני המליאה הוא הענקת חסינות למבקר המדינה. המוסד הזה של מבקר המדינה הוא מוסד שבמדינת ישראל, במיוחד, יש לו חשיבות רבה”. מדינה שצריכה להתמודד עם בעיות קשות של מינהל תקין, של יעילות כלכלית של דיווח אמת, של טוהר מידות. תפקיד הביקורת, במדינה הזאת ששמה מדינת ישראל, בלי להתייחס כרגע לממשלה כזאת או אחרת – זה לא שאי אפשר להתייחס, אפשר להתייחס, ואולי אני גם אתייחס, אבל, ברמה העקרונית הכללית, השאלה היא איפה אנחנו שמים את מוסד הביקורת בתוך הכלי הזה של הממשל הישראלי? הראייה היא, שמוסד הביקורת יש לו מעמד מיוחד, מופיע בכך שיש לנו חוק יסוד מבקר המדינה. יש מקומות בעולם, וגם בישראל, שבהם מוגדרת ביקורת המדינה כזרוע רביעית של הממשל. יש מקומות כאלה – - -

מנחם בן-ששון (קדימה):

גם הוא אומר את זה.

מיכאל איתן (הליכוד):

זה לא רק הוא אומר את זה. זה נאמר הרבה לפניו וזה ייאמר הרבה אחרי שהוא יילך, ויש דעות כאלה. אדוני יושב ראש ועדת החוקה, אמרתי שיש דעות כאלה, ולא בכדי אמרתי שיש דעות כאלה, כי אני דווקא לא הייתי רואה את זה כזרוע הרביעית של ממשל.

מנחם בן-ששון (קדימה):

אני שמח.

מיכאל איתן (הליכוד):

אני דווקא לא הייתי רואה את זה כך. אני פרלמנטר, אני נאבק במשך שנים רבות על מעמדה של הכנסת ועל סמכויותיה, ובעיני מבקר המדינה הוא הזרוע הארוכה של הכנסת כי תפקידו, בעיקרון, זה לשמש כלי עזר, להעביר ביקורת על הרשות המבצעת ועל מה שהיא עושה, וזה בדיוק תפקידה של הכנסת.

אלא מה, על מנת שהביקורת תהיה יותר אינטנסיבית, ותיעשה לא בהכרח על ידי אנשים פוליטיים, מפלגתיים יותר נכון, יש הזרוע הארוכה – יש ועדת ביקורת המדינה, יש לנו ועדות כנסת שתפקידן גם הוא לבצע ביקורת ויש הגוף שבודק את העובדות ומעלה את הממצאים, זה מבקר המדינה.

מדוע אני טוען שצריך לתת לו חסינות? ואין לזה קשר לשאלה אם הוא במעמד של רשות עצמאית נפרדת או שהוא הזרוע הארוכה של הכנסת. הראיה היא שהמחוקק הישראלי הקדיש לו פרק שלם בחוקה. הכנסת הזאת כתבה את חוק יסוד: מבקר המדינה. אין לנו חוק יסוד: התובע הכללי, אין לנו חוק יסוד: בנק ישראל, יש לנו חוק יסוד: מבקר המדינה, וזה לא סתם.

עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה האם בזה שהוא מוסד מוכר על ידי החוקה הישראלית, צריך לתת לו גם חסינות. והתשובה היא כן. ואני עוד פעם מרחיק את הדברים מהאקטואליה היומיומית, אבל בלעדיה אני לא יכול להביא את הנימוקים הפרקטיים.

קרה מקרה, הנה יש לנו מבקר מדינה שמאוים, ומסתבר אחר כך שחלק גדול מהאיומים האלה- – -

נסים זאב (ש”ס):

ממי הוא מאוים?

מיכאל איתן (הליכוד):

בוא לא ניכנס לזה עכשיו, את החלק של הפוליטיקה אני אעשה אחר כך. אני מדבר כרגע על רמה עקרונית ועל טיעונים שצריכים לשכנע את חברי הכנסת האם יש מקום במדינת ישראל לתת למוסד הביקורת – אתם יודעים מה נחיל את זה מהמבקר הבא אם אתם כל כך רוצים לעשות את זה קונקרטי, אבל בואו נדבר ברמה העקרונית – האם אנחנו רוצים שתהיה לנו ביקורת ללא משוא פנים, אמיצה, עניינית. אמרו אי אפשר, מבקר המדינה עשה כך ועשה כך ורודף אנשים. ותראו מה קורה, הוא מגיש ליועץ המשפטי לממשלה, הוא בסך הכול מעביר לו חומר, מה שהחוק מחייב אותו, והיועץ המשפטי לממשלה מורה על חקירות. לא המבקר הורה על החקירות, היועץ המשפטי היתה לו סמכות לומר: בדקתי את העניין, אין מקום לחקירה. אז אני שואל אותם אנשים שתקפו כל כך קשה את מבקר המדינה: למה אתם לא מפטרים את היועץ המשפטי ומפטרים אותו? אם הכול הזוי והכול לא הגיוני והכול רדיפות אישיות, מה אתם משאירים יועץ משפטי שהולך אחרי גחמות של מבקר מדינה?

מסתבר שזה לא כך, מסתבר שהיה לנו מבקר מדינה אמיץ, אמיתי, עם חומר מבוסס, רציני, כך לפחות על פי דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, של פרקליטות המדינה ושל המשטרה, והם חוקרים. עוד לא אמרנו שנמצאו אשמים, עוד לא הרשענו אף אחד, אבל התהליך הבסיסי שיש חשדות ויש אחר כך חקירה, ורק בגלל הפעולה הזאת שצריך לתת לו צל”ש, אנשים אומרים שלא צריך לתת לו חסינות.

זה דבר שבשגרה, אם לכנסת ישראל, גם אם מבקר המדינה הוא לא רשות נפרדת, אבל הוא מוסד מוכר על ידי החוקה הישראלית המתהווה, הוא מוסד מוכר על ידי חוק יסוד: מבקר המדינה, יש לו מעמד מיוחד, צריך לתת לו גם את הכלים שאנחנו נותנים לעצמנו. אנחנו, חברי הכנסת, אומרים: לנו, מאחר שאנחנו מבקרים את הרשות המבצעת ואנחנו רוצים להיות בטוחים שהיא לא תתנכל לנו, אנחנו דורשים שייתנו לנו חסינות. מה היקף הביקורת שלנו על הרשות המבצעת לעומת היקף הביקורת של מבקר המדינה? אנחנו בטלים בששים לעומת מה שהוא עושה והיכולות שלו לחשוף מחדלים של המשטרה, של הפרקליטות, של מנגנון הנהלת בתי המשפט, של ועדת הבחירות המרכזית כמו שהוא עשה עכשיו, כשהוא העביר ביקורת חריפה על תפקודה של נשיאת בית המשפט העליון, אז היא היתה שופטת בית המשפט העליון דורית בייניש כשהיא היתה יושבת-ראש ועדת הבחירות, והוא הביא דוח ביקורת חמור מאוד על התקופה שבה היא היתה.

אם אתם רוצים שהמוסד הזה יהיה מסוגל להעביר את הביקורת ללא מורא, ללא חשש, ללא משוא פנים, אתם חייבים לתת לפחות את אותם כלים שאתם לוקחים לעצמכם כחברי כנסת.

צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד”ל):

תדגיש שזה יחול על המבקר הבא. אם תדגיש שזה יחול על המבקר הבא, יהיה קל יותר.

ראובן ריבלין (הליכוד):

אני מציע משהו אחר. לא המבקר הבא, כי יכול להיות שאנחנו נהיה בממשלה, שזה יחול על המבקר הזה, זה יחול על המבקר הזה, ובלבד שלא מדובר באנשי קדימה.

אלי אפללו (קדימה):

אני מציע שנוסיף גם למבקר המדינה, שהרי אין סיכוי שהליכוד יהיה.

מיכאל איתן (הליכוד):

חברים, אני רוצה לסיים. יש לנו סדר-יום עמוס היום, והעליתי את הנקודות המרכזיות, בטח יהיו כאן אנשים שיוסיפו כהנה וכהנה בעד ונגד בהמשך. כל מה שאני חושב, ועל זה נקבל תשובה וגם הצבעה במועד מאוחר יותר כפי שסוכם, מה שאני מבקש וחושב שהוא ראוי ששר המשפטים ישקול את הדברים וייתן צ’אנס לליבון הדברים האלה, שהם בהחלט מאתגרים וראויים לדיון בוועדת החוקה. זה יוכן לקריאה הראשונה, אם לא נשכנע, לא נשתכנע ולא נמצא הסכמה, אפשר להפיל את זה אחר כך. תודה.

תגיות:
 

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש