לפרטים נוספים

‏28 אוקטובר, 2010

‏כ’ חשון, תשע”א

לכבוד: ,

השופט (בדימ’)  מיכה לינדנשטראוס

מבקר המדינה

אדוני המבקר,

הנדון: פרשת הקרקעות של האלוף גלנט במושב עמיקם

רצ”ב פניותיי ליועץ המשפטי לממשלה, מיום 4 אוקטובר 2010 ומיום 10 אוקטובר 2010. מצאתי לנכון לשגרן, מתוך כוונה להיפגש עם היועמ”ש לממשלה ועם הגורמים המקצועיים בפרקליטות המדינה, בטרם תגבש המדינה את עמדתה בעתירה שהוגשה לבג”צ (בבג”צ 6770/10, מפלגת התנועה הירוקה ואחרים נגד ממשלת ישראל , הועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים הנעשים על ידי הממשלה, ואח’) בעניין החלטת הועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים הנעשים על ידי הממשלה לאשר את מועמדותו של האלוף גלנט לתפקיד הרמטכ”ל.

תוך כדי עיסוק בפרטי הפרשה נדהמתי לגלות כשלים חמורים ומתמשכים במערכות ממשל שונות, שהעדיפו, לצערי, להגן בכל מחיר על אינטרסים פרטיים-פרוטקציוניסטיים של האלוף גלנט, תוך ביצוע עבירות לכאורה ותוך סטייה חמורה מכללי מינהל התקינים.

מעבר לבירור הנקודתי בדבר מעורבותו האישית של האלוף גלנט בפרשה כנ”ל, מתחייבת בדיקה יסודית כיצד קרה שבכירים במינהל מקרקעי ישראל, בצה”ל, במחלקה לאכיפת דיני מקרקעין פרקליטות המדינה, בועדה המקומית לתכנון ובנייה מנשה-אלונה, רמסו את זכויותיהם של אזרחים שומרי חוק, והקריבו את האינטרס הציבורי עליו מופקדים על מזבח ענייניו הפרטיים של האלוף גלנט.

כך, במסגרת מאמציו של האלוף לקבל טובות הנאה שונות, שלא כדין, הוא הסתייע, בין היתר, במינהל מקרקעי ישראל שהעביר לחזקתו הישירה (שלא באמצעות האגודה החקלאית עמיקם), “לפנים משורת הדין” ותוך סטייה מכללי המינהל התקינים, קרקע בשטח של 35 דונם. בחומרה רבה יש לראות את הדיווחים המטעים שמסר המינהל לבג”צ בהקשר זה, בתשובתו לעתירה הנ”ל. במקרה אחר הגיש המינהל תשריט “שגוי”, תוך סיפוח שטח ציבורי פתוח לנחלתו הפרטית של האלוף, ובמקרה נוסף “שכח” להגיש תביעה משפטית בגין פלישה נוספת לקרקעות.

ועוד, היחידה לאבטחת בכירים בצה”ל התגייסה אף היא להגן על ענייניו האישיים של האלוף, ונרתמה לסייע לאלוף להכשיר דרך פרטית לביתו, שנפרצה ונסללה באופן בלתי חוקי, באמתלה כי מדובר בצורך ביטחוני בסלילת “דרך מילוט”.

גם גורמי האכיפה, ובהם המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה ותובעת הועדה המקומית מנשה- אלונה, עמדו מנגד, ועצמו עיניים במשך שנים נוכח הפרות חוק חוזרות ונשנות, סיפוח בלתי חוקי של מקרקעין והימנעותו של האלוף גלנט להחזיר את המצב לקדמותו, הגם כשנדרש לכך פעמים רבות על-ידי הגורמים המוסמכים. זאת, לנוכח מעמדו הרם של האלוף והרצון לסייע לו, בשעה שכל אזרח אחר מן השורה היה נתבע ומועמד לדין פלילי בגין מעשים דומים.

אבקש להופיע בפניך או בפני הגורמים המוסמכים במשרדך, על מנת להוסיף פרטים והבהרות בע”פ.

בכבוד רב ובברכה,

השר מיכאל איתן

העתק: היועץ המשפטי לממשלה

לוט-

מכתב מיום 4 אוקטובר 2010 ליועמ”ש לממשלה

מכתב מיום 10 אוקטובר 2010 ליועמ”ש לממשלה


תגובה אחת ל: “מכתב השר איתן למבקר המדינה בנושא פרשת גלנט”

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש