לפרטים נוספים

לכבוד
עו”ד אסנת מנדל- מנהלת מחלקת בג”צים
משרד המשפטים

הנדון : מכתבו של יו”ר הוועדה המייעצת כב’ השופט (בדימ’) יעקב טירקל מיום 17 אוקטובר 2010 בעניין מועמדותו של האלוף גלנט לתפקיד הרמטכ”ל

קראתי את מכתבו של יו”ר הועדה המייעצת בנדון, וברצוני לציין:

1.    מתוך כלל החומר שהועבר לועדה המייעצת, עולים ממצאים וחשדות בדבר התנהלות פסולה של האלוף גלנט, כדלקמן:

א.         המועמד ניכס לנחלתו, בניגוד לחוק, תוך ביצוע עבירות על חוקי התכנון והבנייה, שטחים ציבוריים פתוחים וסירב להיענות לדרישות הועדה המקומית להחזיר את המצב לקדמותו, גם כשחויב לכך מתוקף תוצאות הליכים משפטיים שקוימו.

ב.         המועמד הגיש לועדה המקומית לתכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה, וצרף לה ציור כוזב, במטרה לקבל במרמה אסמכתא חוקית לניכוס בלתי חוקי של שטחי ציבור לנחלתו הפרטית.

ג.          המועמד פלש לקרקעות שאינן שלו, בשטח של 28 דונם, ובתירוצים שקריים ומבישים סרב לסלק ידו משטח הפלישה במשך כשלוש שנים, חרף בקשות חוזרות ונשנות.

ד.         המועמד קיבל ביודעין טובות הנאה ממקורבים שביצעו עבורו עבודות, ובהן- הכשרת דרך פרטית לביתו בשטח ציבורי, ללא היתר, תוך שימוש בכספים שמקורם לא ידוע, בטענה כאילו מדובר בעבודות פיתוח לטובת הציבור.

ה.         המועמד מסר לועדת טירקל מידע כוזב לפיו המושב הכשיר לו את הדרך הבלתי חוקית כדרך מעבר לכלי רכבו- להד”ם.

ו.          המועמד עשה שימוש פסול בשרותי היחידה לאבטחת בכירים בצה”ל, וגייס אותה ואת העומד בראשה למאבקו המשפטי והתכנוני, ולהכשרת הדרך הבלתי חוקית שנסללה עבורו, תוך שימוש נפסד וציני בטענה ביטחונית שקרית כאילו מדובר בדרך מילוט.

ז.          המועמד מסר לבג”ץ ולוועדת טירקל מידע מטעה בדבר הנסיבות בהן קיבל זכויות לעיבוד חקלאי בשטח של 35 דונמים.

הוועדה הייתה אמורה להסיר את החשדות הללו מעל לראשו של המועמד; ולחילופין, להסביר לציבור מדוע משקלן המצטבר של מעידותיו אינו פוסל את מועמדותו של האלוף. אע”פ כן, הגיבה הועדה לפנייתי באמירה כללית לפיה אין בדברי “דבר וחצי דבר המצדיק דיון מחודש בנושא”.

2.    כבוד יו”ר הוועדה המייעצת, השופט (בדימ’) טירקל, מלין על פנייתי ליועץ המשפטי לממשלה, כנגד חוות-דעת הועדה. בכל הכבוד הראוי, יש לדחות את תלונתו.

אני סבור כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין כזה יש משקל לא מבוטל בשיקול דעתם של  שרי הממשלה, ועל כן, מן הראוי, במקרים כאלה, לשמוע את עמדת היועץ בטרם הגשת בקשה פורמאלית לדיון נוסף בממשלה.

לאור בקיאותי בעובדות אני סבור שמחובתי, כשר בממשלה, לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולהצביע על פגמים קשים בהתנהלותם של רשויות מינהל ומנגנוני האכיפה ובהתנהלות האלוף- שלא נבחנו על-ידי הועדה המייעצת.

אני חושש שהצגת עמדה מוטעית בבג”צ, על-ידי הגורמים האמונים על שמירה על שלטון החוק וטוהר המידות, תכשיר מעשים עברייניים נקודתיים, וחמור מכך- תפגע קשות במאבק בשחיתות, ובמאמץ להנחיל נורמות שלטוניות של טוהר מידות במינהל הציבורי. ברצוני להדגיש כי בהתנהלותי מול היועץ המשפטי לממשלה כיבדתי את עצמאות שיקול דעתו וחופש פעילותו, ואת הכרעותיו בפרשה זו.

לסיום, אציין כי היועץ המשפטי לממשלה מצא לנכון להתייחס ברצינות לפניותיי בכתב, ואף הזמין אותי להשמיע את מכלול טענותיי בעל-פה. איני יודע עד כמה התקבלו השגותיי על-ידי היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו, ואולם מכל מקום יש להניח שגם היועץ המשפטי לממשלה לא מצא פסול בפניותיי אליו.

3.    לאור העובדה שיושב ראש הוועדה המייעצת, כב’ השופט בדימ’ טירקל, ביקש ממך להביא את תגובתו מיום 17 אוקטובר 2010 לידיעת בית המשפט, אודה לך אם תצרפי לעיון בית המשפט גם את תגובתי זו.

בכבוד רב ובברכה,

השר מיכאל איתן


תגובה אחת ל: “מכתב לראש מחלקת הבגצי”ם”

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש