לפרטים נוספים

לכבוד:

מלכיאל בלס- המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

משרד המשפטים

‏10 אוקטובר, 2010

‏ב’ חשון, תשע”א

שלום רב,

הנדון: השלמת טענות שהובאו במכתבי מיום 04 אוקטובר 2010-

מפלגת התנועה הירוקה ואח’ נ’ ממשלת ישראל , הועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים הנעשים על ידי הממשלה ואח’

בהמשך למכתבי מיום 04 אוקטובר 2010, רצ”ב מכתב מטעם מר ליאור שרון, יו”ר האגודה החקלאית עמיקם. המכתב מאשש את טענתי, שהובאה בהערה מס’ 2 לנספח ההערות מיום 04 אוקטובר 2010, ולפיה האלוף גלנט לא קיבל את הקרקע החקלאית בחלק א’ (שטח של 35 דונם) מהאגודה החקלאית עמיקם, שכן זו מעולם לא קיבלה את החלקה ממינהל מקרקעי ישראל.

אם אכן המסמך הרצ”ב משקף את האמת אזי האלוף גלנט מסר מידע כוזב לבג”צ, בתשובתו לעתירה (בג”צ 10762/07) לפיה הקרקע סופחה לנחלתו לאחר שהוקצתה לאגודת עמיקם על-ידי המינהל.

זהו ממצא נוסף המחייב את האלוף גלנט להציג הסבר שיסיר את החשדות לגבי האופן שבו קיבל את הקרקע מהמינהל, ולהבהיר כיצד וממי קיבל את הקרקע, באילו נסיבות היא ניתנה, ומהו המחיר ששולם עבור דמי החכירה.

ויודגש, האלוף גלנט יודע היטב כי לא ניתן לבצע התקשרות ישירה בין המינהל ובין חוכר בודד, אלא באמצעות האגודה; ולפיכך, משלא הוקצתה הקרקע לאגודה אין לולא הייתה לו, לכאורה, כל דרך חוקית לקבל את הקרקע.

המכתב הזה, שהועבר אלי לאחר בירור קצר, אינו אלא קצה חוט עובדתי נוסף, המשקף את אזלת ידה של הועדה בבירור יסודי של העובדות, כפי שיכלה וצריכה הייתה לעשות. בפגישתנו בע”פ אבקש להצביע כיצד ניתן לברר במהירות וביעילות את שאר הסוגיות בפרשה, שנותרו ללא מענה סביר.

בכבוד רב ובברכה,

השר מיכאל איתן


תגובה אחת ל: “מכתב השלמת טענות ליועמ”ש”

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש